IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)- Spotkanie - BRIDGE of Knowledge

IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

Date of the event

Europe/Warsaw
on-line (Gdańsk)

on-line

Gdańsk

Politechnika Gdańska
Opis

Tematyka Otwartej Nauki jest coraz bardziej rozpowszechniona. Zarówno udostępnianie wyników badań w postaci publikacji jak i danych badawczych jest coraz częściej wymogiem instytucji i agencji finansujących badania naukowe. Tworzone są liczne rekomendacje, dobre praktyki i polityki w zakresie wprowadzania otwartego dostępu. Celem konferencji jest zebranie i zaprezentowanie doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności zaprezentowane zostaną doświadczenia uczelni realizujących projekt MOST DANYCH - Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego gdzie projekt realizowany jest zarówno przez zespoły bibliotekarzy i informatyków tworzących narzędzia do udostępniania danych - repozytorium danych, jak i naukowców udostępniających wyniki swoich badań w postaci Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data). Celem organizatorów jest porównanie zarówno przyjętych rozwiązań z rozwiązaniami przyjętymi w innych ośrodkach naukowych, jak również wymiana doświadczeń.

Wśród tematów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji proponujemy:

 • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych
 • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych
 • Data Stewardship i jego profesjonalizacja
 • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
 • Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych.

Konferencja skierowana jest zarówno do bibliotekarzy, informatyków, jak i przedstawicieli innych działów uczelni, uczestniczących w procesie zarządzania danymi badawczymi i ich udostępniania, jak również do samych naukowców, którzy udostępniają wyniki swoich badań naukowych w postaci danych.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Szablony prezentacji
Rejestracja
Rejestracja na konferencję ( 14.04.2021 - 15.04.2021)
Rejestracja na warsztaty on-line ( 16.04.2021r.)
Kontakt
  • 10:00 10:15
   Powitanie Uczestników i otwarcie Konferencji 15min

   prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej
   dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej
   dr inż. Paweł Lubomski, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych PG

