VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE)

Data wydarzenia

27-28 września 2022
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Prelegenci

dr inż. Marek Augustyniak (Politechnika Gdańska)

Jestem pracownikiem wydziału FTiMS PG, prowadząc zajęcia m.in. z inżynierskich symulacji komputerowych, badań nieniszczących, mechaniki i elektromagnetyzmu, inżynierii biomedycznej, i publikując prace naukowe z różnorodnych dziedzin. Przez szereg lat związany byłem z biurami projektowymi, wspierając za ich pośrednictwem projekty przemysłowe, m.in. dla firm SOLARIS, PESA, PIMOT, DAIMLER i branży stoczniowej. Współprowadziłem także studia podyplomowe prowadzone w formule partnerstwa wydziału i firmy. Doświadczenie pracy w przemyśle przekładam twórczo na sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych i systematyczną refleksję nad kierunkiem rozwoju uczelni technicznych w nowych warunkach, jakie wynikają z globalizacji i powszechnej informatyzacji.

mgr Wojciech Baran (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Metodyk e-learningu i trener akademicki w CeL AGH. Certyfikowany trener Szkoły Pracowni Psychologicznej im. Elżbiety Sołtys w Krakowie oraz tutor z certyfikatem Collegium Wratislaviense. Z wykształcenia dziennikarz, religioznawca i projektant UX.  Uczę dydaktyki, ale w kręgu zainteresowań są również komunikacja i świat ludzkich emocji:)

mgr inż. arch. Ziemowit Belter (Politechnika Gdańska)

Architekt, współzałożyciel studio Miks.tura Architekci, doktorant 3-ciego roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W swojej pracy naukowej łączy wątki współpracy projektowej w architektonicznym studio, oraz nowoczesne sposoby komunikacji i pracy wirtualnej. W pracy edukacyjnej ze studentami korzysta z nieformalnych narzędzi, takich jak Instagram i Netflix.

dr inż. arch. Łukasz Bugalski (Politechnika Gdańska)

Urbanista, architekt, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (2013), gdzie uzyskał stopień doktora (2018) i pracuje obecnie (od 2020). Stypendysta programu ITN Marie Skłodowska-Curie (2017-2020) w zakresie critical heritage studies odbytego w ramach projektu "CHEurope" w IBACN della Regione Emilia-Romagna (Bolonia, Włochy).

dr inż. Marek Chodnicki (Politechnika Gdańska)

Autor publikacji naukowych w dziedzinie inżynierii mechanicznej oraz autor kilkudziesięciu opracowań dla przemysłu z zakresu tworzenia i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Członek rady programowej międzyuczelnianego kierunku studiów „Technologie Kosmiczne i Satelitarne”. Kierownik międzynarodowych studiów „Engineering and Management of Space System”. Kierował i uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów akademickich.

mgr inż. Ewelina Ciba (Politechnika Gdańska)

Na co dzień zajmuję się głównie platformami pod morskie turbiny wiatrowe. W wolnych chwilach uprawiam różnorodne sporty, ogródek i technikę rękodzieła. Moją wielką pasją jest również poszukiwanie dróg i ścieżek do umysłów studentów, nazywane potocznie nauczaniem.

mgr Marcin Drozd (Politechnika Warszawska)

Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w roku 2008 obronił dyplom magistra informatyki. Od roku 2007 w pracy zawodowej zajmuje się Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). Od 2013 roku pracuje w Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, jako kierownik sekcji USOS CI PW. Marcin Drozd poza pełnieniem funkcji kierowniczych zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem systemu USOS w uczelni.

