VI Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2019) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VI Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2019)

Data wydarzenia

19-20 września 2019
Europe/Warsaw strefa czasowa

Program

Wszystkim Uczestnikom oraz wszystkim Wspierającym Konferencję bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, niezwykle ciekawe pomysły, dyskusje oraz szczególnie mocno za miłe słowa przesłane do organizatorów po Konferencji!

Fot. ClickMeeting                          

Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (eTEE 2019) - zadanie finansowane w ramach umowy 539/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Program Konferencji eTEE 2019

 

Publikacje związane z Konferencją oraz streszczenia artykułów, wystąpień i plakatów znajdziesz: TUTAJ.

Krótkie podsumowanie filmowe - ClickMeeting o eTEE 2019 na LinkedIn: TUTAJ.

Jeżeli jest dostępny materiał filmowy z wystąpienia, to oznaczono to ikonką Po kliknieciu na ikonce zostaniesz przekierowany na kanał YouTube Politechniki Gdańskiej na playlistę eNauczanie.

 

19.09.2019

Warsztaty

10:30 – 11:00

Rejestracja uczestników na warsztaty

 

Warsztaty – Budynek NanoB/CNMiKnO

11:00 – 13:00

Sala 105

Sala 106

Sala 206

Sala 207

Pracownia m. 1

Pracownia m. 2

Bartosz Muczyński,
Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak

(FMN)

Projektowanie kursów typu MOOC.

Problemy i wyzwania

Materiał filmowy z warsztatów:

Wojciech Baran
(AGH)

Zaprojektuj motywację! Czyli jak przygotować kurs, na którym aż chce się uczyć!

Materiały szkoleniowe:

PLIK 1

PLIK 2

PLIK 3

Jacek Stańdo
(Politechnika Łódzka)

Model pomiaru efektów kształcenia z matematyki na kierunkach inżynierskich po wejściu w życie Ustawy 2.0

Iwona Mokwa-Tarnowska
(Politechnika Gdańska)

Interaktywne zajęcia e-learningowe, czyli jak ułatwić studentom zdobywanie kompetencji twardych i miękkich

Marek Joskowski,
Paweł Traczyk

(Politechnika Gdańska)

Rozszerzenie możliwości platformy eNauczanie PG o moduł do wideokonsultacji - praktyczne warsztaty

Natalia Jarzębkowska, Magdalena Łapińska, Magdalena Musielak
(Politechnika Gdańska)

Edukacyjne zastosowania MATLABa na zajęciach z matematyki na kierunkach inżynierskich

Materiały szkoleniowe:

1. Krótkie wprowadzenie do tworzenia interaktywnych skryptów w Matlabie

2. Tworzenie interaktywnych skryptów w Matlabie na przykładzie układów równań liniowych

3. Zastosowanie całki oznaczonej do obliczania pola powierzchni

 

Konferencja

14:30 – 15:00

Rejestracja uczestników na Konferencję

 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI – Audytorium nr 8 – Budynek NanoB/CNMiKnO

15:00 – 15:15

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej

Uroczyste otwarcie Konferencji

15:15 – 15:30

Anita Dąbrowicz-Tlałka
(Politechnika Gdańska)

Powitanie uczestników Konferencji: e-Technologia jako narzędzie wspierania rozwoju kompetencji

 

Sesja I – Audytorium nr 8 – Budynek NanoB/CNMiKnO
prowadzący sesję: Jan Kusiak

15:30 – 16:30

Pablo Orduna
(LabsLand, Hiszpania)

Democratizing STEM experimentation with the LabsLand global network

16:30 – 17:15

Janusz Zalewski
(Florida Gulf Coast University, USA)

Creating Networked Smart Learning Objects for Online Laboratories according to IEEE Std 1876

17:15 – 18:00

Elżbieta Piwowarska, Marcin Godziemba-Maliszewski
(Politechnika Warszawska)

Otwarte zasoby edukacyjne: repozytorium eSEZAM PW

 

Informacje

dodatkowe

Pablo Orduña is co-founder and CEO of LabsLand; a global network of remote laboratories where universities and schools can access laboratories from other institutions. Pablo Orduña got his PhD in the University of Deusto, with a PhD research visit in the Massachusetts Institute of Technology; as well as graduated from the Global Solutions Program of the Singularity University in NASA Ames. As part of his research in DeustoTech, he has published over 150 scientific articles and participated in European projects such as Go-Lab (FP7) or Next-Lab (H2020), with different international awards including the MIT TR35 Spain for top 10 innovators in Spain by the MIT Technology Review.

