VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE)

Data wydarzenia

27-28 września 2022
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Tematyka konferencji

Konferencja eTEE służy popularyzacji wykorzystania Internetu, najnowszych technologii, e-learningu w edukacji inżynierskiej oraz upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie.

Adresatami konferencji są m.in.:

 • wykładowcy akademiccy wykorzystujący lub planujący wykorzystanie e-technologii i nowych technologii w edukacji,
 • nauczyciele szkół ponadpodstawowych zainteresowani zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji,
 • osoby mające doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu kursów e-learningowych oraz wszyscy zainteresowani tym rodzajem kształcenia,
 • firmy tworzące i wykorzystujące najnowsze technologie mające zastosowanie w edukacji oraz zajmujące się prowadzeniem szkoleń,
 • specjaliści produkujący narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym,
 • studenci i doktoranci zainteresowani wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
 • administratorzy platform nauczania na odległość,
 • każda zainteresowana osoba.

eTEE to przestrzeń, w której uczestnicy konferencji dzielą się swoim doświadczeniem, pomysłami na wykorzystanie nowych technologii, Internetu, platform do nauki w formie zdalnej, doświadczeniem we wdrażaniu VR, AR do dydaktyki akademickiej, wybrane tematy tegorocznej konferencji:

 • kursy (hybrydowe i e-learningowe), 
 • e-podręczniki, 
 • multimedialne zasoby dla studentów, 
 • tutoring,
 • gry i grywalizacja,
 • webquest,
 • systemy motywacyjne wdrażane z wykorzystaniem Internetu, 
 • modele pracy zespołowej/projektowej realizowane ze wsparciem narzędzi cyfrowych, 
 • aplikacje webowe, 
 • strony, dzięki którym studenci mogą pracować także online, 
 • wszelkie inne metody i narzędzia, które wykorzystywane są w pracy ze studentami,
 • ...

Wirtualna rzeczywistość coraz częściej znajduje one zastosowanie w dydaktyce akademickiej, a możliwości jej wykorzystania wydają się nieograniczone. Dlatego jednym z tematów specjalnych, któremu poświęcimy 2 wykłady plenarne i 4 sesje warsztatowe, są wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, niezwykle szybko rozwijający się świat Metaversum, przewidujemy możliwość testowania technologii VR podczas konferencji (stoisko z headsetami i symulatorem).


Konferencja eTEE to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy. W tym roku spotykamy się stacjonarnie w murach Politechniki Gdańskiej!

Do zobaczenia we wrześniu w Gdańsku!