48 Zjazd Fizyków Polskich- Spotkanie - BRIDGE of Knowledge

48 Zjazd Fizyków Polskich

Data wydarzenia

Europe/Warsaw
Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
  • 17:00 21:00
   Rejestracja uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich - Powitalny bufet Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Rejestracja uczestników 48. Zjazdu Fizyków Polskich będzie odbywała się na parterze budynku Audytorium Novum.

   Po rejestracji zapraszamy Państwa serdecznie na poczęstunek, który będzie serwowany na piętrze budynku Audytorium Novum.

  • 09:00 09:50
   Otwarcie Zjazdu 50min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Wręczenie nagród PTF

   1. Medal im. Mariana Smoluchowskiego
   2. Nagroda Naukowa PTF im. Wojciecha Rubinowicza
   3. Nagroda PTF za rozprawę doktorską im. Zygmunta Florentego Wróblewskiego
   4. Nagroda PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary
   5. Nagroda PTF za Popularyzację Fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta
   6. Nagroda PTF dla Wyróżniających się Nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego
   7. Nagroda PTF za najlepszą pracę magisterską z optyki lub fotoniki
  • 09:50 11:00
   SP1 - Sesja plenarna Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Teresa Rząca-Urban (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
   • 09:50
    Niezwykłe cechy kwantowych korelacji 40min

    Laureat Medalu im. Mariana Smoluchowskiego

    Prelegent: Ryszard Horodecki (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Uniwersytet Gdański)
    SP1/1
   • 10:30
    W stulecie I Zjazdu Fizyków Polskich 1923 - 2023 30min
    Prelegent: Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki Politechnika Warszawska)
    SP1/2
  • 11:00 11:30
   Przerwa kawowa 30min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

  • 11:30 13:30
   SP2 - Sesja plenarna Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Ryszard Horodecki (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Uniwersytet Gdański)
   • 11:30
    A Voyage through Quantum Wonderland 40min
    Prelegent: Prof. Anton Zeilinger (Institute for Quantum Optics and Quantum Information, Austrian Academy of Sciences; Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ), Faculty of Physics, University of Vienna)
    SP2/1
   • 12:10
    Uwagi o kwantowym splątaniu i nierównościach Bella oraz teoretyczne podstawy obserwacji wielo-fotonowej interferencji 40min
    Prelegent: Marek Żukowski (ICTQT, Uniwersytet Gdański)
    SP2/2
   • 12:50
    From Time Crystals to Time-tronics 40min
    Prelegent: Krzysztof Sacha (Jagiellonian University in Kraków)
    SP2/3
  • 13:30 14:00
   Zdjęcie uczestników 48ZFP 30min Schody przed wejściem do Gmachu Głównego

   Schody przed wejściem do Gmachu Głównego

  • 14:00 15:20
   Przerwa obiadowa 1h 20min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 15:20 16:00
   Kosmiczny efekt Dżanibekowa w całkiem ziemskiej szkole 40min Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Przewodnicząca: Aleksandra Mielewczyk-Gryń (Politechnika Gdańska)

   Prelegent: Paweł Janowski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
   SPd
  • 16:00 17:00
   Uroczyste wręczenie nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży oraz wyróżnienień OG PTF za popularyzację fizyki – Medale im. Ignacego Adamczewskiego 1h Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Przewodnicząca: Beata Bochentyn (Politechnika Gdańska)

  • 17:00 17:30
   Przerwa kawowa 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Politechnika Gdańska)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Politechnika Gdańska

  • 17:30 20:30
   Bazar fizyczny Hol przed Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Hol przed Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Zapraszamy wszystkich dydaktyków fizyki do wzięcia udziału w Bazarze Fizycznym – Bazarze Dobrych Praktyk.

   Bazar fizyczny będzie miejscem bezpośredniej wymiany doświadczeń metodycznych.

   Na wyznaczonych stanowiskach zaprezentować będzie można ciekawe eksperymenty fizyczne (mile widziane eksperymenty autorskie) oraz pomoce metodyczne usprawniające nauczanie lub czyniące proces dydaktyczny bardziej atrakcyjnym. Będzie to również punkt i okazja do nawiązywania wzajemnej współpracy.

   Lider Organizator: Aleksandra Mielewczyk-Gryń (Politechnika Gdańska)
  • 18:30 20:30
   Spotkanie Zarządu Głównego z Oddziałami PTF i przedstawicielami młodego pokolenia 2h Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Przewodniczący spotkania: Agata Kubisiak (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Petelczyc (Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fizyczne)

   Spotkanie ma na celu dyskusję na temat roli fizyki we współczesnym świecie oraz wartości, potencjału, wyzwań i przyszłości Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a także zdefiniowania celów strategicznych, których określenia oczekuje Zebranie Delegatów PTF (zgodnie z uchwałą z dn. 21 września 2021). Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich, którzy czują w sobie energię do współtworzenia naszego Towarzystwa w najbliższych latach.

