48 Zjazd Fizyków Polskich - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 48 Zjazd Fizyków Polskich

Data wydarzenia

1-7 września 2023
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -IPSEC XIV

IPSEC XIV

Informal Physical Societies Exchange Conference (IPSEC) to wydarzenie organizowane co dwa lata w ramach Zjazdu Fizyków Polskich przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Pierwsze z nich odbyło się podczas XXXIV Zjazdu Fizyków Polskich w 1997 roku w Katowicach. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli siedmiu towarzystw krajowych - z Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Polski, Słowacji i Ukrainy - oraz Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Pomysł zorganizowania IPSEC wynikał ze zmian w towarzystwach naukowych spowodowanych transformacją systemu politycznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: grupy zyskały swobodę w swojej działalności, ale straciły znaczną część swoich wkładów finansowych i innych rodzajów wsparcia rządowego. Wielką zaletą IPSEC jest jego nieformalny charakter, który pozwala na dyskusję nad kwestiami, których nie można poruszyć podczas oficjalnych spotkań.

Więcej informacji o inicjatywie IPSEC można znaleźć na stronie Europejskiego Towarzystwa Fizycznego [IPSEC].

Tematem tegorocznego spotkania będzie zjawisko czasopism drapieżnych (predatory journals), jego przyczyny i konsekwencje dla rozwoju badań zwłaszcza w naukach fizycznych.

Uczestnicy spotkania:

 • Szymon Bauch, Chair of the Foreign Affairs Committee of the Polish Physical Society (PPS), Institute of Physics Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Luc Bergé, President of the European Physical Society (EPS), Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA), CEA-DAM-DIF, France
 • Angela Bracco, President of the Italian Physical Society, Department of Physics University of Milan, National Institute for Nuclear Physics (INFN), Italy
 • Katarzyna Chałasińska-Macukow, Main Board Member of the Polish Physical Society, Faculty of Physics, Warsaw University, Poland
 • Zsolt Fülöp, Member of the Presidium of the Roland Eötvös Physical Society, Institute for Nuclear Physics (ATOMKI), Debrecen, Hungary
 • Igor Girka, Vice President of the Ukrainian Physical Society, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
 • Shuji Hasegawa, President of the Physical Society of Japan, Department of Physics, School of Science, University of Tokyo, Japan
 • Bogdan Kowalski, General Secretary of the Polish Physical Society (PPS), Institute of Physics Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Jozef Kúdelčík, Vice President of the Slovak Society of Physis, Department of Physics, University of Žilina, Slovak Republic
 • Chia-Ming Kuo, Vice President of the Physical Society of the Republic of China, Center for High Energy and High Field Physics, Department of Physics, National Center University, Taoyuan City, Taiwan
 • Mažena Mackoit Sinkevičienė, Vice President of the Lithuanian Physical Society, Department of Optoelectronics, Center for Physical Sciences and Technology, Vilnius, Lithuania
 • Jacek Majewski, Member of the Polish Physical Society, Faculty of Physics, Warsaw University, Poland
 • Marcin Marciniak, Member of Polish Physical Society (PPS), Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, University of Gdańsk, Poland
 • Arkadiusz Ptak, Member of the Polish Physical Society, Institute of Physics, Poznań University of Technology, Poland
 • Monika Robotková, Vice President of the Czech Physical Society, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic
 • Robert Rosner, President of the American Physical Society, Eckhardt Research Center, University of Chicago, USA
 • Teresa Rząca-Urban, President of the Polish Physical Society (PPS), Faculty of Physics, Warsaw University, Poland
 • Leszek Sirko, Member of the Commission for European Integration EPS, Honorary President of the Polish Physical Society (PPS), Institute of Physics Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Andrzej Ślebarski, Main Board Member of the Polish Physical Society, Institute of Physics, University of Silesia in Katowice, Poland
 • Bart van Tiggelen, President of Publication Committee of the French Physical Society, LPMMC, Université Grenoble Alpes/CNRS, France
 • Joachim Ulrich, President of the German Physical Society, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, the National Metrology Institute of Germany, Germany
 • Bartłomiej Więckowski, Research Intelligence Consultant for CE Europe     ELSEVIER B.V, Warsaw, Poland
 • Karin Zach, Member of the Main Board of the German Physical Society, Germany
 • Gertrud Zwicknagl, Chair of the Commission for European Integration EPS, German Physical Society, Institute of Mathematical Physics, Technische Universität Braunschweig, Germany


Miejsce spotkania:

sala 2/07 (parter), Centrum Nanotechnologii A - budynek numer 4 na mapie kampusu


Agenda of the Informal Physical Societies Exchange Conference - IPSEC XIV session
Gdańsk, 2.09.2023, 15:00 – 18:00 local time
Chairman Leszek Sirko

 1. Opening of the session – Teresa Rząca-Urban – President of the PPS
 2. Self-presentation of the IPSEC participants
 3. Information about the Commission on European Integration (CEI) of the EPS – Gertrud Zwicknagel, Chair of the CEI (about 10 min. including questions)
 4. Information about the Ukrainian Physical Society – Igor Grinko, Vice President of the UPS (about 10 min. including questions)
 5. Information about Polish Physical Society – Bogdan Kowalski, General Secretary of the PPS (about 10 min. including questions)
 6. Presentation by Luc Bergé, President of the EPS (about 15 min.)
 7. Break (about 16:00, 30 min)
 8. Main topic: Are predatory publishers a consequence of  'publish or perish' rating systems for scientists and scientific institutions?
  • Introduction – Bartłomiej Więckowski, Research Intelligence Consultant for CE Europe, Elsevier, Poland
  • Bart van Tiggelen, President of Publication Committee of the FPS
  • Robert Rosner, President of the APS
  • Discussion
 9. Miscellaneous (If there’s time)