48 Zjazd Fizyków Polskich - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 48 Zjazd Fizyków Polskich

Data wydarzenia

1-7 września 2023
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Patronaty

Patronaty

Zjazd organizowany jest pod patronatem:

 

JM Rektora Politechniki Gdańskiej
JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
Pomorskiego Kuratora Oświaty
Prezydent Miasta Gdańska
Wojewody Pomorskiego
Marszałka Województwa Pomorskiego

Patroni medialni

Radio Gdańsk
TVP Nauka
Wiedza i Życie
Świat Nauki