  • 09:00 11:05
   SR1A - Popularyzacja fizyki Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Liderzy: Aneta Mika (XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, WSEiT Szczecin), Wojciech Nawrocik (Wydział Fizyki UAM)
   • 09:00
    Strategia pracy z projektami 25min
    Prelegent: Eliza Szwec (Profi Competence Europe)
    SR1A/1
   • 09:25
    Zapytaj fizyka 25min
    Prelegent: Piotr Sułkowski (Uniwersytet Warszawski)
    SR1A/2
   • 09:50
    Ogólnopolski Klub Demonstratorów Fizyki – Narzędzia popularyzacji nauk przyrodniczych 25min
    Prelegent: Jerzy Jarosz (Uniwersytet Śląski)
    SR1A/3
   • 10:15
    Jak przygotować popularyzatorski pokaz fizyczny? 25min
    Prelegent: Adam Buczek (Politechnika Poznańska)
    SR1A/4
   • 10:40
    Festiwale, konkursy naukowe, webinaria i ich znaczenie dla popularyzacji fizyki w Polsce 25min
    Prelegent: Grzegorz Musiał (Uniwersystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    SR1A/5
  • 09:00 11:00
   SR1B - Materiały dwuwymiarowe: własności topologiczne i  magnetyczne Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Józef Barnaś (Umiwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
   • 09:00
    Fizyka kwantowego spinowego zjawiska Halla 30min
    Prelegent: Tomasz Dietl (MagTop, Instytut fizyki PAN)
    SR1B/1
   • 09:30
    Rozdzielona w czasie spektroskopia atomowo cienkich warstw półprzewodnikowych 30min
    Prelegent: Piotr Kossacki (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
    SR1B/2
   • 10:00
    Magnetyczne, transportowe i topologiczne własności struktur van-der-Waalsa 30min
    Prelegent: Anna Dyrdał (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    SR1B/3
   • 10:30
    Dynamika topologicznie i energetycznie stabilnych solitonów magnetycznych 30min
    Prelegent: Maciej Krawczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki)
    SR1B/4
  • 09:00 11:00
   SR1C - Infrastruktura badawcza Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Marek Stankiewicz (Narodowe Centrum Promieniwania Synchrotronowego SOLARIS, UJ)
   • 09:00
    Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS: infrastruktura badawcza dla nauki i przemysłu 40min
    Prelegent: Jakub Szlachetko (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS)
    SR1C/1
   • 09:40
    Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) – laserowa infrastruktura badawcza dla nauki i współczesnej technologii 40min
    Prelegent: Naďa Witzanyová (The Extreme Light Infrastructure ERIC)
    SR1C/2
   • 10:20
    Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach (XFEL) – nowe światło dla nauk przyrodniczych 40min
    Prelegent: Ryszard Sobierajski (INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK)
    SR1C/3
  • 11:00 11:30
   Przerwa kawowa 30min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