Abstract:

"Democratizing STEM experimentation with the LabsLand global network"

Experimentation is key in every engineering field. Remote laboratories are software and hardware tools that enable students to experiment with real equipment through the Internet. Accessing real equipment remotely has certain advantages, such as flexibility (in time and location), but the most important one is that it has the potential to drastically reduce costs through laboratory sharing among different institutions. By sharing labs, institutions also have access to more laboratories maintained by other universities. LabsLand is company that has created a global network of online laboratories, where schools and universities worldwide access real experiments performed in other universities on five continents. LabsLand is a spin-off of the WebLab-Deusto research group of the University of Deusto.

 

Janusz Zalewski is a professor of Computer Science and Software Engineering at Florida Gulf Coast University. He obtained his Ph.D. in Computer Science and Engineering in 1979 from the Faculty of Electrical Engineering at Warsaw University of Technology. He previously held academic positions at Embry-Riddle Aeronautical University and University of Central Florida.  In the past, he worked on projects for the Superconducting Super Collider, Lawrence Livermore National Laboratory, NASA, FAA, as well as a number of private companies, including Lockheed Martin and Boeing. He also had fellowships at NASA Ames, Air Force Research Labs and United States Air Force Academy.  His research interests include real-time embedded and cyberphysical systems, safety and security of complex computer systems, and online education. He spent the Spring of 2019 at Gdańsk University of Technology as a Fulbright Specialist. He is a member of the IFAC TC 3.1 on Computers for Control, and the Secretary of the IEEE Std 1876 Working Group “Networked Smart Learning Objects for Online Laboratories”.

Abstract:

"Creating Networked Smart Learning Objects for Online Laboratories according to IEEE Std 1876"

Learning Objects (LO’s) are entities with specific contents aiming at enhancing knowledge, accessible via clearly defined interfaces that determine respective activities.  In the context of the IEEE Std 1876, networked LO’s allow access to online laboratories by providing lab services, abbreviated to LaaS (Lab as a Service).  They can be used from Learning Management Systems, MOOC platforms, etc., to conduct experiments understood as a sequence of service calls to LaaS, followed by internal LaaS activities, and its corresponding responses, in order to learn about the studied phenomena.  The talk will focus on clarifying the major concepts of the standard, as well as on explaining the principles of building smart learning objects and examples of their use.

 

Elżbieta Piwowarska, docent na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI), dyrektor Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO PW). Doktorat na WEiTI w 1995 r. W pracy zawodowej zajmuje się metodami projektowania układów scalonych: ASIC, mieszanych i systemów sprzętowo-programowych. Mocno zaangażowana w dydaktykę w zakresie mikroelektroniki (nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1993, 2003, 2006), w latach 1999-2004 z-ca dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW ds. dydaktycznych. Od początku działalności związana z OKNO PW, od 2006 r. dyrektor Ośrodka. Zaangażowana w działania na rzecz rozwoju e-learningu, v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej PTNEI.

Marcin Godziemba-Maliszewski, absolwent Wydziału Elektrycznego WE Politechniki Warszawskiej. W latach 2003-2012 asystent na WE zatrudniony w obszarze systemów pomiarowo-kontrolnych, w latach 2012-2014 kierownik Zakładu Technologii Informatycznych Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Od 2014 r. zatrudniony w OKNO PW, kierownik zespołu informatyków.

Streszczenie:

"Otwarte zasoby edukacyjne: repozytorium eSEZAM PW"

Ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych OZE został zainicjowany przez UNESCO w roku 2002. W wyniku masowości i mobilności kształcenia oraz zmiany nawyków uczenia się znaczenie i liczba OZE w sieci rośnie. Z wykorzystaniem OZE w edukacji wiążą się aspekty takie jak: jakość, dostępność, prawa autorskie, profilowanie. Aspekty te mają szczególne znaczenie w przypadku zasobów akademickich.

Politechnika Warszawska zdecydowała się na utworzenie otwartego repozytorium materiałów edukacyjnych zawierających zasoby z zakresu objętego pojęciem Platforma Przemysłu 4.0, w szczególności z elektroniki, telekomunikacji i automatyki i robotyki.

