VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Data wydarzenia

2-3 czerwca 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Prelegenci i Prelegentki

Marta Baraniak (Uniwersytet Łódzki)

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny od 2016 roku, doktor nauk społecznych od 2019 roku. Dydaktyk z zamiłowania, z krótkim epizodem w księgowości. Prowadzi zajęcia z finansów, podstaw statystyki z wykorzystaniem programu PS Imago oraz seminarium licencjackie. Opiekun SKN Stratolog. Uczestnik projektu „Mistrzowie dydaktyki”. W pracy nauczyciela akademickiego wykorzystuje blended learning oraz grywalizację. Łączy miłość do wsi z nauką poprzez badanie aspektów finansowych indywidualnych gospodarstw rolnych. W wolnych chwilach ćwiczy akordy na gitarze elektrycznej.

Agnieszka Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Od kwietnia 2023 roku przewodniczy Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Popularyzatorka matematyki, kierownik dwóch grantów URANIUM oraz grantu TECHNETIUM, które stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów. Jest również zaangażowana w działalność środowiskową. Od 2020 r. sekretarz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.

Iwona Choncia (Akademia WSB)

Instructional Designer z portfolio składającym się z setek projektów e-learningowych dla edukacji i biznesu, dydaktyk e-learningu, nauczyciel, praktyk metod i technik uczenia się, autorka programów rozwoju kompetencji społecznych i uczenia się dla uczniów, studentów i nauczycieli w projekcie w Małopolskie Talenty, mediator. Od niemal dwóch dekad zawodowo poszukuje skutecznych sposobów łączenia technologii, wirtualnej przestrzeni edukacyjnej i środowiska edukacyjnego. Kieruje Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych w Akademii WSB.

Joanna Ciesielska-Klikowska (Uniwersytet Łódzki)

Jestem politolożką, adiunktką w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzę zajęcia na kierunkach stosunki międzynarodowe i studia azjatyckie, gdzie wprowadzam innowacyjne formy uczenia siebie i innych. Jestem tutorką Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczką projektu „Mistrzowie Dydaktyki”. Opiekuję się programem UŁ „Uniwersytet Zawsze Otwarty”, który umożliwia współpracę szkół średnich i uczelni oraz programem UŁ „Zdolny Uczeń – Świetny Student”, dzięki któremu utalentowani licealiści prowadzą projekty naukowe we współpracy z nauczycielami akademickimi. W swojej pracy badawczej zajmuję się relacjami subpaństwowymi pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a ChRL oraz niemiecką polityką zagraniczną w kontekście stosunków z Chinami.

Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Biolog, ekolog, hydrobiolog i entomolog zatrudniony na Wydziale Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie. Popularyzator nauki i bloger. Z wykształcenia i powołania nauczyciel. Prowadzi zajęcia dla studentów biologii, biotechnologii, mikrobiologii oraz pedagogiki. W ramach trzeciej misji uniwersytetu prowadzi wykłady i zajęcia terenowe dla szkół i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Autor artykułów dydaktycznych, broszur dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej i współautor podręczników dla szkół. Hobbystycznie maluje butelki, stare dachówki oraz kamienie, w większości tematyka związana jest z lokalną bioróżnorodnością.

Przemysław Falkowski-Gilski (Politechnika Gdańska)

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia I stopnia inżynierskie oraz II stopnia magisterskie odpowiednio w latach 2012 i 2013. W roku 2018 otrzymuje tytuł doktora nauk technicznych z wyróżnieniem w specjalności telekomunikacja. Członek szeregu komitetów organizacyjnych, naukowych, technicznych i programowych konferencji krajowych i międzynarodowych indeksowanych m.in. w DBLP, IEEE Xplore, INSTICC, Scopus, Springer, Web of Science, a także recenzent w wielu krajowych i międzynarodowych czasopismach z wydawnictw, w tym ACM, Elsevier, Inderscience, IPPT-PAN, MDPI, Taylor and Francis, Wiley.

Kamila Gandecka (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Dydaktyką akademicką zajmuję się od ponad 15 lat. Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH zajmuję się wsparciem metodycznym dydaktyków, projektuję i prowadzę kursy online i szkolenia, m.in. z zakresu flipped classroom, metod grupowych oraz podstaw e-learningu. W procesie uczenia ważna jest dla mnie relacja, uważność i dobra komunikacja. Jestem entuzjastką tutoringu i mentoringu.

