VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE)

Data wydarzenia

27-28 września 2022
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Publikacje z poprzednich edycji

Przykładowe publikacje z poprzednich edycji Konferencji eTEE

VII Konferencja (2021) Zeszyty Naukowe WEiA PG

VI Konferencja (2019): Zeszyty Naukowe WEiA PG

V Konferencja (2018): Zeszyty Naukowe WEiA PG, EduAkcja 

IV Konferencja (2017): Zeszyty Naukowe WEiA PGEduAkcja

III Konferencja (2016): Zeszyty Naukowe WEiA PGEduAkcja

II Konferencja (2015): Zeszyty Naukowe WEiA PGEduAkcja, E-mentor - 1, 2

I Konferencja (2014): Zeszyty Naukowe WEiA PGEduAkcja, E-mentor - 123