Celem prezentacji jest przedstawienie i uzasadnienie założeń i rozwiązań rozwijanego w PW repozytorium e-SEZAM, stanu obecnego systemu i zakładanych modernizacji oraz problemów merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych napotkanych w trakcie rozwijania systemu.

W szczególności w prezentacji przedstawiona zostanie organizacja modułów i bloków treści, sposób wprowadzania treści, sposób osadzania materiałów multimedialnych i tworzenia testów samosprawdzających, metodę przeszukiwania zasobów oraz przewidywany sposób integracji z repozytorium materiałów naukowych PW – bazą wiedzy PW.

 

18:30 – 20:30

Kolacja – Dziedziniec im. Heweliusza, Gmach Główny PG

 

20.09.2019

Konferencja

 

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników na Konferencję

 

Sesja II – Audytorium nr 8 – Budynek NanoB/CNMiKnO
prowadząca sesję: Elżbieta Piwowarska

9:00 – 9:50

Kenji Lamb
(College Development Network, Scotland)

Lessons Learned Developing the Data Science for Further Education Course

9:50 – 10:40

Wojciech Glac, Joanna Mytnik
(
Uniwersytet Gdański)

Neurobiologiczna instrukcja obsługi studenta pokolenia Z

10:40 – 11:00

Anna Warda-Ritzen, Magda Sochacka
(PCG Academia)

Elektroniczne egzaminowanie z przedmiotów ścisłych za pomocą systemu Inspera

 

Informacje dodatkowe

Kenji Lamb is the Digital and Innovation Lead with College Development Network (CDN), the national agency for college sector staff development in Scotland. CDN aims to be a catalyst for sector innovation, by networking colleges, showcasing expertise, connecting industry and education to boost economic growth, and empowering partnerships that contribute to the learner journey. Kenji started out as an English teacher (ESOL) working overseas, where he developed an interest in Technology-Enhanced Learning and Teaching (TELT), embedding this within his own practice. He went on to introduce online programmes, automated assessment and mobile offerings for a private language schools network before returning to the UK to work for Jisc, then the private sector before joining CDN in 2016.  

Abstract:

"Lessons Learned Developing the Data Science for Further Education Course"

Data Science not only has the potential to drive scientific progress, economic prosperity and social good, it now forms an undercurrent to daily life. Although there is a need to develop the data scientists of the future, we believe there is value to introducing the potential of big data to every course taught in our colleges. To realise our ambitions, we are developing ‘Data Science for Further Education’ in partnership with the University of Stirling and Data Lab, Scotland’s innovation centre for data and AI.

The open course leads lecturing staff from any discipline through an introduction to the collection, storage, analysis and application of data. The final assignment tasks lecturers to develop a student activity that can be embedded in existing curriculum delivery. A growing number of examples show how data science impacts a wide range of industries, from hairdressing to construction and everything in-between.

This presentation takes you through the development of the course, the methods used to engage participants and to produce reusable materials that can be taken up by the rest of the college sector. It will also be an opportunity to explore how the scope of the course could be expanded to include our European neighbours.

 

Wojciech Glac, Joanna Mytnik

Streszczenie:

"Neurobiologiczna instrukcja obsługi studenta pokolenia Z"

Świat kolejnych roczników studentów coraz bardziej wypełniony jest nowymi technologiami, które mimo wielu zalet, są źródłem patologii obejmujących m.in. procesy koncentracji uwagi, motywacji i pamięci. Deficyty utrudniają lub uniemożliwiają zarówno nauczycielom, jak i samym studentom efektywną pracę podczas zajęć. Istnieją dwie drogi poprawy funkcjonowania uwagi, motywacji i pamięci – świadome wykorzystywanie mechanizmów związanych z pracą mózgu studenta, a także korzystanie ze znanych i bliskich studentom nowych mediów i technologii.

 

Anna Warda-Ritzen, Magda Sochacka

Streszczenie:

"Elektroniczne egzaminowanie z przedmiotów ścisłych za pomocą systemu Inspera"

Podczas gdy nowe technologie obecne są już w większości obszarów kształcenia na uczelni, egzaminowanie studentów wciąż odbywa się w tradycyjnej, „papierowej” formie. Inspera jest rozwiązaniem, które pozwala na obsługę procesu egzaminowania w pełni online – bezpiecznie, z poziomu przeglądarki internetowej. Podczas wystąpienia pokażemy jak wygląda przeprowadzanie egzaminu online z przedmiotu ścisłego – od  przygotowania pytań, poprzez monitorowanie egzaminu, po ocenianie i przekazanie informacji zwrotnej studentom.

