15 Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 15 Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej

Data wydarzenia

8-12 września 2024
Zakopane
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Nagroda PTKAT

Nagroda PTKAT

NAGRODA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KALORYMETRII I ANALIZY TERMICZNEJ 
im. W. Świętosławskiego
za osiągnięcia w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej
dla młodych naukowców

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT) ogłasza konkurs na nagrodę za osiągnięcia naukowe w dziedzinie kalorymetrii i analizy termicznej dla młodych naukowców. Konkurs kierowany jest do pracowników i doktorantów uczelni lub innych jednostek badawczych, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Wnioski należy składać elektronicznie do dnia 30 marca 2024 r. na niżej podany adres mailowy, z dopiskiem „Nagroda”:

dr inż. Edyta Hebda – Sekretarz PTKAT
e-mail: edyta.hebda@pk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2024 r. Nagrodzony Kandydat otrzyma informację pisemną. Informacja ta zamieszczona zostanie również na stronie internetowej PTKAT.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości otwarcia piętnastej statutowej konferencji PTKAT - 15th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (08.09.2024 – 12.09.2024). Osoby nagrodzone powinny wziąć udział w konferencji i zaprezentować wyniki nagrodzonych prac w formie referatu.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania nagrody zawarte są w pliku Regulamin_Nagrody_PTKAT.doca także na stronie internetowej PTKAT http://www.ptkat.agh.edu.pl (do pobrania jako pdf).