XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland

Data wydarzenia

24-25 czerwca 2024
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Ważne daty

Ważne daty

 

Rejestracja na konferencję do dn. 10.06.2024

Zgłoszenie dobrych praktyk w formie prelekcji do dn. 20.05.2024

Opłata konferencyjna do dn. 10.06.2024

Zgłoszenie dobrych praktyk do Księgi Dobrych Praktyk do dn. 15.06.2024

Zgłoszenie na warsztaty (wymaga wniesienia opłaty konferencyjnej) od 01.04 do dn. 15.06.2024

 

Ze względu na dużą liczbę zapytań Komitet Organizacyjny w dniu 10.05.2024 podjął decyzję o przedłużeniu terminu rejestracji.