VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Data wydarzenia

2-3 czerwca 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Prezentacje plakatów

Każda z autorek i autorów plakatów otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji w formie wystąpienia plakatowego.


Przed rozpoczęciem konferencji zostanie wydana monografia „Książka Inspiracji” z opisami wystąpień ustnych i plakatowych. Nie przewidujemy wystąpień ustnych przy plakatach, wystawa plakatów otwarta jest w trybie ciągłym przez dwa dni konferencji.


Streszczenie treści plakatu:
Tytuł: liczba znaków (ze spacjami): 30-90.
Tekst: liczba znaków (ze spacjami): 1400-1600.
Format A1.


Autorki i autorzy przyjeżdżają ze swoim plakatem, organizatorzy zapewniają miejsce do powieszenia. 


Poniżej skrótowo kilka najważniejszych punktów dotyczących sesji plakatowej. Szerszy opis, zdjęcia, kontakty itd. można znaleźć w "Instrukcja_- Sesja plakatowa_Ideatorium". Prosimy Autorów i Autorki posterów o zapoznanie się z nią


  • Wszystkie prace będą prezentowane w Audytorium Novum, 1 piętro, miejsce konferencji w dniach 2-3 czerwca

  • Oczekujemy drukowanych, kolorowych druków w formacie A1. wym. 59,4cmx84,1cm, w układzie pionowym lub poziomym

  • Plakaty będą zawieszane przez organizatorów na tablicach wystawowych.

  • Prace przyjmujemy od czwartku, 1 czerwca.

  • Istnieje możliwość drukowania w punktach blisko miejsca konferencji.


Opiekun sesji plakatowej: Mirek Wołowik, miroslaw.wolowik@pg.edu.pl, 690 441 591.