15 Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja 15 Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej

Data wydarzenia

8-12 września 2024
Zakopane
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Opłaty

Opłaty

Opłaty konferencyjne:

Rejestracja do 31.05.2024

Rejestracja do 18.06.2024

Uczestnik konferencji, pokój 1-os. 3000 PLN*

Uczestnik konferencji, pokój 2-os. 2850 PLN**

Doktorant/Student, pokój 2-os. 2700 PLN**

Prosimy o przesłanie potwierdzenia statusu studenta/doktoranta na adres CCTA15@pg.edu.pl

Płatności należy dokonać do 18 czerwca 2024

Rejestracja do 15.06.2024

Rejestracja do 15.07.2024

Uczestnik konferencji, pokój 1-os. 3300 PLN*

Uczestnik konferencji, pokój 2-os. 3150 PLN**

Doktorant/Student, pokój 2-os. 3000 PLN**

Prosimy o przesłanie potwierdzenia statusu studenta/doktoranta z Wydziału na adres CCTA15@pg.edu.pl

Płatności należy dokonać do 15 lipca 2024

* Liczba pokoi 1-osobowych jest ograniczona. O przyznaniu miejsca w pokoju 1-osobowych decyduje kolejność rejestracji.
**W formularzu rejestracyjnym można podać proponowanego współlokatora.

Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej uczestnikowi konferencji - 2500 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w konferencji
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe
  • cztery noclegi wraz z pełnym wyżywieniem
  • uroczystą kolację
  • grill

Opłata nie obejmuje opłaty parkingowej, a ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

Opłata konferencyjna zawiera VAT (23%), przy czym osoby finansujące udział w CCTA15 co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie z VAT dotyczy tylko podmiotów krajowych.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu wpłaty oświadczenia, w formie elektronicznej na adres: geo-staszic@wp.pl, o finansowaniu udziału w CCTA15 ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. Oryginał należy przesłać pocztą. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj:

(https://event.mostwiedzy.pl/event/32/attachments/374/829/Oswiadczenie%20CCTA15.doc)

 Prosimy aby oświadczenia były wystawiane z datą zgodną z datą wpłaty.

 

Wpłaty należy kierować na konto:

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

ul. Garncarska 5/2, 31-115 Kraków, NIP: 677-20-68-248

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie

Nr konta: PL59 1240 4650 1111 0000 5152 7734

SWIFT CODE: PKOPPLPW

z dopiskiem: CCTA15 - Nazwisko uczestnika