XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland

Data wydarzenia

24-25 czerwca 2024
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Strona główna

 • Lean HE Poland | Dobre praktyki zarządcze, projektowe i narzędziowe
Początek
Koniec
Europe/Warsaw
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Aula 107
ul. R. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk
Idź do mapy

ORGANIZATORZY

 • ORGANIZATOR GŁÓWNY:
 •  
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Katedra Inżynierii Zarządzania i jakości - Joanna Czerska (główny koordynator), Ewa Marjańska (koordynator pomocniczy)
 •  
 • ORGANIZATORZY POMOCNICZY:
 •  
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Justyna Maciąg (koordynator wspierający)
 •  
 • Lean Higher Education Poland - Justyna Maciąg
 •  

DLA KOGO JEST TA KONFERENCJA?

Dla wszystkich osób związanych ze szkolnictwem wyższym, którym zależy na dostarczeniu klientom tego czego potrzebują w najprostszy możliwy sposób z poszanowaniem pracowników.

 • Szefowie zespołów uczelni wyższych, w tym Dziekani i kierownicy katedr

 • Szefowie i pracownicy administracyjni wydziałów oraz działów centralnych

 • Pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego – PAN, Instytuty naukowe,

 • Ministerstwo i jego agendy, NCN, NCiBR i inni grantodawcy,

 • Podmioty okołouczelniane – np. spin – offy,

 • Młodzi przedsiębiorcy akademiccy, inkubatory przedsiębiorczości itp.


RAMOWY PROGRAM

---

Dzień 1 | 9:30 - 16:50 | Dobre praktyki Lean Higher Education | Prelekcje praktyków

  • Dobre praktyki zarządcze (lean management) – jak angażujemy każdy gram inteligencji w ciągłe doskonalenie, jak rozwijamy liderów, jak rozwijamy postawy skłaniające do ciągłego doskonalenia
  •  
  • Dobre praktyki projektowe (lean transformation) – jak przeprowadzamy zespół przez zmianę, jak przeprowadzamy zmianę, jak identyfikujemy miejsca/procesy do zmiany, jak wykorzystujemy porażki i sukcesy
  •  
  • Dobre praktyki narzędziowe (lean toolbox) – które narzędzia pomogły nam zobaczyć efekty lean, jak je zastosowaliśmy
  •  
  • W pierwszym dniu przewidujemy 3 wystąpienia gości zagranicznych. Wystąpienia te będą realizowane w języku angielskim. Pozostałe prelekcje realizowane będą w języku polskim.
  •  

---

Wieczór dzień 1 | 19:00 - 22:00|  Integracja w Browar PG4 lokalizacja

---

Dzień 2 | 9:00 - 15:00 |  Zainspiruj się  | 1-3 warsztatów do wyboru | zapisy

  • Specjaliści z branż usługowych dzielą się doświadczeniem i dobrymi praktykami.
  •  
  • 4 równoległe bloki warsztatowe do wyboru przez uczestników
  •  
  • Wszystkie warsztaty będą realizowane w języku polskim.
  •  
  • Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Decydować będzie pierwszeństwo zgłoszeń. 
  •  
  • Rezerwacji miejsca na warsztatach będzie można dokonać od 13.05.2024 do 12.06.2024. Warunkiem rejestracji jest zakończenie procesu rejestracji i wniesienie opłaty.

KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK

W ramach konferencji, na podstawie zgłoszeń dobrych praktyk opracowanych przez uczestników konferencji i przedstawicieli biznesu branż usługowych, powstanie Księga Dobrych Praktyk LHE Poland.

Księga zostanie opublikowana w wersji elektronicznej i udostępniona w materiałach pokonferencyjnych najpóźniej do 31.08.2024.

Księga będzie miała nadany numer ISBN.

 

Przyjmowanie zgłaszania abstraktów jest otwarte
Prześlij abstrakt do recenzji.
Rejestracja
Rejestracja dla tego wydarzenia jest otwarta.
Wróć na MOST Wiedzy