VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Data wydarzenia

2-3 czerwca 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Zgłoszenia Abstraktów

Zgłoszenia Abstraktów

  • Dzień otwarcia
  • Ostateczny termin zgłoszeń

Prezentacje plakatów

Termin: 15 maja 2023 r.(przedłużyliśmy o 5 dni)
Każda z autorek i autorów plakatów otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji w formie wystąpienia plakatowego.
Przed rozpoczęciem konferencji zostanie wydana monografia „Książka Inspiracji” z opisami wystąpień ustnych i plakatowych. Nie przewidujemy wystąpień ustnych przy plakatach, wystawa plakatów otwarta jest w trybie ciągłym przez dwa dni konferencji.

Streszczenie treści plakatu:
Tytuł: liczba znaków (ze spacjami): 30-90.
Tekst: liczba znaków (ze spacjami): 1400-1600.
Format A1.

Autorki i autorzy przyjeżdżają ze swoim plakatem, organizatorzy zapewniają miejsce do powieszenia. Opiekun sesji plakatowej: Mirek Wołowik, miroslaw.wolowik@pg.edu.pl, 690 441 591.

Zgłoszenia Abstraktów jest zamknięte.