XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja XI Seminarium praktyczno-naukowe Lean Higher Education Poland

Data wydarzenia

24-25 czerwca 2024
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Lista uczestników

Lista uczestników

26 uczestników

Position Affiliation
adiunkt Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Adiunkt Uniwersytet Morski w Gdyni
adiunkt Uniwersytet Morski w Gdyni
Adiunkt Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
Dyrektor Administracyjny Politechnika Wrocławska
Dyrektor CWNR Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dziekan Wydziału, profesor uczelni Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Główny specjalista Dyrektor Administracyjny Politechniki Wrocławskiej
Kanclerz Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
kierowniczka Biura Obsługi Wydziału Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Kierownik Biura Politechnika Gdańska / Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej
kierownik Biura Organizacji Kształcenia Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
kierownik działu Politechnika Wrocławska
Kierownik Działu ds. Dydaktyki Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Dyrektor Administracyjny Politechniki Wrocławskiej
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Dyrektor Administracyjny Politechniki Wrocławskiej
kierownik Działu Wdrażania Projektów Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kwestor Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
prof. uczelni Uniwersytet Morski w Gdyni
profesor uczelni Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
profesor uczelni Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Samodzielny referent ds. administracyjnych Politechnika Gdańska - Szkoła Doktorska
specjalista Politechnika Wrocławska
Specjalista ds. dydaktyki Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Zastępca Kanclerza ds. Dydaktykczno-informatycznych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach