IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017)

Data wydarzenia

27-28 kwietnia 2017
Europe/Warsaw strefa czasowa

Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (WETI Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. inż. Jan Kusiak (Dyrektor Centrum e-Learningu Akademia Górniczo-Hutnicza)

prof. dr hab. Joanna Mytnik (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski (Centrum Edukacji Multimedialnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. inż. Dariusz Świsulski (WEiA Politechnika Gdańska)

prof. dr hab. Alicja Wieczorkowska (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)

prof. dr Janusz Zalewski (Florida Gulf Coast University)

doc. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

doc. dr. Andrzej Just (CMF Politechnika Łódzka)

doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska (OKNO Politechnika Warszawska)

doc. dr Ryszard Sobczak (WFTiMS Politechnika Gdańska)

dr Izabella Bednarczyk-Bochenek (COME Uniwersytet Warszawski)

dr Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr Marcin Dąbrowski (Centrum Otwartej Edukacji, Szkoła Główna Handlowa)

dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

dr inż. Anna Grabowska (Projekt SP4CE Politechnika Gdańska)

dr Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr Sambor Guze (Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni)

dr Barbara Kołodziejczak (Katedra Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Dorota Krawczyk-Stańdo (CMF Politechnika Łódzka)

dr inż. Agnieszka Landowska (WETI Politechnika Gdańska)

Colin Loughlin (Department of Technology Enhanced Learning, University of Surrey)

dr inż. Paweł Lubomski (CUI Politechnika Gdańska)

dr inż Magdalena Łapińska (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

dr Brygida Mielewska (WFTiMS Politechnika Gdańska)

dr Iwona Mokwa-Tarnowska (CJO Politechnika Gdańska)

dr Magdalena Musielak (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

dr inż. Wiesław Półjanowicz (Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu Uniwersytet w Białymstoku)

dr Magdalena Roszak (Katedra Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

dr Jacek Stańdo (CMF Politechnika Łódzka)

dr Marcin Wata (CNMiKnO Politechnika Gdańska)

dr Maria Zając (Centrum Otwartej Edukacji, Szkoła Główna Handlowa)