48 Zjazd Fizyków Polskich - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 48 Zjazd Fizyków Polskich

Data wydarzenia

1-7 września 2023
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Terminy i opłaty

Terminy i opłaty

Ważne daty

Aktualizacja z dnia 29.06.2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że termin wniesienia regularnej opłaty konferencyjnej został wydłużony do dnia 15.07.2023.

Rejestracja wstępna

do 31.03.2023
Rejestracja uczestników do 31.07.2023
Przesyłanie abstraktów do 15.07.2023
Akceptacja abstraktów do 25.07.2023
(w trybie ciągłym, do 10 dni od przesłania)
Decyzja o formie wystąpienia
(referat / plakat)
do 31.07.2023
Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 30.06.2023
do 15.07.2023

(opłata regularna)

po 30.06.2023
po 15.07.2023

(opłata podwyższona)

 

Opłaty

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy uczestnikom:

Aktualizacja z dnia 13.06.2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że ze względu na otrzymane dofinansowanie, pełna opłata konferencyjna dla pracowników naukowych i nauczycieli akademickich zostaje obniżona o 200 PLN. Osoby, które już dokonały wpłaty, otrzymają zwrot na ten sam rachunek bankowy z którego była zrealizowana płatność, a wystawiona faktura będzie już na nową, niższą kwotę.

Aktualizacja z dnia 29.06.2023 r.

Z przyjemnością informujemy, że termin wniesienia regularnej opłaty konferencyjnej został wydłużony do dnia 15.07.2023.

Rodzaj uczestnictwa Opłata regularna
(do 30.06.2023 r.)
(do 15.07.2023 r.)
Opłata podwyższona
(po 30.06.2023 r.)
(po 15.07.2023 r.)
Pracownik naukowy / nauczyciel akademicki 1550 PLN 1350 PLN 1650 PLN 1450 PLN
Pracownik naukowy / nauczyciel akademicki - członek PTF* 1450 PLN 1250 PLN 1550 PLN 1350 PLN
Nauczyciel / doktorant / student / uczeń / emeryt 400 PLN 450 PLN
Nauczyciel / doktorant / student / uczeń / emeryt - członek PTF* 350 PLN 400 PLN
Nauczyciel / doktorant / student / uczeń - pakiet weekendowy (2 dni, sobota i niedziela 2-3.09) 250 PLN 300 PLN
Uczestnictwo jednodniowe (dowolny dzień) 300 PLN 400 PLN
Osoba towarzysząca 500 PLN 600 PLN
Inny regularny uczestnik 1550 PLN

1650 PLN


Udział w uroczystym bankiecie konferencyjnym (wtorek, 5.09, od godz. 20.30): 175 PLN

UWAGA! Ponieważ niektóre uczelnie nie zezwalają na dołączenie opłaty za udział w bankiecie do opłaty konferencyjnej, w formularzu rejestracyjnym można wybrać opcję osobnej, indywidualnej płatności. W takim przypadku opłata za bankiet nie zostanie doliczona do opłaty konferencyjnej, ale należy ją wnieść indywidualnie, osobnym przelewem na konto konferencji (numer poniżej)

* Pozycja dotyczy członków PTF (Polskiego Towarzystwa Fizycznego), którzy opłacili składkę za 2023 rok.

Płatności

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:

27 1030 0019 0109 8533 0003 8485

Posiadacz konta: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
BIC/SWIFT: CITIPLPX

Tytuł wpłaty: 48ZFP - Imię i nazwisko uczestnika

Uwaga!

  • Opłaty są zwolnione z VAT.
  • W przypadku potrzeby uzyskania faktury proforma, prosimy o e-maila.
  • Wystawcą faktury jest Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, NIP 5262385038
  • W przypadku wpłat w regularnej wysokości, prosimy o ich terminowe dokonywanie (do 30.06.2023 r.) (do 15.07.2023 r.).
  • W przypadku indywidualnej (osobnej) płatności za udział w bankiecie, jako tytuł wpłaty należy podać: 48ZFP - bankiet - Imię i nazwisko uczestnika
  • Po 30.06.2023 15.07.2023 prosimy o wpłaty w podwyższonej wysokości bez uprzedniego powiadomienia z naszej strony. Obowiązuje data zlecenia płatności.
  • Płatności za ewentualne zakwaterowanie w Domach Studenckich PG należy dokonywać osobno - osobiście, przy zameldowaniu (kartą płatniczą bądź gotówką).