 

11:00 – 11:30

Przerwa na kawę

 

Sesja III – w grupach tematycznych

Sala 105 – Budynek NanoB/CNMiKnO

prowadząca sesję:

Karolina Grodecka

Sala 106 – Budynek NanoB/CNMiKnO

prowadząca sesję:

Brygida Mielewska

Sala 207 – Budynek NanoB/CNMiKnO

prowadzący sesję:

Andrzej Just

Audytorium 2 – Budynek WETI B: 

prowadzący sesję:

Jakub Drewnowski

11:30 – 11:45

Przemysław Stencel
(Edukacja-Online.pl)

Kompleksowe wsparcie wykładowców prowadzących zajęcia internetowe

11:30 – 11:45

R. Robert Gajewski, Agnieszka Rutecka, Sebastian Grabiński (Politechnika Warszawska)

Studenci i nauczyciele wobec multimediów: studium przypadku dla kierunku budownictwo

11:30 – 11:45

Ewa Kozłowska, Anna Grabowska, Igor Garnik
(Politechnika Gdańska)

Wykorzystanie e-narzędzi w nauczaniu, egzaminowaniu i certyfikacji AUTODESK

Krzysztof Sękowski
(Sankom)

Przegląd oprogramowania z serii AUDYTOR

11:45 – 12:00

Paulina Szczucińska
(OpenStax)

Otwarte zasoby edukacyjne dla inżynierów na przykładzie podręczników akademickich OpenStax

11:45 – 12:00

Stefan Nowicki
(Uniwersytet Wrocławski)

Zarządzanie zmianą procesu uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość

11:45 – 12:00

Gertruda Gwóźdź-Łukawska, Monika Potyrała
(Politechnika Łódzka)

e-Technologie na konferencji - studenci studentom

12:00 – 12:15

Marcin Paterek
(KGHM CUPRUM)

MiReBooks - podręczniki wykorzystujące rzeczywistość mieszaną w edukacji górniczej

12:00 – 12:15

Jarosław Makal
(Politechnika Białostocka)

Aktywizacja studentów na zajęciach wykładowych z Metrologii

12:00 – 12:15

Maciej Pankiewicz
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Interaktywny kurs podstaw programowania dla studentów informatyki: czy programowanie jest łatwe?

12:15 – 12:30

Dorota Krawczyk-Stańdo
(Politechnika Łódzka)

Języki obce zawodowe na platformie epodreczniki.pl

12:15 – 12:30

Iwona Maciejowska
(Uniwersytet Jagielloński)

Pilotaż kursu online "Good chemistry - methodological, ethical and social dimensions"

12:15 – 12:30

Agnieszka Bartłomiejczyk,
Marcin Wata

(Politechnika Gdańska)

Analizy epidemiologiczne w środowisku MATLAB/Octave

 

Sesja IV – Audytorium nr 8 – Budynek NanoB/CNMiKnO
prowadząca sesję: Magdalena Musielak

12:35 – 12:55

Magdalena Roszak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska)

Certyfikat E-nauczyciela Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego - uroczyste wręczenie certyfikatów w ramach 6 edycji 2019

12:55 – 13:55

Fundacja Młodej Nauki

NAVOICA - nauka dostępna na polskiej platformie MOOC                                     

 

Informacje dodatkowe

Fundacja Młodej Nauki

Wystąpienie w formie panelu dyskusyjnego:

 • Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak - Fundacja Młodej Nauki, prowadząca panel
 • Kinga Kurowska - Wilczyńska - Fundacja Młodej Nauki, O projekcie Polski MOOC
 • Anna Grabowska - Politechnika Gdańska, Prowadzenie kursów MOOC z perspektywy twórcy
 • przedstawiciel Politechniki Łódzkiej, MOOC w programie kształcenia
 • Iwona Maciejowska - Uniwersytet Jagielloński, Jakość kursów MOOC na platformie NAVOICA
 • Bartosz Muczyński - Fundacja Młodej Nauki, Możliwości rozwoju NAVOICA a potrzeby użytkowników.

Streszczenie:

"NAVOICA - nauka dostępna na polskiej platformie MOOC."

