Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych 2021 - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych 2021

Data wydarzenia

22-24 września 2021
Europe/Warsaw strefa czasowa

Tematyka konferencji

Podczas konferencji pragniemy poruszyć obszary tematyczne związane z kształceniem w zakresie matematyki ze szczególnym uwzględnieniem kierunków inżynierskich.

Cele konferencji:

 • poruszenie ważnych problemów dotyczących uczenia się i kształcenia z przedmiotów matematycznych na uczelniach technicznych we współczesnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie,
 • przedstawienie zagadnień korelacji programów nauczania matematyki z innymi przedmiotami w toku studiów,
 • omówienie problemów związanych z nauczaniem matematyki na uczelniach technicznych wobec nowej podstawy programowej nauczania matematyki w szkołach,
 • prezentacja nowych trendów i kierunków rozwoju dydaktyki matematyki na poziomie akademickim,
 • odpowiedź na pytanie jak uczyć matematyki lepiej i skuteczniej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • pokazanie metod wdrażania na uczelni najnowszych osiągnięć neurodydaktyki, neurobiologii i technik efektywnego uczenia,
 • zaproponowanie sposobów podnoszenia kompetencji w zakresie adragogiki nauczycieli matematyki,
 • integracja środowiska nauczycieli akademickich kształcących w zakresie przedmiotów matematycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • nauczycieli akademickich uczących przedmiotów ścisłych i technicznych,
 • nauczycieli matematyki uczących w szkołach średnich,
 • andragogów i trenerów aktywnego kształcenia,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji!

Przewidujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.