48 Zjazd Fizyków Polskich - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 48 Zjazd Fizyków Polskich

Data wydarzenia

1-7 września 2023
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Zgłoszenia wystąpień

Zgłoszenia wystąpień

  • Dzień otwarcia
  • Ostateczny termin zgłoszeń

Zarejestrowanych uczestników zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień (do przedstawienia w formie referatu, plakatu, plakatu dydaktycznego - konkursowego lub podczas Bazaru Fizycznego) poprzez przesłanie ich abstraktu / abstraktów. Jedna osoba może zgłosić wiele wystąpień. Preferowaną formę wystąpienia należy wybrać w formularzu, ale ostateczną decyzję podejmie Komitet Programowy na podstawie recenzji nadesłanych abstraktów. Abstrakty powinny być napisane w języku polskim. Plakat może być we języku angielskim, ale zachęcamy do jego przygotowania w języku polskim.

Format abstraktów

Finalnym składem abstraktów zajmą się organizatorzy Zjazdu, zatem należy przygotować (i przesłać) je w jednym z typowych formatów edytowalnych: LaTeX, TeX, MS Word, Open/Libre Office itp. Jeżeli w abstrakcie znajdują się rysunki, prosimy o ich przygotowanie/przesłanie w osobnych plikach graficznych w wysokiej rozdzielczości, np. w formacie PDF, JPEG, PNG, TIFF, EPS lub innym typowym. Opcjonalnie można załączyć plik PDF z kompletnym abstraktem.

Abstrakt powinien zawierać:

Tytuł wystąpienia
Imiona (pełne) i nazwiska autorów
Afiliację/afiliacje autora/autorów
Pełen adres pocztowy/adresy pocztowe instytucji
E-mail autora korespondującego

Słowa kluczowe

Treść abstraktu (maks. 350 wyrazów)

Ewentualne podziękowania

Referencje w formacie Phys. Rev (np. [1] ...)

Gotowe formatki: LaTeX, MS Word.

UWAGA! Maksymalny, sumaryczny rozmiar wszystkich przesyłanych plików to 10 MB.

Zgłoszenia Abstraktów jest zamknięte.