IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

Data wydarzenia

14-16 kwietnia 2021
Gdańsk
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Komitet naukowy

Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz - Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Adam Krężel - Uniwersytet Gdański

dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG - Politechnika Gdańska

dr med. Jarosław Skokowski - Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Anna Wałek - Politechnika Gdańska