  • 10:15 11:30
   Sesja I: Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych
   • 10:15
    Własność danych badawczych 40min
    Prelegent: Prof. Marlena Jankowska Augustyn (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy )
   • 10:55
    Usługi wspierające udostępnianie danych badawczych w projekcie MOST DANYCH 20min
    Prelegent: Dr Anna Wałek
   • 11:15
    Proces tworzenia bazy aspektów prawnych dla udostępniania danych badawczych w repozytoriach. 15min
    Prelegent: Magdalena Szuflita-Żurawska (Politechnika Gdańska )
  • 11:30 12:10
   Keynote
   • 11:30
    FAIR in times of crisis 40min
    Prelegent: Prof. dr Barend Mons (Human Genetics Department LUMC, President CODATA, Director GO FAIR International Support and Coordination Office )
  • 12:10 12:30
   Przerwa 20min
  • 12:30 13:30
   Sesja II: Data Stewardship i jego profesjonalizacja
   • 12:30
    Pierwsza Polska szkoła dla data stewardów 20min
    Prelegent: Dr Maria Pawłowska (Visnea sp. z o.o.)
   • 12:50
    Rola data stewarda w realizacji zadań Centrum Kompetencji Biblioteki Politechniki Gdańskiej 20min
    Prelgenci: Dr Piotr Krajewski (Biblioteka Politechniki Gdańskiej), Aleksander Mroziński (Biblioteka PG /Materiałów Funkcjonalnych ETI)
   • 13:10
    Wsparcie w zakresie zarządzania danymi badawczymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 20min
    Prelgenci: Barbara Grzelczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Magdalena Haryłek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • 13:30 15:00
   Sesja III: Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
   • 13:30
    Znaczenie dokładności i precyzji pomiarowej na przykładzie udostępnionych danych badawczych pomiarów pirometrycznych 20min
    Prelegent: Aleksander Mroziński (Politechnika Gdańska)
   • 13:50
    Tekst jako dataset. Kilka aspektów pozyskiwania danych i tworzenia zbiorów danych w badaniach neolatynistycznych 20min
    Prelgenci: Elżbieta Starek (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Studiów Klasyczny i Slawistyki Zakład Filologii Klasycznej), Jacek Pokrzywnicki (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Zakład Filologii Klasycznej)
   • 14:10
    Using synchronously registered biosignals dataset for teaching basics of medical data analysis – case study 20min
    Prelegent: Tomasz Kocejko (Politechnika Gdańska)
  • 10:00 10:45
   Keynote
   • 10:00
    Research data sharing across scientific disciplines: If we knew then what we know now, will we do it differently? 45min
    Prelegent: Hilary Hanahoe (Research Data Alliance)
  • 10:45 12:15
   Sesja IV: Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
   • 10:45
    Bazy danych w monitoringu zakwitów sinic w Morzu Bałtyckim 20min
    Prelegent: Justyna Kobos (Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii)
   • 11:05
    Modelowanie przepływów w strefie brzegowej południowego Bałtyku 20min
    Prelegent: Aleksandra Dudkowska (Zakład Oceanografii Fizycznej, Uniwersytet Gdański)
   • 11:25
    Wykorzystanie nowoczesnych technologii digitalizacji tkanek i komórek we współczesnych procesach cyfrowej edukacji. 30min
    Prelegent: Marika Bolcewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
   • 11:55
    Otwarte dane badawcze w ekonomii i finansach 20min
    Prelgenci: Magdalena Szuflita-Żurawska (Biblioteka PG), Piotr Kasprzak (Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów)
  • 12:15 12:45
   Przerwa 30min
  • 12:45 14:10
   Sesja V: Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych
   • 12:45
    Zarządzanie danymi badawczymi w perspektywie potrzeb badaczy i polityk otwartości. Wnioski ze szkoleń Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego 20min
    Prelegent: Natalia Gruenpeter (Uniwersytet Warszawski)
   • 13:05
    Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 20min
    Prelegent: Wojciech Fenrich (ICM UW)
   • 13:25
    Jak być FAIR ? - czyli o otwieraniu danych badawczych. Pierwsze doświadczenia Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej 20min
    Prelegent: Dr Katarzyna Weinper (Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej)
   • 13:45
    Platforma polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych, jej funkcjonalności i rola w realizacji polityk otwartości 20min
    Prelgenci: Agnieszka Leszczewicz (Biblioteka Politechniki Gdańskiej), Sikora Jacek (Biblioteka Politechniki Gdańskiej), dr inż. Magdalena Stankevič (Biblioteka Politechniki Gdańskiej)
  • 14:10 15:30
   Sesja VI: Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych
   • 14:10
    Pięć kroków do odebrania datasetom szansy na światową sławę, czyli kilka słów o indeksacji. 20min
    Prelegent: Michał Nowacki (Gdansk University of Technology)
   • 14:30
    Analiza danych w projekcie Most Danych 20min
    Prelegent: Wojciech Artichowicz (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
   • 14:50
    OpenForestData.pl jako odpowiedź na nowe trendy w zachowaniach użytkowników – problematyka digitalizacji obiektów zoologicznych oraz przegląd funkcji, modułów i narzędzi użytych do zbudowania repozytorium danych badawczych 20min
    Prelegent: Joanna Łapińska (Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk)
   • 15:10
    Data Journals i Data Papers w rożnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych - omówienie i analiza bibliometryczna za pomocą narzędzia analitycznego InCites. 20min
    Prelegent: Dr Beata Adamczak (Politechnika Gdańska)
  • 15:30 15:50
   Podsumowanie i zakończenie konferencji 20min
  • 10:00 14:00
   Warsztaty online: Plan Zarządzania Danymi w konkursach NCN oraz udostępnianie danych badawczych w repozytorium MOST Danych
   • 10:00
    Część I 1h 30min
    • Trzy filary Otwartej Nauki według Komisji Europejskiej (Open Access, Open Scholarly Communication, Open Research Data).
    • Data Stewards (opiekunowie danych) na przykładzie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Politechniki Gdańskiej
    • Co to są dane badawcze, rodzaje danych, zróżnicowanie danych ze względu na dyscypliny naukowe
    • Zasady FAIR
    • Metadane danych badawczych
    • Wymagania Wydawców odnośnie udostępniania danych badawczych, cytowanie danych badawczych, indeksacja danych badawczych, repozytoria danych badawczych
    Prelegent: Magdalena Szuflita-Żurawska (Biblioteka PG)
   • 11:30
    Przerwa 30min
   • 12:00
    Część II 2h
    • Co to jest Plan Zarządzania Danymi? - formatka - Planu Zarządzania Danymi w konkursach NCN i innych konkursach grantowych
    • Przygotowanie i selekcja danych i metadanych do udostępniania i archiwizacji
    • Plan Zarządzania Danymi – krok po kroku (przykład wypełnienia formatki)
    • Udostępnianie datasetu wraz z poprawnym opisem metadanych na przykładzie repozytorium MOST Danych
    Prelegent: Magdalena Szuflita-Żurawska (Biblioteka PG)