  • 11:30 13:30
   SP3 - Panel dyskusyjny „Kondycja nauczania fizyki w polskich szkołach – szanse i ryzyko” Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Andrzej Wysmołek (Uniwersytet Warszawski)
   SP3
  • 13:30 15:00
   Przerwa obiadowa 1h 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 15:00 17:05
   SR2A - Nauczanie fizyki Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Liderzy: Aneta Mika (XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, WSEiT Szczecin), Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)
   • 15:00
    Kto będzie uczył fizyki w szkole? – propozycje PTF przeciwdziałania zapaści kadrowej 25min
    Prelegent: Andrzej Wysmołek (Uniwersytet Warszawski)
    SR2A/1
   • 15:25
    O maturze z fizyki słów kilka 25min
    Prelegent: Aneta Mika (XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie, WSEiT Szczecin)
    SR2A/2
   • 15:50
    Nauczanie fizyki… czyli czego? 25min
    Prelegent: Joanna Gondek (Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
    SR2A/3
   • 16:15
    Fizyka dla szkoły ponadpodstawowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 25min
    Prelegent: Anna Kaczorowska (XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie)
    SR2A/4
   • 16:40
    Jak przygotować ucznia do udziału w Olimpiadzie Fizycznej i innych konkursach 25min
    Prelegent: Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)
    SR2A/5
  • 15:00 17:00
   SR2B - Kwantowe zjawiska w materii topologicznej Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Andrzej Ślebarski (Uniwersytet Śląski)
   • 15:00
    Semimetale topologiczne, ale nie tylko, i niezwykła różnorodność ich własności elektronowych 30min
    Prelegent: Piotr Wiśniewski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
    SR2B/1
   • 15:30
    Majorana quasiparticles in transport through hybrid nanostructures 30min
    Prelegent: Ireneusz Weymann (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    SR2B/2
   • 16:00
    Topologiczne fazy pasm elektronowych wąskoprzerwowych półprzewodników IV-VI, ich nanostruktur i defektów 30min
    Prelegent: Ryszard Buczko (Instytut Fizyki, PAN)
    SR2B/3
   • 16:30
    Non-Equilibrium Properties of Topological Matter 30min
    Prelegent: Nicholas Sedlmayr (Institute Ion Physics, UMCS)
    SR2B/4
  • 15:00 17:00
   SR2C - Fizyka komputerowa Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Krzysztof W. Wojciechowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
   • 15:00
    Symulacje Monte Carlo współczynnika Poissona w prostych modelach metamateriałów mechanicznych 24min
    Prelegent: Krzysztof W. Wojciechowski (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
    SR2C/1
   • 15:24
    The changes of auxeticity in hard sphere cubic crystals with selected inclusions of hard spheres with different diameters 24min
    Prelegent: Jakub W. Narojczyk (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
    SR2C/2
   • 15:48
    Czy komórki nowotworowe wykonują ruchy Lévy'ego? 24min
    Prelegent: Konstantin Tretiakov (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
    SR2C/3
   • 16:12
    Określanie właściwości fizycznych za pomocą numerycznej analizy tekstur ciekłokrystalicznych 24min
    Prelegent: Sławomir Pieprzyk (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)
    SR2C/4
   • 16:36
    Ferrofluidy oparte o ciecze jonowe i nanocząstki ferromagnetyczne. Właściwości redoks. 24min
    Prelegent: Maciej Bobrowski (WFTiMS Politechnika Gdańska)
    SR2C/5
  • 17:00 17:30
   Przerwa kawowa 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 17:30 19:30
   SR3A - Fizyka stosowana Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Bolesław Augustyniak (WFTiMS PG)
   • 17:30
    The Extreme Light Infrastructure ERIC 20min
    Prelgenci: Nada Witzanyova (The Extreme Light Infrastructure ERIC), Zsolt Fülöp (Institute for Nuclear Physics (ATOMKI))
    SR3A/1
   • 17:50
    Innowacyjne rozwiązania Bruker AXS do analizy XRD 20min
    Prelegent: Patryk Wróbel (LABSOFT Sp. z o.o.)
    SR3A/2
   • 18:10
    NNT sp. z o.o. czyli droga fizyków od pomysłu do przemysłu 20min
    Prelegent: Bolesław Augustyniak (NNT Sp. z o.o.)
    SR3A/3
   • 18:30
    Mała energetyka wiatrowa – inspiracja dla innowacyjnych rozwiązań 30min
    Prelegent: Piotr Doerffer (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
    SR3A/4
  • 17:30 19:30
   SR3B - Prezentacje wydawców Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Beata Bochentyn (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
   • 17:30
    To nasz świat. Fizyka - wartościowa alternatywa w nauczaniu fizyki na poziomie szkoły podstawowej. 20min
    Prelegent: Piotr Szwocha (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe)
    SR3B/1
   • 17:50
    Czytaj, myśl i działaj - dlaczego warto pracować na lekcjach różnymi metodami. Sposób na fizykę od WSiP 20min
    Prelegent: Tomasz Greczyło (Uniwersytet Wrocławski)
    SR3B/2
   • 18:10
    Wszystko drga – dwa opisy ruchu drgającego 20min
    Prelegent: Grzegorz F. Wojewoda (VI Liceum Ogólnokształcące Bydgoszcz)
    SR3B/3
  • 17:30 19:30
   SR3C - Prezentacje wybranych plakatów - Sesja dydaktyczna Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Joanna Gondek (Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
   • 17:30
    Wykorzystanie kalkulatorów w edukacji 15min
    Prelegent: Piotr Piskorski (GRUPA ZIBI S.A.)
    SR3C/1
   • 17:45
    Dopasowanie prostej do punktów z niepewnościami dla obydwu współrzędnych. Nowe wyniki dla problemu zapoczątkowanego w XIX wieku 15min
    Prelegent: Andrzej Zięba (Agh)
    SR3C/2
   • 18:00
    Wyzwania, przed jakimi stoją uczniowie, studenci oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych w kontekście nauczania osób ze specjalnymi potrzebami 15min
    Prelegent: Patryk Kamiński (Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański)
    SR3C/3
   • 18:15
    Wirtualne laboratoria fizyczne w edukacji szkolnej i wyższej 15min
    Prelegent: Grzegorz Bergmański (XI liceum ogólnokształcące w Olsztynie)
    SR3C/4
   • 18:30
    Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki na UMCS w Lublinie 15min
    Prelegent: Michal Warda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
    SR3C/5
   • 18:45
    Spontaniczne łamanie symetrii: tekstury w przyrodzie, sztukach plastycznych i muzyce 15min
    Prelegent: Piotr Zieliński (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków)
    SR3C/6
   • 19:00
    Wiek XX wiekiem elektroniki - początki: lampa elektronowa 15min
    Prelegent: Ryszard J. Barczyński (WFTiMS PG)
    SR3C/7
   • 19:15
    O błędnym używaniu i nadużywaniu terminologii z zakresu nauk ścisłych 15min
    Prelegent: Jarosław Rybicki (WFTiMS, Politechnika Gdańska)
    SR3C/8
  • 20:00 21:30
   Koncert Kwartetu Smyczkowego Bonsai 1h 30min Aula (Gmach Główny)

   Aula

   Gmach Główny

   Program koncertu
  • 09:00 11:15
   Sesja plenarna nr 4 Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)
   • 09:00
    New Frontiers For Interaction-Induced States 40min

    Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów

    Prelegent: Ipsita Mandal (IFJ PAN)
    SP4/1
   • 09:40
    Układy aktywne – biała plama na mapie fizyki teoretycznej 40min
    Prelegent: Robert Alicki (Uniwersytet Gdański)
    SP4/2
   • 10:20
    Nowa era fizyki jądrowej 40min
    Prelegent: Marek Lewitowicz (GANIL)
    SP4/3
   • 11:00
    Możliwości finansowania badań w Horyzoncie Europa 15min
    Prelegent: Renata Downar-Zapolska (Horyzontalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Gdańska)
    SP4/4
  • 11:10 11:30
   Przerwa kawowa 20min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

  • 11:30 13:35
   SR4A - Krajobraz fizyki jądrowej Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Adam Maj (IFJ PAN)
   • 11:30
    Współczesna teoria nisko-energetycznej fizyki jądrowej w Polsce 25min
    Prelegent: Michał Kowal (NCBJ)
    SR4A/1
   • 11:55
    Panorama egzotycznych wzbudzeń jąder atomowych 25min
    Prelegent: Maria Kmiecik (IFJ PAN)
    SR4A/2
   • 12:20
    Studium deformacji jądrowych narzędziami spektroskopii gamma 25min
    Prelegent: Katarzyna Hadyńska-Klęk (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski)
    SR4A/3
   • 12:45
    Oddziaływania i symetrie badane w reakcjach jądrowych 25min
    Prelegent: Elżbieta Stephan (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
    SR4A/4
   • 13:10
    Wyzwania i nowe możliwości dla polskiej nauki w ośrodku FAIR 25min
    Prelegent: Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński)
    SR4A/5
  • 11:30 13:30
   SR4B - Fizyka dla medycyny Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Celem sesji jest zaprezentowanie bogactwa i różnorodności badań fizycznych w zakresie zastosowań medycznych, które są obecnie prowadzone w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. W celu umożliwienia współpracy dla fizyków uczestniczących w sympozjum staramy się zgromadzić ekspertów z pokrewnych dziedzin i pokazać reprezentatywne przypadki badań prowadzonych w różnych jednostkach naukowych w naszym kraju.