Joanna Grochala (Akademia WSB)

Specjalistka ds. e-learningu w Akademii WSB, metodyk, andragog. Magister pedagogiki oraz filozofii o specjalności: coaching. Absolwentka studiów doktoranckich na pedagogice UJ. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne, w tym kilkuletnie jako nauczyciel akademicki UJ. Pasjonatka innowacji w edukacji dorosłych i kreatywnego pisania.

Iwona Iwaszkiewicz-Kostka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Fizyk i matematyk. Niespokojny duch, „odczarowujący” fizykę, popularyzujący ją wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Czynny nauczyciel w jednej z poznańskich szkół średnich i na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im.A.Mickiewicza. Certyfikowany tutor, który uwielbia się uczyć by móc dawać siebie innym. Kreatywnie i niestandardowo poszukuje nowych rozwiązań, podąża nieprzetartymi ścieżkami, stosując różnorodne i niekonwencjonalne podejście do nauczania. Z potrzeby serca prowadzi wolontariacko zajęcia w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Profesor uczelni na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Politolog, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół instrumentów polityki zagranicznej, polityki Unii Europejskiej wobec Chin oraz paradyplomacji. Kierownik projektów finansowanych przez Komisję Europejską (Horyzont 2020, Jean Monnet) oraz Narodowe Centrum Nauki (OPUS). Pasjonat innowacyjnych metod nauczania i wykorzystywania gier w edukacji. Autor książek „Sypiając ze smokiem. Polityka Unii Europejskiej wobec Chin” oraz „Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej”.

Błażej Kochański (Politechnika Gdańska)

Jest adiunktem w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i ekspertem ds. ryzyka bankowego. Pracował dla banków w Polsce i Europie, budował modele predykcyjne, zarządzał portfelami kredytowymi. Zrobił doktorat z ekonomii, studiował fizykę techniczną, walczył z plagiatami i piramidami finansowymi, komponował muzykę i pisał wiersze. Teraz też robi wiele z wyżej wymienionych rzeczy, a na uczelni bada modele ryzyka kredytowego oraz prowadzi zajęcia ze statystyki, rynków finansowych i oceny inwestycji dla studentów ekonomii i zarządzania.

Anna Kot (Uniwersytet Gdańsk)

Biolog i pedagog, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Zatrudniona na Wydziale Biologii UG, trener Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG, gdzie prowadzi szkolenia z wykorzystania TiK, kształcenia na odległość oraz metod nauczania. W pracy badawczej skupia się przede wszystkim na problematyce związanej z kształceniem bioetycznym, odpowiedzialnością za proces edukacji oraz kształtowaniem kompetencji krytycznych. Uczestniczka programu Wydziału Biologii UG „Poznaj pracę biologa”, w ramach którego dla uczniów szkół średnich prowadzi zajęcia dotyczące zagadnień bioetycznych.

Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska)

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Gdańskiej, dr hab. nauk o zarządzaniu, prof. PG. Kierownik Katedry Zarządzania na Wydziale Zarzadzania i Ekonomii oraz pełnomocnik rektora ds. uniwersytetu przedsiębiorczego. Od 2012 r. członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, a od 2014 r. członek Komisji Zarządzania Kulturą Polskiej Akademii Umiejętności. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Autor dwóch monografii i ponad 100 prac naukowych oraz popularnonaukowych, dotyczących szkolnictwa wyższego. Większość z nich umieszczono na portalu RG.

Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

pedagog, prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; od prawie trzech lat prowadzi akademickie zacisze, w którym rozmawia z autor(k)ami książek poświęconych pedagogice i edukacji, w tym z nauczyciel(k)ami.

Magda Malinowska (Uniwersytet SWPS)

Psycholog, absolwentka psychologii w Uniwersytecie SWPS. Od 2010 roku zawodowo również związana z Uniwersytetem SWPS łącząc pracę w pionie organizacyjnym z prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów. Od 2019 roku pracuje na stanowisku Specjalista ds. wsparcia procesu kształcenia w Centrum Spraw Dydaktycznych. Od marca 2020 jest członkiem Zespołu ds. nauczania na odległość. Jest również koordynatorem i współorganizatorem Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych. Przez 11 lat prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami psychologii Uniwersytetu SWPS (głównie z obszaru metodologii badań i zastosowania komputerów w statystyce).

