Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych 2021 - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych 2021

Data wydarzenia

22-24 września 2021
Europe/Warsaw strefa czasowa

Program

 

ŚRODA, 22 września 2021 r.

 

Uroczyste otwarcie Konferencji

15:00-15:15

Powitanie uczestników Konferencji
   Barbara Wikieł, Anita Dąbrowicz-Tlałka (Politechnika Gdańska)
Wystapienia:
   Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej
   Marszałek Województwa Pomorskiego
   Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Sesja I - Prowadzący sesję: Sambor Guze (Uniwersytet Morski w Gdyni)

15:20-15:40

Ewa Furche (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku)
Perspektywa uczelni okiem nauczyciela - z doświadczeń Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

streszczenie / prezentacja / film do prezentacji

15:45-16:05

Stanisław Domachowski, Dorota Żarek (Politechnika Gdańska)
Kompetencje matematyczne uczniów, a rozumowania matematyczne na podstawie konkursu „Od szkolniaka do żaka"

streszczenie / prezentacja

16:10-16:30

Adam Krawiec (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)
System „Zdolni z Pomorza” – szansą dla uczniów uzdolnionych z terenu województwa pomorskiego

streszczenie / prezentacja

16:35-16:50

Barbara Wikieł (Politechnika Gdańska)
Realizacja projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”  w kontekście pozyskiwania uzdolnionych matematycznie kandydatów na studia

streszczenie / prezentacja

16:55-17:30

Katarzyna Dems-Rudnicka, Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta (Politechnika Łódzka)
Blaski i cienie zdalnej pracy za studentami pierwszego roku

streszczenie / prezentacja

 

CZWARTEK, 23 września 2021 r.

 

Sesja II - Prowadząca sesję: Barbara Wikieł (Politechnika Gdańska)

10:00-10:20

Michał Piłat, Katarzyna Wiciak-Pawłowska (Politechnika Gdańska)
Poziom matematyki w szkołach, a wymagana wiedza na uczelniach wyższych

streszczenie / prezentacja

10:25-10:45

Irmina Herburt (Politechnika Warszawska)
Samouczek - spójny system e-learningowy wspomagający nauczanie matematyki na Politechnice Warszawskiej (projekt i jego realizacja)

streszczenie / prezentacja / film do prezentacji

10:50-11:10

Elżbieta Galewska, Dorota Krawczyk-Stańdo (Politechnika Łódzka)
O testach z matematyki na zdalnej platformie

streszczenie / prezentacja

11:15-11:30

Anita Dąbrowicz-Tlałka, Magdalena Łapińska (Politechnika Gdańska)
eTesty na PG - wykorzystanie platformy edukacyjnej jako narzędzia do badań związanych z osiąganiem założonych efektów uczenia się

streszczenie / prezentacja

11:35-11:55

Marta Kornafel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie )
Platforma Whiteboard jako wsparcie edukacji zdalnej i stacjonarnej

streszczenie / prezentacja

12:00-12:30

Przerwa na kawę

Sesja plakatowa

12:00-12:30

Zapraszamy do zapoznania się z SESJĄ PLAKATOWĄ

Sesja III - Prowadząca sesję: Ewa Furche (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku)

12:30-12:50

Marek Małolepszy (Politechnika Łódzka)
Egzamin z matematyki w uczelni technicznej - otwartej czy zamkniętej książki?

streszczenie / prezentacja

12:55-13:15

Tomasz Zgraja (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Matematyczna opowieść o cieple

streszczenie / prezentacja

13:20-13:40

Alina Kondratiuk-Janyska, Violetta Lipińska (Politechnika Łódzka)
Miłość w czasach zarazy

streszczenie / prezentacja

13:45-14:05

Anna Niewulis, Justyna Woroń (Politechnika Gdańska)
Fraktale na Politechnice Gdańskiej

streszczenie

14:10-14:30

Urszula Goławska (Politechnika Gdańska)
Co z tą matematyką? Problemy nauczania matematyki w szkołach średnich i wyższych

streszczenie / prezentacja

14:35-14:55

Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)
Krytyka taksonomii Blooma

streszczenie / prezentacja

Komisja PTM

15:00-16:00

Zebranie Komisji PTM ds. Nauczania Matematyki na Kierunkach Niematematycznych

Warsztaty

16:00-17:00

Joanna Mytnik (Politechnika Gdańska)
Warsztaty: W poszukiwaniu wzoru na angażujące zajęcia: 60 minut inspiracji i przykładów narzędzi

streszczenie

 

PIĄTEK, 24 września 2021 r.

 

Sesja IV - Prowadzący sesję: Andrzej Just (Politechnika Łódzka)

10:00-10:20

Agnieszka Bartłomiejczyk, Dawid Ptach, Marcin Wata (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Matematyka na zajęciach z arkuszy kalkulacyjnych

streszczenie / prezentacja

10:25-10:45

Katarzyna Kujawska (Politechnika Gdańska)
Pomiar przyrostu wiedzy z matematyki studentów Politechniki Gdańskiej

streszczenie / prezentacja

10:50-11:10

Artur Wachowicz (Politechnika Łódzka)
Pozytywne i negatywne aspekty długoterminowego kształcenia zdalnego na uczelni wyższej

streszczenie / prezentacja

11:15-11:35

Waldemar Hołubowski (Politechnika Śląska)
Dlaczego źle uczymy inżynierów matematyki

streszczenie

11:40-12:00

Wojciech Mitkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Doświadczenia i spostrzeżenia po kolejnym roku zdalnego nauczania

streszczenie / prezentacja

12:00-12:30

Przerwa na kawę

Sesja plakatowa

12:00-12:30

Zapraszamy do zapoznania się z SESJĄ PLAKATOWĄ

Sesja V - Prowadząca sesję: Anita Dąbrowicz-Tlałka (Politechnika Gdańska)

12:30-12:50

Małgorzata Komisarska, Agnieszka Niedziałkowska (Politechnika Łódzka)
Dobre praktyki w zakresie zdalnego nauczania matematyki

streszczenie / prezentacja

12:55-13:15

Marek Galewski, Jakub Łompieś (Politechnika Łódzka)
Od twierdzenia do rozumienia - poszerzanie horyzontów poznawczych studentów

streszczenie / prezentacja

13:20-13:40

Aleksandra Arkit (Uniwersytet Zielonogórski)
Realia i efektywność nauczania matematyki na kierunkach ekonomicznych

streszczenie / prezentacja

13:45-14:05

Dorota Żarek (Politechnika Gdańska)
Kształtowanie kompetencji e-matematycznych i ich wpływ na efekty nauczania

streszczenie / prezentacja

14:10-14:30

Anna Szydłowska (CASIO)
Jak nie oszukać kolejnego pokolenia? Jakiej matematyki będziemy potrzebować na półmetku XXI w.

streszczenie / prezentacja

Uroczyste zamknięcie Konferencji

14:30

Barbara Wikieł (Politechnika Gdańska)