   Lider Organizator: Maciej Wojtkowski (Międzynarodowe Centrum Badań Oka Instytut Chemii Fizycznej PAN)
   • 11:30
    Pierwszy obraz pozytonium w mózgu człowieka 30min
    Prelegent: Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński)
    SR4B/1
   • 12:00
    Uczenie maszynowe w obrazowaniu medycznym: przegląd stanu obecnego i perspektyw 30min
    Prelegent: Krzysztof Krawiec (Politechnika Poznańska)
    SR4B/2
   • 12:30
    Obliczeniowa mikroskopia fazowa: metody i zastosowania 30min
    Prelegent: Maciej Trusiak (Politechnika Warszawska)
    SR4B/3
   • 13:00
    Miękka materia ziarnista: od metod wytwarzania i samoorganizacji w mikroprzepływach do nowych technologii w inżynierii tkankowej 30min
    Prelegent: Jan Guzowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
    SR4B/4
  • 11:30 13:30
   SR4C - Uczenie maszynowe w fizyce Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Bogdan Lesyng (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
   • 11:30
    Metody uczenia maszynowego w naukach przyrodniczych 30min
    Prelegent: Artur Kalinowski (Uniwersytet Warszawski)
   • 12:00
    Głębokie sieci neuronowe w analizie obrazów na przykładzie projektów realizowanych w Centrum Uczenia Maszynowego UW 30min
    Prelegent: Marek Bukowicki (Uniwersytet Warszawski)
   • 12:30
    Sieci neuronowe w spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego 30min
    Prelegent: Przemysław Olbratowski (Uniwersytet Warszawski)
    SR4C/3
   • 13:00
    Zastosowanie metod uczenia maszynowego oraz gruboziarnistej mechaniki i dynamiki molekularnej w badaniach białka biorącego udział w inicjacji cytokinowej burzy COVID-19 30min
    Prelegent: Szymon Nowakowski (Uniwersytet Warszawski)
    SR4C/4
  • 13:30 15:00
   Przerwa obiadowa 1h 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 15:00 17:00
   SR5A - Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silne korelacje Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Karol Wysokinski (IF UMCS)
   • 15:00
    Silne korelacje elektronowe i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo 30min
    Prelegent: Józef Spałek (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
    SR5A/1
   • 15:30
    Nadprzewodnictwo w niecentrosymetrycznych związkach boru MRh2B2 i MIr2B2 (M = Nb, Ta) 30min
    Prelegent: Tomasz Klimczuk (Gdansk University of Technology)
    SR5A/2
   • 16:00
    Badania parametru porządku w potencjalnych nadprzewodnikach chiralnych w oparciu o pomiary lokalnego namagnesowania 30min
    Prelegent: Tomasz Cichorek (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk)
    SR5A/3
   • 16:30
    Nadprzewodniki miedziowo-tlenowe: układy o dwóch podsystemach elektronowych 30min
    Prelegent: Wojciech Tabiś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
    SR5A/4
  • 15:00 17:15
   SR5B - Nanobiofizyka Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Wieslaw Nowak (Instytut Fizyki UMK w Toruniu)
   • 15:00
    How mechanical forces affect bladder cancer progression 30min
    Prelegent: Malgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
    SR5B/1
   • 15:30
    Towards understanding the molecular mechanism of inhibiting ferroptotic cell death by targeting lipoxygenases 15min
    Prelegent: Karolina Mikulska-Ruminska (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)
    SR5B/2
   • 15:45
    Nanodruty srebra w optycznej sensoryce plazmonowej i zdalnej fotokatalizie 30min
    Prelegent: Sebastian Maćkowski (WFAIS UMK)
    SR5B/3
   • 16:15
    Protein flexibility and glycan dynamics of the SARS-CoV-2 spike 30min
    Prelegent: Mateusz Sikora (Uniwersytet Jagiellonski, Malopolskie Centrum Biotechnologii)
    SR5B/4
   • 16:45
    Chiralne nanomateriały w bioanalizie i medycynie 15min
    Prelegent: Wiktor Lewandowski (Uniwersytet Warszawski)
    SR5B/5
   • 17:00
    Minimal-parameter implicit solvent model for large-scale DFT calculations 15min
    Prelegent: Jacek Dziedzic (Politechnika Gdańska)
    SR5B/6
  • 15:00 17:00
   SR5C - Optyka kwantowa Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Konrad Banaszek (Uniwersytet Warszawski)
   • 15:00
    Nonlinear scaling of Rabi frequency with driving electric field in polar quantum systems 30min
    Prelegent: Karolina Słowik (Instytut Fizyki UMK)
    SR5C/1
   • 15:30
    Źródła nieklasycznych stanów światła na bazie epitaksjalnych kropek kwantowych emitujących w zakresie telekomunikacyjnym 30min
    Prelegent: Anna Musiał (Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Doświadczalnej)
    SR5C/2
   • 16:00
    Kwantowe płyny światła jako nowa platforma do realizacji neuromorficznych układów obliczeniowych 30min
    Prelegent: Andrzej Opala (Uniwersytet Warszawski)
    SR5C/3
   • 16:30
    Machine learning with quantum optics 30min
    Prelegent: Patrycja Tulewicz (Institute of Spintronics and Quantum Information, Adam Mickiewicz University in Poznań)
    SR5C/4
  • 17:00 17:30
   Przerwa kawowa 30min Hol przed Aulą (Gmach Główny)

