VI Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2019) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VI Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2019)

Data wydarzenia

19-20 września 2019
Europe/Warsaw strefa czasowa

Uczestnicy - instytucje

Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (eTEE 2019):
zadanie finansowane w ramach umowy 539/P-DUN/2019
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Instytucje biorące udział w Konferencji

(w kolejności alfabetycznej)

 

ClickMeeting Sp. z o.o.

clickmeeting.com

   

International Journal of Research in E-learning

Redaktor naczelny:
Eugenia Smyrnova-Trybulska
weinoe.us.edu.pl

   

MOST Wiedzy

Kierownik projektu:
dr inż. Paweł Lubomski
mostwiedzy.pl

   

PCG Academia sp. z o.o.

pcgacademia.pl

   

PTETiS - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Gdańsk

Przewodniczący:
doc. dr inż. Ludwik Referowski
eia.pg.gda.pl/ptetis/

   

PTNEI - Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Prezes Zarządu:
dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski
www.ptnei.pl

   

Sankom Sp. z o.o.

Programy wspomagające projektowanie instalacji sanitarnych
www.sankom.pl

   

SEA - Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Prezes Zarządu:
dr Magdalena Roszak
www.sea.edu.pl

   

Zeszyty Naukowe WEiA Politechniki Gdańskiej

Redaktor naczelny: Dariusz Świsulski
eia.pg.edu.pl/nauka/zeszyty-naukowe