VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VIII Ogólnopolska Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” (eTEE)

Data wydarzenia

27-28 września 2022
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Zgłoszenia Abstraktów

Zgłoszenia Abstraktów

  • Dzień otwarcia
  • Ostateczny termin zgłoszeń

Wystąpienia plakatowe
Aktualnie trwa nabór do sesji plakatowych. Termin zgłaszania wystąpień plakatowych upływa 30 czerwca 2022 r.
Każdy z autorów plakatu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji z plakatem. Przed rozpoczęciem konferencji zostanie wydana książka abstraktów z opisami wystąpień ustnych i plakatowych. Nie przewidujemy wystapień ustnych przy plakatach, wystawa plakatów otwarta jest w trybie ciągłym przez dwa dni konferencji.

Streszczenie treści plakatu:
Tytuł: liczba znaków (ze spacjami): 30-90.
Tekst: liczba znaków (ze spacjami): 1400-1600.
Format A1.
Autor przyjeżdża ze swoim plakatem, organizator zapewnia miejsce do powieszenia. Istnieje możliwość wyświetlania plakatu, taką potrzebę prosimy zgłosić organizatorom (etee2022@pg.edu.pl)

Zgłoszenia Abstraktów jest zamknięte.