XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland

Data wydarzenia

24-25 czerwca 2024
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Zgłoszenia Dobrych Praktyk

Zgłoszenia Dobrych Praktyk

  • Dzień otwarcia
  • Ostateczny termin zgłoszeń

Zapraszamy do zgłaszania Dobrych praktyk, które staną się podstawą do budowy Księgi Dobrych Praktyk dla Lean Higher Education.


TUTAJ możesz pobrać Księgę, w której znajdziesz szablon Dobrej Praktyki

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie na szablonie.
Uzupełniony szablon należy wysłać poprzez formularz na dole strony.


Możesz zgłosić wyłącznie Dobrą praktykę do Księgi Dobrych Praktyk z lub bez udziału w konferencji.
Możesz zgłosić Dobrą praktykę do Księgi wraz z wystąpieniem w dniu 1 konferencji.


Praktyki mogą być zgłaszane w 3 kategoriach:

Dobre praktyki zarządcze (lean management) – jak angażujemy każdy gram inteligencji w ciągłe doskonalenie, jak rozwijamy liderów, jak
rozwijamy postawy skłaniające do ciągłego doskonalenia

Dobre praktyki projektowe (lean transformation) – jak przeprowadzamy zespół przez zmianę, jak przeprowadzamy zmianę, jak
identyfikujemy miejsca/procesy do zmiany, jak wykorzystujemy porażki i
sukcesy

Dobre praktyki narzędziowe (lean toolbox) – które narzędzia pomogły nam zobaczyć efekty lean, jak je zastosowaliśmy


Dobre praktyki mogą być zgłaszane przez

  • (-) pracowników uczelni wyższych, zarówno administracyjnych jak i naukowych
  • (-) przedstawicieli biznesu z branż usługowych

Dobra praktyka powinna obejmować odpowiedzi na następujące pytania:

(-) Jaki problem stał się przyczyną podjęcia działań?
(-) Dlaczego ten problem był dla nas ważny? Fakty, liczby, dane
(-) Jak zaczęliśmy?
(-) Gdzie byliśmy gdy zaczynaliśmy?
(-) Co zrobiliśmy?
(-) Jakie uzyskaliśmy efekty?
(-) Jak się nam pracowało z zespołem?
(-) Co było kluczem do naszego sukcesu?
(-) Jakie mam/mamy wskazówki na przyszłość dla siebie i innych? Czyli czego na pewno nie robić, a co robić na pewno.

Zgłoszenia Abstraktów jest zamknięte.