IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

Data wydarzenia

14-16 kwietnia 2021
Gdańsk
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Zgłoszenia abstraktów

Zgłoszenia abstraktów

  • Dzień otwarcia
  • Ostateczny termin zgłoszeń

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na temat realizowanych przez Państwa inicjatyw i projektów związanych z udostępnianiem danych badawczych.

Termin zgłaszania abstraktów: 31.03.2021
Informacja o akceptacji: 02.04.2021
Termin przesłania prezentacji: 11.04.2021
Termin przygotowania pełnego tekstu do publikacji: 10.05.2021
Publikacja pokonferencyjna: IV kwartał 2021

Każdy z uczestników ma możliwość zgłoszenia artykułu opartego na wystąpieniu, które będą opublikowane w czasopiśmie TASK Quarterly.
Przesłanie pełnego tekstu nie jest obowiązkowe, powinno jednak zostać zaznaczone podczas rejestracji abstraktu.

Uwaga: Aby zgłosić abstrakt należy posiadać konto w naszym portalu Indico. Logowanie/rejestracja odbywa się w oparciu o aktywne konto portalu MOST Wiedzy. Jeśli nie posiadają Państwo konta w MOST Wiedzy można je założyć tu lub podczas procesu rejestracji abstraktu.

Zgłoszenia Abstraktów jest zamknięte.