VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Data wydarzenia

2-3 czerwca 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Wystąpienia ideatoryjne

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to inspirujące 15-minutowe prezentacje uczestniczek i uczestników Konferencji pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny, niestandardowy i z pasją!
Program Konferencji przewiduje łącznie 18 wystąpień podczas 4 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również krótki czas na dyskusję (5 minut).


Termin nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych (zakładka „Zgłoszenia abstraktów” w menu po lewej stronie): 15 marca 2023 r.


Komitet programowy dokonuje wyboru tematów wystąpień na podstawie treści abstraktów. Każda osoba zgłaszająca wystąpienie ustne zostanie poinformowana o decyzji za droga mailową najpóźniej 22 marca 2023 r.


Prelegentki i prelegenci otrzymują statuetki Ideatorek i Ideatorów 2023 oraz zaświadczenie o wystąpieniu ustnym. Przed rozpoczęciem konferencji zostanie wydana monografia „Książka Inspiracji” z opisami wystąpień ustnych i plakatowych.


Streszczenie wystapienia:
Tytuł: liczba znaków (ze spacjami): 30-90.
Tekst: liczba znaków (ze spacjami): 1400-1600.


Opiekunka sesji ideatoryjnych: Joanna Mytnik, joanna.mytnik@pg.edu.pl, 502 494 189.