Hanna Makurat-Snuzik (Uniwersytet Gdański)

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, doktor habilitowana nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Szkoleniowiec w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG. Absolwentka czterech filologii (polonistyki, anglistyki, rusycystyki, slawistyki) i filozofii. Z wyróżnieniem obroniła pierwszy doktorat napisany w języku kaszubskim. Autorka kilku książek, m.in. monografii Problemy przekładu na język zdominowany i podręcznika Gramatika kaszëbsczégò jãzëka. Naukowo zajmuje się przekładem, komparatystyką lingwistyczną, dydaktyką i językami regionalnymi, zwłaszcza językiem kaszubskim. Z zamiłowania lektorka, w wolnym czasie tworzy poezję.

Zbigniew Ruszczyk (Uniwersytet Gdański)

Pracownik Sekcji Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy zajmuje się bezpieczeństwem danych badawczych oraz szkoleniem pracowników i doktorantów UG w tym zakresie. Jako absolwent specjalności Metody numeryczne i programowanie oraz miłośnik gamifikacji interesuje się wykorzystaniem zagadek logicznych i elementów programowania w tworzenie kreatywnych treści edukacyjnych. Autor książki „Internet w Biznesie”. Autor wystawy w Bibliotece UG: „Jak to się zaczęło: o początkach Internetu na UG i na Pomorzu”. Absolwent studiów MBA. W wolnych chwilach morsuje, podróżuje i jako wolontariusz uczy matematyki dzieci z biednych rodzin.

Małgorzata Wachulska (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Absolwentka biologii UG, obecnie adiunktka w Zakładzie Embriologii GUMed. Prowadzę zajęcia z embriologii dla studentów rozpoczynających edukację medyczną na polskojęzycznym i anglojęzycznym kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym i położnictwie. Jestem opiekunką Studenckiego Koła Naukowego, które po reaktywacji jako ANTE PARTUM rozwija studentów i mnie w wielu obszarach. Nie przestaję lubić swojej pracy, ciągle mobilizując się w poszukiwaniach jak najlepszych sposobów kształcenia tak, by za radą Einsteina młodzi odbiorcy tej niełatwej wiedzy, „naukę uważali za cenny dar, a nie ciężki obowiązek”. Inspirują mnie dalekie i bliskie, krótkie i długie wojaże.

Piotr Wasyluk (@Wasyluk Projektowanie Kreatywne)

Właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Moderator design thinking. Analityk trendowy, trendwatcher i projektant, który wiedzę o przyszłości wykorzystuje do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Autor kilkudziesięciu opracowań trendowych dla firm, branż i instytucji publicznych. Autor raportów trendowych, m. in. „Blockchain. Raport o trendach”, „Edukacja przyszłości”,„FemBook 2022”. Twórca autorskiej metody projektowania z wykorzystaniem trendów – praktycznej analizy trendów, Twórca i redaktor profilu FB: @Dragonfly perspective.

Anita Zarzycka (Uczelnia Łazarskiego)

Jest profesorem Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracuje również jako specjalistka ds. analiz społeczno-gospodarczych w IRMiR, gdzie realizuje swoje pasje naukowe uczestnicząc w kilku międzynarodowych projektach badawczych. Na Uczelni Łazarskiego pełni od kilku lat funkcję Pełnomocniczki dziekana ds. dydaktyki zajmując się unowocześnianiem metod i technik nauczania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania tej uczelni, w tym przede wszystkim wprowadzaniem Problem i Project Based Learning.

Anna M. Ziółkowska (Uniwersytet SWPS)

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Od 2011 roku pracuje na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wprowadzenia do psychologii, psychologii edukacji, treningów zdolności poznawczych oraz terapii behawioralnej. Od roku 2021 kieruje zespołem doradców dydaktycznych Uniwersytetu SWPS, a w 2022 została nominowana pierwszym i jedynym profesorem Uniwersytetu SWPS ze stopniem doktora na ścieżce dydaktycznej.