IX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Data wydarzenia

7-8 czerwca 2024
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Zapraszamy!

Zapraszamy!

Ideatorium to wydarzenie adresowane do wykładowczyń i wykładowców
(także doktorantek i doktorantów), dla których praca dydaktyczna jest ważna
To przestrzeń wzajemnej inspiracji w zakresie projektowania angażujących zajęć.


Uczestnicy Ideatorium to ludzie z pasją, empatyczni, otwarci na współtworzenie niezwykłej przestrzeni wymiany idei i doświadczeń. To ludzie, dla których edukacja
jest wspaniałą przygodą opartą na relacji z drugim człowiekiem, w uważności na niego.


Spotykają się tutaj wykładowczynie i wykładowcy wszystkich dziedzin: nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w obszarze edukacji, pracownicy centrów językowych i sportowych, edukatorzy z organizacji pozarządowych, pracownicy biznesu funkcjonującego
w obszarze edu.


Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy, stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.