NAVOICA - to systemowe rozwiązanie oferujące kursy MOOC (z ang. Massive Open Online Courses) w Polsce. Platforma edukacyjna jest efektem projektu Polski MOOC, tworzącego sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość.
NAVOICA jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, online. Jest nowoczesna, bezpieczna, niezawodna, skalowalna i przyjazna dla użytkownika, a co najważniejsze bezpłatna. Fundacja Młodej Nauki będąc operatorem NAVOICA każdego dnia zdobywa nowe doświadczenia i pracuje nad rozwojem platformy. Podczas panelu na konferencji eTEE chcielibyśmy przedstawić kilka aspektów pracy w środowisku kursów MOOC:

 1. projekt Polski MOOC
 2. prowadzenie kursów z perspektywy twórcy
 3. MOOC w programie kształcenia
 4. możliwości rozwoju NAVOICA a potrzeby użytkowników
 5. jakość kursów MOOC na platformie NAVOICA.

Gorąco zapraszamy do dyskusji i udziału w panelu!

 

13:55 – 14:00

Wspólne zdjęcie - Audytorium nr 8 - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

 

14:00 – 15:00

Przerwa na lunch

 

Sesja V – Sala multimedialna 1 i 2 – Budynek NanoB/CNMiKnO

Sesja plakatowa (Autorzy podani w kolejności alfabetycznej)

prowadząca sesję: Magdalena Łapińska

14:00 – 15:00

Aldona Dutkiewicz, Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz, Anna Ren-Kurc
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Action Maze – Edukacyjny Labirynt Decyzji

Piotr Falkowski , Zbigniew Pilat, Marcin Słowikowski
(Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)

Nowoczesne rozwiązania ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym w obszarze automatyki i robotyki

Piotr Falkowski , Zbigniew Pilat, Michał Smater, Jacek Zieliński
(Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)

Dobre praktyki w motywowaniu uczniów szkół średnich do dalszego kształcenia w obszarze STEM

Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, Aleksandra Powierska
(Uniwersytet Jagielloński)

Zastosowanie narzędzi web 2.0 w dydaktyce akademickiej

Magdalena Łapińska, Anna Niewulis
(Politechnika Gdańska)

Tworzenie testów z matematyki na platformie eNauczanie

Wiesław Półjanowicz
(Uniwersytet w Białymstoku)

Koncepcja przygotowania kursu e-learningowego na platformie LMS/LCMS – parametry techniczne, standardy e-learningu

Małgorzata Radoń, Beata Strycharz-Szemberg
(Politechnika Krakowska)

Pochodna inżyniera

Jacek Zieliński
(Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP)

iNduce 4.0 - praktyczna metodologia uczenia się podczas pracy

 

Sesja VI – Audytorium nr 8 – Budynek NanoB/CNMiKnO
prowadząca sesję: Agnieszka Landowska

15:00 – 15:30

Małgorzata Skulska, Michał Rygielski
(Click Meeting)

Webinary zintegrowane z Moodle - sposób na efektywne zaangażowanie uczestników kursów online

15:30 – 15:50

Jan Kusiak, Beata Tworzewska-Pozłutko
(Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie)

Moodle a rekrutacja studentów

15:50 – 16:10

Jacek Stańdo
(Politechnika Łódzka)

Walidacja efektów uczenia się

16:10 – 16:30

Anna Warda-Ritzen, Magda Sochacka
(PCG Academia)

Interaktywne kursy online na kierunkach inżynierskich z wykorzystaniem Blackboard

 

Informacje dodatkowe

Małgorzata Skulska, Michał Rygielski

Streszczenie:

"Webinary zintegrowane z Moodle - sposób na efektywne zaangażowanie uczestników kursów online"

Udostępnienie studentom materiałów edukacyjnych to nie wszystko. Jeśli kurs online wymaga sprawdzenia postępów w nauce, ćwiczeń w grupie lub po prostu rozmowy i spotkania w czasie rzeczywistym, to webinary zapewniają odpowiednie wsparcie. Webinary to seminaria internetowe, które odbywają się w czasie rzeczywistym. Ich integralną cześcią są funkcje, które zapewniają angażowanie i wchodzenie w interakcje ze studentami: czatowanie, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania, prezentowanie zdjęć i wykresów, udostępnianie ekranów, aby pokazać, jak coś działa, rysowanie i szkicowanie.