Natalia Dynderz (Politechnika Gdańska)

Studentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Obecnie Zastępca Przewodniczącego SSPG ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. W kadencji 2020 Rzecznik Praw Studenta. Od 3 lat zajmuję się jakością kształcenia na Uczelni z ramienia studentów.

dr inż. Karol Flisikowski (Politechnika Gdańska) 

Od 2007 jest pracownikiem Katedry Statystyki i Ekonometrii Politechniki Gdańskiej oraz Chongqing Technology and Business University. Prowadzi przedmioty głównie na Analityce Gospodarczej oraz Inżynierii Danych. W międzyczasie budował modele scoringowe dla kilku instytucji finansowych. Jest opiekunem studenckiego koła "Data Science Club". Interesuje się nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, szczególnie w ramach nauczania zdalnego.

dr hab. inż. Robert Gajewski, prof. uczelni (Politechnika Warszawska)

Profesor uczelni, prowadzi zajęcia z komputyki i metod obliczeniowych. Od trzydziestu lat zajmuje się Technology Enhanced Learning. Jest autorem stu publikacji i referatów konferencyjnych z tej dziedziny. Jego ostatnie prace i badania dotyczą multimedialnych obiektów wiedzy, odwracania klasy i blended learning. Prywatnie jest miłośnikiem muzyki irlandzkiej, szant i banjo.

dr inż. Natalia Gietka (Politechnika Gdańska)

Od 2014 roku pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Obecnie adiunkt w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej, w której rozwija swoje zainteresowania naukowe związane z dziedziną hydrauliki, mechaniki płynów, meteorologii i hydrologii. Wraz z Centrum Nowoczesnej Edukacji dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu np. poprzez prowadzenie zajęć w formie grywalizacji na kierunku Inżynieria Środowiska.

dr inż. Katarzyna Gdowska (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Adiunktka w Katedrze Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczy się i innych rozwiązywania problemów decyzyjnych na gruncie badań operacyjnych, optymalizacji, analizy danych, automatyzacji procesów biznesowych i symulacji komputerowych. Certyfikowana tutorka akademicka aktywnie wdrażająca podejście tutoringowe oraz eduIT w praktyce dydaktycznej. Pasjonatka pszczelarstwa i ogrodnictwa. W wolnym czasie uczy się języków obcych, czyta lub ogląda seriale o czarownicach.

mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski (Politechnika Warszawska)

Obecnie jestem pracownikiem Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. W swojej pracy zawodowej głównie zajmuje się utrzymaniem systemów oraz platform a także ich rozwojem i integracją z innymi systemami czy platformami. Jestem pasjonatem platformy Moodle i w wolnych chwilach zajmuje się  rozpoznawaniem technologii i systemów które można wykorzystać do współpracy z Moodle we wspomaganiu procesów dydaktycznych. Poza zajmowaniem się warstwą sprzętową w ramach pracy także programuję czy dostosowuję moduły do wykorzystania z platformą Moodle.

dr Anna L. Grygoruk (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
 
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog, kulturoznawca, terapeuta, socjoterapeuta, specjalista ds. ZZL. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Badań Edukacyjnych MENiS, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Białostockiej. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, trener, e-nauczyciel i metodyk nauczania zdalnego certyfikowany przez Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego. Metodyk e-learningu w Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania Wyższej Szkoły w Bankowej w Toruniu, ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej KOMETA, zafascynowana e-learningiem i Wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Finalistka Ogólnopolskiego Kursu TOP HR MANAGER 2015. Autorka szkoleń, kursów e-learningowych, skryptów dla nauczycieli i materiałów dydaktycznych oraz monografii i artykułów naukowych.

dr hab Jowita Guja, prof. uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Filozofka i kulturoznawczyni, doktor habilitowany z zakresu Nauk o Kulturze i Religii. Zajmuje się badaniem rzeczywistości wirtualnej, antropologią filozoficzną i analizą kultury popularnej. Kieruje Katedrą Technologii Informacyjnych i Mediów na Wydziale Humanistycznym AGH, na którym prowadzi zajęcia dydaktyczne między innymi z kognitywistyki, teorii kultury, literatury współczesnej oraz projektowania i wykorzystania technologii VR i AR. Należy do grona założycieli Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab na AGH w Krakowie. Od 2019 pełni funkcję jego kierowniczki. Aktualnie realizuje projekt "VRSophy: A Cave" w ramach którego powstaje eksperymentalna aplikacja będąca VR-ową adaptacją platońskiego tekstu.

