48 Zjazd Fizyków Polskich - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 48 Zjazd Fizyków Polskich

Data wydarzenia

1-7 września 2023
Europe/Warsaw strefa czasowa

Granty doktoranckie

Szanowne Doktorantki / Szanowni Doktoranci

Z przyjemnością informujemy, że ze względu na otrzymane dofinansowanie, ustanowione zostały granty doktoranckie, związane z udziałem w 48 Zjeździe Fizyków Polskich. Grant doktorancki polega na obniżeniu opłaty konferencyjnej o 70% (do 105 PLN dla członków PTF, 120 PLN dla pozostałych osób). Jedynym warunkiem otrzymania grantu doktoranckiego jest zgłoszenie abstraktu na sesję plakatową lub do wystąpienia ustnego. Chęć otrzymania grantu prosimy potwierdzić poprzez wpisanie w polu Inne prośby, w sekcji "Życzenia specjalne" formularza rejestracyjnego informacji „GRANT DOKTORANCKI”.

Gorąco zachęcamy doktorantki i doktorantów do udziału w 48 ZFP i skorzystania z grantu doktoranckiego.
Liczba grantów jest ograniczona (do około 30). Decyduje kolejność zgłoszeń. O przyznaniu grantu powiadomimy e-mailem. Po wyczerpaniu puli, pojawi się odpowiednia informacja na tej stronie.

Doktorantów którzy są już zarejestrowani, a kwalifikują się do otrzymania grantu doktoranckiego (zgłoszony abstrakt), prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres 48zfp.wftims@pg.edu.pl (istnieje też możliwość samodzielnej edycji formularza rejestracyjnego i dopisanie prośby o grant).

Doktoranci, którzy już dokonali wpłaty, a kwalifikują się do otrzymania grantu doktoranckiego (zgłoszony abstrakt), otrzymają zwrot na ten sam rachunek bankowy z którego była zrealizowana płatność, a wystawiona faktura będzie już na nową, niższą kwotę.