Jan Kusiak, Beata Tworzewska-Pozłutko

Streszczenie:

"Moodle a rekrutacja studentów"

Powszechnie wiadomo, że proces rekrutacji kandydatów na studia jest bardzo istotnym elementem w życiu uczelni. W przypadku rekrutacji studentów na drugi stopień studiów, w myśl obowiązujących przepisów, kandydaci muszą być poddani egzaminowi. Wiąże się to z dużym nakładem sił i czasu wielu nauczycieli akademickich pracujących w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych. Dlatego, w celu usprawnienia tego procesu, w ramach pilotażu, na jednym z wydziałów przeprowadzono egzamin wstępny na drugi stopień studiów z wykorzystaniem platformy Moodle. W ramach referatu, przedstawione zostaną założenia oraz wnioski z przeprowadzonego pilotażu.

Jacek Stańdo, doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej. Kierownik wielu projektów, m.in. „E-pogotowia matematycznego”, „E-podręczniki”, „E-matura”. Wyróżniony tytułem „Kreator Innowacji” i licznymi nagrodami rektora PŁ za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Autor lub współautor wielu podręczników szkolnych z matematyki i publikacji naukowych. Recenzent podręczników szkolnych z matematyki i informatyki dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2008 roku powołany przez MEN na wiceprzewodniczącego „Kapituły do spraw Profesorów Oświaty”.

Streszczenie:

"Walidacja efektów uczenia się"

Walidacja to sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o  nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.  Przedstawię modele walidacji efektów uczenia się: dyskretną, klasyczną, probabilistyczną, probabilistyczną z parametrem b.

Anna Warda-Ritzen, Magda Sochacka

Streszczenie:

"Interaktywne kursy online na kierunkach inżynierskich z wykorzystaniem Blackboard"

Innowacyjne rozwiązania Blackboard umożliwiają tworzenie interaktywnych kursów online z przedmiotów ścisłych. Dzięki funkcjonalnościom wspierającym współpracę zdalną, personalizację, dostęp mobilny, dostępność oraz grywalizację, technologie Blackboard umożliwiają wykładowcom bardziej efektywne kształcenie online i osiągnięcie większego zaangażowana studentów w naukę. Podczas wystąpienia, zaprezentujemy jak mogą wyglądać kursy realizowane za pomocą narzędzi Blackboard oraz jak funkcjonalności platformy wspierają realizację zajęć na kierunkach inżynierskich.

 

Sesja VII – w grupach tematycznych – Budynek NanoB/CNMiKnO

Sala 105

prowadząca sesję:

Anna Grabowska

Sala 106

prowadzący sesję:

Tomasz Neumann

Audytorium nr 8

prowadzący sesję:

Stefan Nowicki

16:35 – 16:50

Krystyna Maria Noga
(Uniwersytet Morski Gdynia)

Zastosowanie komputerowej symulacji w środowisku MULTISIM w procesie kształcenia inżyniera

16:35 – 16:50

Izabela Maleńczyk, Bartłomiej Gładysz
(Politechnika Warszawska)

Wybrane charakterystyki e-learningu w polskich uczelniach technicznych

16:35 – 16:50

Iwona Mokwa-Tarnowska
(Politechnika Gdańska)

Infografiki – kształcenie umiejętności twardych i miękkich na zajęciach z  języka angielskiego technicznego

16:50 – 17:05

Krystyna Maria Noga, Dorota Rabczuk
(Uniwersytet Morski Gdynia)

Laboratoryjny  system  cyfrowy  programowany  przez  ethernet oparty  na magistrali  SPI

16:50 – 17:05

Anna Borowiec
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)

Webinary, e-learning i CTRL+Backspace – czy pokolenie cyfrowe faktycznie dotarło na wyższe uczelnie?

16:50 – 17:05

Janusz Zalewski
(Florida Gulf Coast University, USA)

Professional communication in english forengineers: an online course

17:05 – 17:20

Ewa Kozłowska, Rob Howard
(Politechnika Gdańska, Online Language Center, EFLtalks, Rio de Janeiro, Brasil)

Chalk & Talk or Swipe & Skype?

17:05 – 17:20

Marcin Wata, Dorota Żarek
(Politechnika Gdańska)

Badanie umiejętności informatycznych studentów w kontekście zajęć z matematyki

17:05 – 17:20

Cezary Żrodowski
(Politechnika Gdańska)

Surveysimulator – a virtual reality training tool for ship surveys

 

UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – Audytorium nr 8 – Budynek NanoB/CNMiKnO

17:25 – 17:30

Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, Jan Kusiak       

(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Nowe tematy na następne spotkanie - do zobaczenia za rok w Krakowie!