VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Data wydarzenia

2-3 czerwca 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Idea

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni niemal 200 wykładowczyń i wykładowców z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzieli się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.


Każdy z uczestników i każda z uczestniczek Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każda zarejestrowana osoba może zgłosić swoja propozycje tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej. Przed konferencją wydana zostanie recenzowana książka abstraktów (monografia „Książka inspiracji”) ze streszczeniami wystąpień ustnych i plakatowych (z numerem wydawniczym ISBN).

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia.

Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni mogą wykorzystywać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny, inspirujący, angażujący. W tym roku jedna z sesji przeznaczona jest na wystąpienia studentek i studentów.

Każda prelegentka i każdy prelegent otrzymują unikalną statuetkę Ideatorki/Ideatora (co roku projektowaną przez zespół organizatorów i wykonywaną ręcznie). 

Wieczorna kolacja to czas na integrację, rozmowę, zabawę i bycie RAZEM


Idea Konferencji narodziła się w 2013 roku, dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni zorganizowała wtedy pierwszą edycję konferencji dla pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2014 konferencja zyskała status wydarzenia otwartego ogólnopolskiego i co roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego gromadziła ponad 150 wykładowczyń i wykładowców z całej Polski. Po 3-letniej przerwie spowodowanego pandemią Ideatorium powraca, tym razem, od 2023 roku organizowane jest pod auspicjami 3 uczelni trójmiejskich wchodzących w skład Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański). Liderem jest Politechnika Gdańska, a jednostką bezpośrednio organizującą wydarzenie Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, którego dyrektorką od 2020 roku jest Joanna Mytnik.