   Hol przed Aulą

   Gmach Główny

  • 17:30 19:30
   Prezentacje wybranych plakatów - Sesja naukowa Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Liderzy: Paweł Syty (Politechnika Gdańska), Szymon Winczewski (Politechnika Gdańska)
   • 17:30
    Pomiar czasu przybycia ultrakrótkich impulsów rentgenowskich z dokładnością femtosekundową 15min
    Prelegent: Wojciech Błachucki (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)
    K1
   • 17:45
    Femtosekundowe lasery Cr:ZnS/Se – następca Ti:sapphire? 15min
    Prelegent: Maciej Kowalczyk (Politechnika Wrocławska)
    K2
   • 18:00
    Quo vadis obliczeniowa fizyko miękkiej materii (nie)ożywionej? 15min
    Prelegent: Adam Gadomski (Instytut Matematyki i Fizyki WTiICh, Politechnika Bydgoska)
    K3
   • 18:15
    Rekombinacja pułapkowa w perowskitowych ogniwach słonecznych 15min
    Prelegent: Damian Głowienka (Politechnika Gdańska)
    K4
   • 18:30
    Nieklasyczne stany i oddziaływania w dynamice z pośrednikiem 15min
    Prelegent: Tomasz Paterek (Universytet Gdański)
    K5
   • 18:45
    Ekskluzywna produkcja par taon-antytaon w zderzeniach ołów-ołów w eksperymencie ATLAS 15min
    Prelegent: Klaudia Maj (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
    K6
   • 19:00
    Energia, pęd i entropia w ogólnej teorii względności i mechanice kwantowej 15min
    Prelegent: Pawel Gusin (Politechnika Wrocławska)
    K7
   • 19:15
    Modelowanie rozpadu cząsteczek heterocyklicznych za pomocą metod chemii kwantowej 15min
    Prelegent: Marta Łabuda (Politechnika Gdańska)
    K8
  • 17:30 20:00
   Sesja plakatowa Hol przed Aulą (Gmach Główny)

   Hol przed Aulą

   Gmach Główny

  • 20:00 22:00
   Zebranie delegatów PTF Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Porządek obrad ZD PTF
  • 08:50 10:50
   Sesja plenarna nr 5 Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Leszek Sirko (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk)
   • 08:50
    Wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki 40min
    Prelegent: Piotr Wcisło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    SP5/1
   • 09:30
    Długozasięgowe korelacje i ich efekty w równowagowej i nierównowagowej fizyce statystycznej 40min
    Prelegent: Anna Maciolek (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)
    SP5/2
   • 10:10
    Kotki Schroedingera na smyczy - czyli technologie kwantowe AD 2023 40min
    Prelegent: Rafał Demkowicz-Dobrzański (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
    SP5/3
  • 10:50 11:15
   Przerwa kawowa 25min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

  • 11:15 13:55
   Sesja plenarna nr 6 Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Wojciech Sadowski (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska)
   • 11:15
    Nadprzewodnictwo topologiczne 40min
    Prelegent: Dariusz Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
    SP6/1
   • 11:55
    Sensory kwantowe jako narzędzie poszukiwań fizyki poza Modelem Standardowym 40min
    Prelegent: Szymon Pustelny (Uniwersytet Jagielloński)
    SP6/2
   • 12:35
    The Hubble Tension. The Evidence of New Physics? 40min
    Prelegent: Grzegorz Pietrzyński (CAMK)
    SP6/3
   • 13:15
    Fizyka Everestowania 40min
    Prelegent: Martin Bier (Department of Physics, East Carolina University)
    SP6/4
  • 11:30 12:30
   Dlaczego ciała spadają? - czyli kognitywistyczna ścieżka dydaktyczna z podstaw fizyki 1h Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Konieczna wcześniejsza rezerwacja pod adresem mailowym: paw@pg.edu.pl. Rezerwacja ważna po uzyskaniu informacji zwrotnej.