 

mgr Alina Guzik (Politechnika Gdańska)

Ekspertka ds. cyfrowej edukacji, certyfikowany metodyk e-learningu, twórczyni kilkunastu nagradzanych produktów EdTech. Autorka światowej klasy innowacji z grantem NCBiR. Projektantka kursów e-learningowych, aplikacji mobilnych, platform oraz contentu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. Autorka książek w tym Księgi trendów w edukacji przetłumaczonej na 6 języków, nagrodzonej przez Towarzystwo Wydawców Amerykańskich.

dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska (Politechnika Gdańska)

Adiunkt w katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, współpracuje także z Centrum Nowoczesnej Edukacji. Jest opiekunem koła naukowego „Hulaj Urban Squad”. Aktualnie realizuje grant uzyskany w Konkursie Innowacji Dydaktycznych, dzięki któremu wdraża nowoczesne metody uczenia do zajęć ze studentami.

mgr Marta Kramp (Fundacja OpenStax Poland)

Z wykształcenia socjolog, osoba o dużej wrażliwości społecznej i pasjonatka teorii rozwoju społecznego.  W OpenStax Poland zajmuje się budowaniem relacji ze środowiskiem akademickim. Zawsze chętnie odpowie na wszelkie pytania związane z podręcznikami OpenStax Poland i z ideą Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Poza pracą można spotkać ją na rowerze w podwarszawskich lasach.

dr inż. Filip Kutt (Politechnika Gdańska)

Pracownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jest związany z Uczelnią od 2007 roku. Uzyskał tytuł naukowy doktora nauk technicznych w roku 2013. Jego zainteresowania obejmują modelowaniem przetworników i systemów elektromechanicznych oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce.

mgr Olga Ludyga (Politechnika Gdańska)

Zastępca dyrektora ds. metodyki w Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. Metodyk, wykładowca i egzaminator międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego. Specjalizuje się w aktywizujących metodach nauczania oraz projektowaniu procesu uczenia się (zarówno w klasie jak i on-line). Od niedawna pasjonuje się również Human Centred Service Design i łączy tę metodologię z dydaktyką akademicką. Pasjonatka notatek wizualnych oraz metod skutecznego uczenia się.

dr Iwona Maciejowska prof. uczelni (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 

Pracuje w  Zakładzie Dydaktyki Chemii na Wydziale Chemii, przewodniczy Radzie na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej Ars Docendi, koordynuje ERASMUS + STEM-CPD@EUni, współredaguje czasopismo Chemistry Teacher International, z przyjemnością uczy studentów i doktorantów chemii, podstaw zrównoważonego rozwoju i przedmiotów dydaktycznych.

dr Marek Małolepszy (Politechnika Łódzka)

Profesor Politechniki Łódzkiej, dr n. mat., kierownik Zespołu Dydaktycznego nr 1 w Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki (CMF), koordynator platformy edukacyjnej WIKAMP w CMF, ekspert e-learningu. Pasjonat dydaktyki. Zwycięzca (8-krotny) konkursu na Najlepszego Nauczyciela organizowanego przez Samorząd Studencki. Popularyzator nauki. Autor wystąpień konferencyjnych i artykułów z zakresu dydaktyki.

dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. E-learningiem zajmuje się od 1999 roku, kiedy otrzymała dyplom organizatora szkoleń na odległość wydany przez Heriot-Watt University w Edynburgu. Specjalizuje się w metodyce prowadzenia zajęć w środowisku online oraz kursów wspomaganych narzędziami internetowymi. Prowadzi badania dotyczące efektywności uczenia się i nauczania w środowisku edukacyjnym stworzonym przy pomocy technologii internetowych. Szczególnie interesują ją struktury wsparcia, zwiększanie zaangażowania i motywacji studentów, metody gwarantowania jakości oraz kształtowanie interaktywnego środowiska edukacyjnego. Jako członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego brała udział w przygotowaniu wskazówek dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczących sposobu oceniania zajęć online. W zarządzie SEA nadzoruje tworzenie procedur certyfikacyjnych zarówno w certyfikacji e-nauczyciela, jak i e-metodyka, oraz konsoliduje prace zespołów oceniających. Dla Fundacji  Młodej Polski opracowała założenia metodyczne kursów typu MOOC. Jest autorką licznych artykułów naukowych z zakresu e-learningu oraz podręcznika E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim: Wskazówki metodyczne, pokazującego, jak tworzyć aktywizujące zajęcia online. Recenzowała artykuły do czasopism: e-Mentor, The Educational Review, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, EduAkcja, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric i International Journal of Research in E-learning.

mgr inż. Bartosz Muczyński (Akademia Morska w Szczecinie)

Absolwent i pracownik dydaktyczno-naukowy Akademii Morskiej w Szczecinie. Entuzjasta nowych technologii i ich praktycznego wykorzystania w kształceniu. Współtwórca platformy Navoica - pierwszej polskiej platformy z kursami MOOC. Tematyką wirtualnej rzeczywistości zajmuje się od 2015 roku, skupiając się na jej praktycznym aspekcie. Współzałożyciel laboratorium systemów VR i AR, w którym zajmuje się tworzeniem i programowaniem aplikacji, w tym m.in. symulatora statku. Aktywnie wykorzystuje VR w pracy ze studentami. Zawodowo związany również z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym, jako programista systemów VR dla Laboratorium Interaktywnych Technologii.

Dorota Nagórska (Politechnika Gdańska)

Studentka Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W Samorządzie Studentów Politechniki Gdańskiej od początku studiów. W kadencji 2019/2020 Przewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WILiŚ. Członek Rady Wydziału, Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, Komisji Senackiej ds. Kształcenia, Zespołu ds. Ustawy Forum Uczelni Technicznych, Wydziałowej Komisji Programowej, Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Rzecznik Praw Studenta.

dr Stefan Nowicki (Uniwersytet Wrocławski)

Dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu projektowania procesu dydaktycznego, wykorzystania e-learningu jako metody podnoszenia jakości oferty dydaktycznej uczelni, oraz ewaluacji kształcenia w szkołach wyższych. Zajmuje się także coachingiem i mentoringiem dla autorów kursów e-learningowych. Certyfikowany specjalista Microsoft Office, doświadczenie w zakresie e-learningu zdobywał na kursach prowadzonych przez Online Learning Consortium –Mastery in Blended Learning, Advanced Online Teaching Certificate, Supporting Online Faculty, OLC – Instructional Design Mastery Series. Nauczyciel e-learningowy, a także Instructional Designer certyfikowany wspólnie przez Online Learning Consortium i State University of New York, absolwent kursu Institute for Emerging Leadership in Online Learning, prowadzonego przez Online Learning Consortium oraz Washington State University.

dr inż. Bartłomiej Rachwał (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Innowator wdrażający nowe technologie w proces dydaktyczny do zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania, uwzględniając aplikacje AR/VR. Założyciel i kierownik dydaktycznego laboratorium VR. Entuzjasta metodyk zwinnych oraz inicjator współpracy środowiska akademickiego z przemysłem.

dr inż. arch. Roman Ruczyński (Politechnika Gdańska)

Architekt IARP, adiunkt dydaktyczny w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury PG. Przekonany, że nawet najlepsza architektura przy kiepskiej urbanistyce (i vice versa) nie obronią się, stara się nauczyć studentów, że obie dziedziny są jednym – sztuką kształtowania przestrzeni.

