VI Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2019) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VI Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2019)

Data wydarzenia

19-20 września 2019
Europe/Warsaw strefa czasowa

Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (WETI Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Jan Kusiak (Dyrektor Centrum e-Learningu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

prof. dr hab. Joanna Mytnik (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski (Centrum Edukacji Multimedialnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

dr hab. inż. Ryszard Robert Gajewski (WIL Politechnika Warszawska)

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (Uniwersytet Śląski)

dr hab. inż. Dariusz Świsulski (WEiA Politechnika Gdańska)

dr hab. Alicja Wieczorkowska (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

prof. dr Janusz Zalewski (Florida Gulf Coast University)

doc. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska (OKNO Politechnika Warszawska)

dr Izabella Bednarczyk-Bochenek (CKC Uniwersytet Warszawski)

dr inż. Anna Grabowska (Autoryzowany Akademicki Partner Autodesk Politechnika Gdańska)

dr Sambor Guze (Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni)\

dr inż. Natalia Jarzębkowska (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

dr Dorota Krawczyk-Stańdo (CMF Politechnika Łódzka)

dr inż. Agnieszka Landowska (WETI Politechnika Gdańska)

dr inż. Paweł Lubomski (CUI Politechnika Gdańska)

dr inż. Magdalena Łapińska (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

dr Brygida Mielewska (WFTiMS Politechnika Gdańska)

dr inż. Jakub Miler (WETI Politechnika Gdańska)

dr Iwona Mokwa-Tarnowska (CJO Politechnika Gdańska)

dr Magdalena Musielak (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

dr Stefan Nowicki (CKO Uniwersytet Wrocławski)

dr inż. Wiesław Półjanowicz (Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku)

dr Magdalena Roszak (Katedra Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Leszek Rudak (WZ Uniwersytet Warszawski)

dr Jacek Stańdo (CMF Politechnika Łódzka)

dr Marcin Wata (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

mgr Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

mgr Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

mgr inż. Bartosz Muczyński (Akademia Morska w Szczecinie)