48 Zjazd Fizyków Polskich - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 48 Zjazd Fizyków Polskich

Data wydarzenia

1-7 września 2023
Europe/Warsaw strefa czasowa

Referaty

Komitet programowy wybrał poniższe zgłoszenia do wygłoszenia w formie referatów (12-15 min + 3 min. dyskusja). Pozostałe, zaakceptowane zgłoszenia mogą być przedstawione w formie plakatów podczas sesji plakatowej.

Sesja dydaktyczna

 • Andrzej Zięba Dopasowanie prostej do punktów z niepewnościami dla obydwu współrzędnych. Nowe wyniki dla problemu zapoczątkowanego w XIX wieku
 • Patryk Kamiński Wyzwania, przed jakimi stoją uczniowie, studenci oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych w kontekście nauczania osób ze specjalnymi potrzebami
 • Grzegorz Bergmański Wirtualne laboratoria fizyczne w edukacji szkolnej i wyższej
 • Michal Warda Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki na UMCS w Lublinie
 • Piotr Zieliński Spontaniczne łamanie symetrii: tekstury w przyrodzie, sztukach plastycznych i muzyce
 • Ryszard Jan Barczyński Wiek XX wiekiem elektroniki - początki: lampa elektronowa
 • Jarosław Rybicki O błędnym używaniu i nadużywaniu terminologii z zakresu nauk ścisłych

Sesja ogólna fizyczna

 • Wojciech Błachucki Pomiar czasu przybycia ultrakrótkich impulsów rentgenowskich z dokładnością femtosekundową
 • Maciej Kowalczyk Femtosekundowe lasery Cr:ZnS/Se – następca Ti:sapphire?
 • Adam Gadomski Quo vadis obliczeniowa fizyko miękkiej materii (nie)ożywionej?
 • Damian Głowienka Rekombinacja pułapkowa w perowskitowych ogniwach słonecznych
 • Tomasz Paterek Nieklasyczne stany i oddziaływania w dynamice z pośrednikiem
 • Klaudia Maj Ekskluzywna produkcja par taon-antytaon w zderzeniach ołów-ołów w eksperymencie ATLAS
 • Paweł Gusin Energia, pęd i entropia w ogólnej teorii względności i mechanice kwantowej
 • Marta Łabuda Modelowanie rozpadu cząsteczek heterocyklicznych za pomocą metod chemii kwantowej