dr Aneta Sobiechowska-Ziegert prof. uczelni (Politechnika Gdańska)

Pracuje w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, pasjonatka stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów ilościowych, dyplomowany coach i certyfikowana tutorka. Prowadzi zajęcia z prognozowania gospodarczego i ekonometrii przestrzennej. Przewodniczy Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia i opiekuje się ścieżką kształcenia EMOS, certyfikowaną przez Eurostat. Obecnie koordynuje wdrażanie tutoringu w ramach grantu MEiN Mistrzowie Dydaktyki oraz realizuje grant uzyskany w Konkursie Innowacji Dydaktycznych.

mgr Mikołaj Sobociński (American University of the Middle East)
 
Absowlent Katedry Filologii Angielskiej na UMK. Od 2001 współpracuje z licznymi uczelniami wyższymi i szkołami językowymi szukając rozwiązań zapewniających wysoką motywację i efektywność nauczania. Zazwyczaj nie może się oprzeć by na swoje zajęcia nie przynieść kilku gier lub w całości je zgrywalizować. Od 2015 pracuje na Bliskim Wschodzie.
dr Tomasz Szwed (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu)
 
Matematyk, doktor nauk społecznych. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Redaktor matematyki w Oficynie Edukacyjnej K. Pazdro. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Popularyzator dobrego i efektywnego nauczania matematyki, autor publikacji wspomagających uczniów w przygotowaniu się do matury z matematyki. Egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

mgr Magdalena Wierzańska ((Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Z wykształcenia pedagog a z zamiłowania metodyk. Z doświadczenia nauczyciel akademicki, trener kompetencji miękkich oraz facylitator warsztatów kreatywnych. Obecnie metodyk Centrum eLearningu AGH. Z dużym zainteresowaniem zerka w stronę neurodydaktyki oraz edukacji między/wielokuturowej. Tworzenie coś z niczego, przerabianie, spotkania na skrzyżowaniu dziedzin to ciekawe wyzwania więc chętnie podejmie się zarówno odnowienia starego mebla jak i opracowania nowych narzędzi do pracy dydaktycznej. A po godzinach szklaneczka choyi i spacer po górach.

dr Barbara Wikieł, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)

Pasjonatka matematyki, nauczyciel akademicki matematyki z wyboru i zamiłowania. Związana zawodowo z Politechniką Gdańską od 1992 r., jeszcze w trakcie studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2006 r. kieruje, obecnie w roli dyrektora, Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej. Prywatnie: joginka i weganka, w wolnym czasie pochłaniająca książki i zdobywająca góry.

dr inż. Klaudia Wrzask (Politechnika Gdańska)

Wykładowczyni akademicka od 2003 roku, obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG. Uczy przedmiotów z obszaru fizyki, matematyki i dydaktyki. Była koordynatorką merytoryczną e-doświadczeń w fizyce, a obecnie jest jedną z wydziałowych koordynatorów ds. e-learningu. Interesuje się technologiami wspomagającymi edukację, ale najbardziej psychologią procesów uczenia się.

dr inż. Patryk Ziółkowski (Politechnika Gdańska)

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Gdańskiej. Naukowo zajmuje się wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji na potrzeby Inżynierii Betonu. Laureat wielu nagród w tym grantu Fundacji Kościuszkowskiej na prowadzenie badań w USA. Miłośnik dydaktyki i pasjonat technologii wirtualnej rzeczywistości, którą zgłębia od 2018 roku. Autor i współautor wielu publikacji dydaktycznych w tym o gamifikacji studiów inżynierskich. Autor aplikacji edukacyjnej “EdukatorPG” na systemy android. Kierownik projektu Wirtualne Laboratorium Konstrukcji Betonowych „Concrete VR Lab” realizowanego w ramach Konkursu Innowacji Dydaktycznych Centrum Nowoczesnej Edukacji PG, w którym zamierza zredefiniować doświadczenie zajęć laboratoryjnych.