   Prelegent: Grzegorz Karwasz (WFAIS UMK)
   wykład dla uczniów i nauczycieli
  • 13:55 15:05
   Przerwa obiadowa 1h 10min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 15:05 17:05
   SR6A - Zimna materia i spektroskopia cząsteczek dwuatomowych Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Józef E. Sienkiewicz (Politechnika Gdańska)
   • 15:05
    Badania dynamiki procesów fotoindukowanych w cząsteczkach dwuatomowych 20min
    Prelegent: Patryk Jasik (Politechnika Gdańska)
    SR6A/1
   • 15:25
    Spektroskopia molekuł dwuatomowych – użyteczne narzędzie do badań astrofizycznych 20min
    Prelegent: Wojciech Szajna (Uniwersytet Rzeszowski)
    SR6A/2
   • 15:45
    Exploring the limits of ab initio electronic structure methods. AlF case study. 20min
    Prelegent: Marcin Gronowski (Wydział Fizyki UW)
    SR6A/3
   • 16:05
    Słabe wiązania międzyatomowe w laboratorium: jak badać cząsteczki vdw? 20min
    Prelegent: Jarosław Koperski (Uniwersytet Jagielloński)
    SR6A/4
   • 16:25
    Kwantowy kinetyczny efekt izotopowy w zderzeniach atomów z molekułami dwuatomowymi w niskich temperaturach 20min
    Prelegent: Mariusz Pawlak (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    SR6A/5
   • 16:45
    Laserowa spektroskopia polaryzacyjna - cząsteczki metali alkalicznych 20min
    Prelegent: Włodzimierz Jastrzębski (Instytut Fizyki PAN)
    SR6A/6
  • 15:05 17:05
   SR6B - Biofizyka Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Jacek Jemielity (Uniwersytet Warszawski)
   • 15:05
    The effects of crowding on enzyme function; the case of a viral protease 30min
    Prelegent: Joanna Trylska (Uniwersytet Warszawski)
    SR6B/1
   • 15:35
    Cyro-electron microscopy – revolution in molecular biology 30min
    Prelegent: Marcin Nowotny (Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej)
    SR6B/2
   • 16:05
    Diffusion in the cell cytoplasm and cell nucleus 30min
    Prelegent: Robert Holyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
    SR6B/3
   • 16:35
    Żaluzje molekularne w oku 30min
    Prelegent: Wiesław Gruszecki (Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
    SR6B/4
  • 15:05 17:05
   SR6C - Procesy fotofizyczne Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Ryszard Drozdowski (Uniwersytet Gdański)
   • 15:05
    Łamiące Regułę Hunda cząsteczki jako prekursory nowych materiałów optoelektronicznych 30min
    Prelegent: Andrzej L. Sobolewski (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk)
    SR6C/1
   • 15:35
    Dyspersyjna spektroskopia molekularna we wnękach optycznych 30min
    Prelegent: Daniel Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    SR6C/2
   • 16:05
    Spektroskopia laserowa wykorzystująca półprzewodnikowe grzebienie częstotliwości optycznej 30min
    Prelegent: Łukasz Sterczewski (Politechnika Wrocławska)
    SR6C/3
   • 16:35
    Ultrazimne cząsteczki polarne w stanie podstawowym 30min
    Prelegent: Mariusz Semczuk (Uniwersytet Warszawski)
    SR6C/4
  • 17:05 17:30
   Przerwa kawowa 25min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 17:30 19:30
   SR7A - Półprzewodniki Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Grzegorz Karczewski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
   • 17:30
    Półprzewodniki a materia topologiczna 30min
    Prelegent: Tomasz Story (Instytut Fizyki PAN)
    SR7A/1
   • 18:00
    Nanodruty - półprzewodnikowe struktury jednowymiarowe 30min
    Prelegent: Piotr Wojnar (Instytut Fizyki PAN)
    SR7A/2
   • 18:30
    Półprzewodnikowe nanokryształy koloidalne - od zastosowań w diagnostyce medycznej do kryptografii kwantowej 30min
    Prelegent: Łukasz Kłopotowski (Instytut Fizyki PAN)
    SR7A/3
   • 19:00
    Współczesne półprzewodniki i urządzenia termoelektryczne 30min
    Prelegent: Michal Szot (Instytut Fizyki PAN, MagTop)
    SR7A/4
  • 17:30 19:30
   SR7B - Astrofizyka relatywistyczna - obserwacje Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Andrzej Królak (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
   • 17:30
    Silne soczewkowanie fal grawitacyjnych 30min
    Prelegent: Marek Biesiada (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
    SR7B/1
   • 18:00
    Rotujące dyski w ogólnej teorii względności: nowe wyniki, otwarte kwestie i zastosowania w astrofizyce 30min
    Prelegent: Edward Malec (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński)
    SR7B/2
   • 18:30
    Astronomia fal grawitacyjnych 2015-2023 30min
    Prelegent: Piotr Jaranowski (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki)
    SR7B/3
  • 17:30 19:30
   SR7C - Przepływy transoniczne Sala 252 (Gmach Główny)

   Sala 252

   Gmach Główny

   Liderzy: Paweł Flaszyński (IMP PAN), Piotr Doerffer (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
   • 17:30
    Zastosowanie ruchomej ściany do sterowania oddziaływaniem prostopadłej fali uderzeniowej z turbulentną warstwą przyścienną na profilu lotniczym 24min
    Prelegent: Oskar Szulc (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
    SR7C/1
   • 17:54
    Badania oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na profilu lotniczym w tunelu transonicznym 24min
    Prelegent: Paweł Flaszyński (IMP PAN)
    SR7C/2
   • 18:18
    Przepływy ściśliwe z falami uderzeniowymi 24min
    Prelegent: Piotr Doerffer (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk)
    SR7C/3
   • 18:42
    Badanie modelu rakiety suborbitalnej w naddźwiękowym tunelu aerodynamicznym 24min
    Prelegent: Filip Wasilczuk (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
    SR7C/4
   • 19:06
    Numeryczna analiza wpływu warstwy przyściennej na falę uderzeniową na profilu sprężarki transonicznej 24min
    Prelegent: Michał Piotrowicz (IMP PAN)
    SR7C/5
  • 17:30 19:30
   SR7D - Wykłady Gości z Ukrainy Sala 300 (Gmach Główny)

   Sala 300

   Gmach Główny

   Sesja sponsorowana przez European Physical Society (EPS).

