XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland

Data wydarzenia

24-25 czerwca 2024
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Komitet naukowy

Komitet naukowy

  • dr hab. prof. UJ  Justyna Maciąg – przewodnicząca reprezentująca Uniwersytet Jagielloński i Lean Higher Education Poland
  • dr hab. inż. prof. PG Piotr Grudowski – przewodniczący reprezentujący Politechnikę Gdańską
  • dr inż. Joanna Czerska - Politechnika Gdańska
  • dr inż. Ewa Marjańska - Politechnika Gdańska