VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Data wydarzenia

2-3 czerwca 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Ważne daty

15 marca 2023 r. - termin zgłoszeń do ustnych prezentacji w sesji Ideatorium („zgłoszenia abstraktów” – ostatnia zakładka w menu)  

22 marca 2023 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do sesji Ideatorium, publikacja pełnego programu, przyjmowanie zgłoszeń do sesji plakatowej        

15 maja 2023 r. - termin zgłoszeń abstraktów plakatów (przedłużenie o 5 dni)

27 maja 2023 r. - termin zgłoszeń udziału w konferencji