   Lider Organizator: Jarosław Rybicki (WFTiMS, Politechnika Gdańska)
   • 17:30
    SUSY Method for Detection of Energy Levels on a Quantum Computer 40min
    Prelegent: Volodymyr Tkachuk (Ivan Franko National University of Lviv)
    SR7D/1
   • 18:10
    Studies of Spin-1 Tunneling on IBM’s Quantum Computer 40min
    Prelegent: Khrystyna P. Gnatenko (Ivan Franko National University of Lviv)
    SR7D/2
   • 18:50
    Self-Assembly in Metallic Alloys 40min
    Prelegent: Stepan Mudry (Ivan Franko National University of Lviv)
    SR7D/3
  • 20:30 23:00
   Bankiet 2h 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 09:00 11:00
   Sesja plenarna nr 7 Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Józef E. Sienkiewicz (Politechnika Gdańska)
   • 09:00
    Problem dwóch ciał w relatywistycznej teorii kwantowej 40min

    Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów

    Prelegent: Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)
    SP7/1
   • 09:40
    LHC jako zderzacz fotonów, wyniki eksperymentu ATLAS 40min
    Prelegent: Iwona Grabowska-Bołd (AGH University of Kraków)
    SP7/2
   • 10:20
    Procesy towarzyszące zderzeniom niskoenergetycznych elektronów z drobinami w fazie gazowej 40min
    Prelegent: Mateusz Zawadzki (Politechnika Gdańska)
    SP7/3
  • 11:00 11:30
   Przerwa kawowa 30min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

  • 11:30 13:30
   SR8A - Informacja kwantowa Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Ryszard Horodecki (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Uniwersytet Gdański)
   • 11:30
    Informacja kwantowa z losowymi pomiarami 30min
    Prelegent: Wiesław Laskowski (Uniwersytet Gdański)
    SR8A/1
   • 12:00
    Przetwarzanie informacji kwantowej w obwodach kwantowych ultrasilnie sprzężonych ze światłem 30min
    Prelegent: Adam Miranowicz (UAM)
    SR8A/2
   • 12:30
    Nadprzewodzące kubity i model złącza Josephsona jako układu otwartego 30min
    Prelegent: Marcin Łobejko (ICTQT, Uniwersytet Gdański)
    SR8A/3
   • 13:00
    Dychotomie kwantowe a termodynamika układów koherentnych 30min
    Prelegent: Kamil Korzekwa (Uniwersytet Jagielloński)
    SR8A/4
  • 11:30 13:30
   SR8B - Oddziaływania wewnątrz- i międzymolekularne Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Piotr Bojarski (Uniwersytet Gdański)
   • 11:30
    Spektroskopia fourierowska molekuł dwuatomowych w rejonie VUV oraz UV-Vis. Precyzyjna analiza oddziaływań wewnątrz-cząsteczkowych 30min
    Prelegent: Rafał Hakalla (Uniwersytet Rzeszowski)
    SR8B/1
   • 12:00
    Badania oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych w wybranych kompleksach inkluzyjnych typu gospodarz-gość 30min
    Prelegent: Marek Józefowicz (Uniwersytet Gdański, Instytut Fizyki Doświadczalnej)
    SR8B/2
   • 12:30
    Dimery van der waalsowskie w wiązce molekularnej – od wytwarzania do nowych metod wyznaczania potencjałów stanów elektronowych 30min
    Prelegent: Tomasz Urbańczyk (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego)
    SR8B/3
   • 13:00
    Widma referencyjne cząsteczek atmosferycznych - pomiary oraz porównanie z wynikami obliczeń ab initio 30min
    Prelegent: Katarzyna Bielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    SR8B/4
  • 11:30 13:35
   SR8C - Na tropie Nowej Fizyki Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Anna Kaczmarska (IFJ PAN)
   • 11:30
    Pędem ku nowej fizyce – CERN na froncie badań podstawowych 25min
    Prelegent: Sebastian Trojanowski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
    SR8C/1
   • 11:55
    Higgs to nie wszystko - czemu i jak poszukujemy nieznanego 25min
    Prelegent: Paweł Bruckman de Renstrom (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
    SR8C/2
   • 12:20
    Czy istnieją nowe cząstki i czy możemy je odkryć? Poszukiwania "nowej fizyki" w CMS/LHC/CERN 25min
    Prelegent: Małgorzata Kazana (NCBJ)
    SR8C/3
   • 12:45
    Powab i Piękno Nowej Fizyki – poszukiwania w eksperymencie LHCb 25min
    Prelegent: Agnieszka Obłąkowska-Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
    SR8C/4
   • 13:10
    Neutrina sterylne - yeti wśród cząstek elementarnych 25min
    Prelegent: Justyna Łagoda (NCBJ)
    SR8C/5
  • 13:30 15:00
   Przerwa obiadowa 1h 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 15:00 17:00
   SR9A - Optyka Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Czesław Radzewicz (Uniwersytet Warszawski)
   • 15:00
    Kontrola zjawisk nieliniowych w femtosekundowych laserach światłowodowych 30min
    Prelegent: Grzegorz Soboń (Politechnika Wrocławska)
    SR9A/1
   • 15:30
    Wpływ dyspersji w całkowicie światłowodowym rezonatorze na tryby pracy ultraszybkich oscylatorów laserowych 30min
    Prelegent: Yuriy Stepanenko (IChF PAN)
    SR9A/2
   • 16:00
    Spektroskopia szerokopasmowa z grzebieniami częstotliwości optycznych 30min
    Prelegent: Piotr Masłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    SR9A/3
   • 16:30
    Soczewki czasowe w interfejsach kwantowych 30min
    Prelegent: Michał Karpiński (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
    SR9A/4
  • 15:00 17:05
   SR9B - Oddziaływanie nisko-energetycznych cząstek naładowanych z materią Audytorium Maximum (Gmach Główny)

