VI Pomorska Konferencja Open Science - Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja VI Pomorska Konferencja Open Science - Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki

Data wydarzenia

1-2 grudnia 2022
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Zaproszenie

Zaproszenie

2 grudnia 2022 r. odbędzie się VI Pomorska Konferencja Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki. Tegoroczna edycja tej ogólnopolskiej konferencji naukowej ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie tworzenia polityk i narzędzi wspierających otwieranie wyników badań naukowych, w tym danych badawczych, oraz  omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług.

Konferencja będzie również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności polskiej grupy roboczej DSCC-IN PL, koordynowanej przez Politechnikę Gdańską w ramach współpracy z GO-FAIR. Ważnym aspektem poruszanym podczas konferencji będzie rozwój Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud), której koordynatorem w Polsce jest Narodowe Centrum Nauki.

Aby wprowadzić Uczestników konferencji w tegoroczny temat, na 1 grudnia 2022 r. zaplanowane są warsztaty poświęcone European Open Science Cloud/EOSC organizowane przez Narodowe Centrum Nauki, w czasie których zaprezentowana zostanie idea wspólnej europejskiej przestrzeni dla danych badawczych, spotkanie polskiej grupy roboczej EOSC-PL, w której uczestniczą przedstawiciele uczelni i instytutów PAN, należące do EOSC Association, a także spotkanie Grupy Roboczej DSCC-PL - pierwszej krajowej inicjatywy kierowanej do data stewardów oraz tych wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się zarządzaniem danymi badawczymi. Konferencję poprzedza również dwudniowe seminarium, współorganizowane przez Bibliotekę PG oraz firmę Elsevier, podczas którego poruszane będą m.in. kwestie związane z rankingami, doskonałością naukową i otwartą nauką.

Do zobaczenia na Politechnice Gdańskiej !

Zapraszamy również na Seminarium Otwieranie nauki - praktyka i perspektywy : Wspieranie doskonałości naukowej, które jest wydarzeniem towarzyszącym VI Pomorskiej Konferencji Open Science.