   Audytorium Maximum

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Paweł Możejko (Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska)
   • 15:00
    Energetic processing of molecular clusters and astrophysical ices by ion impact 25min
    Prelegent: Alicja Domaracka (CIMAP-CNRS)
    SR9B/1
   • 15:25
    Badania zderzeń elektronowych z zastosowaniem pułapek jonowych 25min
    Prelegent: Łukasz Kłosowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    SR9B/2
   • 15:50
    Sondowanie neutralnych cząstek generowanych w dysocjacji cząsteczek heterocyklicznych inicjowanej zderzeniami z jonami i fotonami 25min
    Prelegent: Tomasz Wąsowicz (Zakład Spektroskopii Układów Złożonych, Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Gdańska)
    SR9B/3
   • 16:15
    Jak pozytony mierzą rozmiary atomów i molekuł 25min
    Prelegent: Kamil Fedus (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    SR9B/4
   • 16:40
    Rozpraszanie elektronów na cząsteczkach w astrochemii: badanie eksperymentalne i teoretyczne dla cząsteczki mrówczanu metylu 25min
    Prelegent: Natalia Tańska (Politechnika Gdańska)
    SR9B/5
  • 15:00 17:00
   SR9C - Układy złożone Sala 252 (Gmach Główny)

   Sala 252

   Gmach Główny

   Lider Organizator: Maciej A. Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
   • 15:00
    Distributions of the Wigner reaction matrix for microwave networks simulating quantum graphs with symplectic symmetry in the presence of absorption 30min
    Prelegent: Michał Ławniczak (Instytut Fizyki PAN)
    SR9C/1
   • 15:30
    Złożoność rytmu serca w diagnostyce klinicznej 30min
    Prelegent: Danuta Makowiec (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański)
    SR9C/2
   • 16:00
    Analiza korelacji sygnałów mózgowych 30min
    Prelegent: Jeremi Ochab (Jagiellonian University)
    SR9C/3
   • 16:30
    Can the social sciences contribute to the theory of phase transitions? 30min
    Prelegent: Katarzyna Sznajd-Weron (Politechnika Wrocławska)
    SR9C/4
  • 15:00 17:00
   SR9D - Cząstki elementarne - teoria Audytorium (sala A.1.03) (Budynek Hydromechaniki)

   Audytorium (sala A.1.03)

   Budynek Hydromechaniki

   Lider Organizator: Janusz Gluza (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
   • 15:00
    Beyond PMNS and precision tests for heavy neutral leptons 30min
    Prelegent: Biswajit Karmakar (University of Silesia in Katowice)
    SR9D/1
   • 15:30
    t-channel singularity and its thermal regularization 30min
    Prelegent: Michał Iglicki (Uniwersytet Warszawski)
    SR9D/2
   • 16:00
    Probing symmetry breaking in the early Universe via gravitational waves 30min
    Prelegent: Bogumiła Świeżewska (Uniwersytet Warszawski)
    SR9D/3
   • 16:30
    Natural supersymmetry and the Twin Higgs mechanism 30min
    Prelegent: Marcin Badziak (Uniwersytet Warszawski)
    SR9D/4
  • 17:00 17:30
   Przerwa kawowa 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 18:30 19:30
   Kryptografia kwantowa: Jak złamać szyfry niemożliwe do złamania? 1h Aula Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Gdański)

   Aula Wydziału Prawa i Administracji

   Uniwersytet Gdański

   Wykład otwarty

   Prelegent: Marcin Pawłowski (ICTQT, WMFI UG)
   WO
  • 09:00 11:00
   Sesja plenarna nr 8 Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Michał Horodecki (Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Uniwersytet Gdański)
   • 09:00
    Nadprzewodnictwo układów nanoskopowych 40min
    Prelegent: Tadeusz Domański (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)
    SP8/1
   • 09:40
    Badanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii 40min
    Prelegent: Katarzyna Grebieszkow (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki)
    SP8/2
   • 10:20
    Orbital selective localization and other unusual phenomena in iron chalcogenides 40min
    Prelegent: Marta Z. Cieplak (Instytut Fizyki PAN)
    SP8/3
  • 11:00 11:30
   Przerwa kawowa 30min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

  • 11:30 13:30
   Sesja plenarna nr 9 Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Lider Organizator: Mariusz Zubek (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska)
   • 11:30
    Kwantowo-optyczne przetwarzanie i konwersja sygnałów przy pomocy atomów 40min
    Prelegent: Michał Parniak (Uniwersytet Warszawski)
    SP9/1
   • 12:10
    Problemy Modelu Standardowego oddziaływań fundamentalnych oraz ich możliwe rozwiązania 40min
    Prelegent: Bohdan Grzadkowski (Uniwersytet Warszawski)
    SP9/2
   • 12:50
    Przodkowie i najbliżsi Mikołaja Kopernika 40min
    Prelegent: Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
    SP9/3
  • 13:30 13:45
   Zakończenie 48. Zjazdu Fizyków Polskich 15min Audytorium Novum

   Audytorium Novum

   Prelgenci: Jarosław Rybicki (FTiMS, Politechnika Gdańska), Teresa Rząca-Urban (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  • 13:45 14:00
   Zdjęcie zjazdowe 15min Schody przed wejściem do Gmachu Głównego

   Schody przed wejściem do Gmachu Głównego

  • 14:00 15:30
   Przerwa obiadowa 1h 30min Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita (Gmach Główny)

   Dziedziniec im. Daniela Gabriela Fahrenheita

   Gmach Główny

  • 16:00 19:00
   Rejs po Zatoce Gdańskiej żaglowcem Baltic Beauty 3h Zatoka Gdańska :)

   Zatoka Gdańska :)

Wróć na MOST Wiedzy