IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017)

Data wydarzenia

27-28 kwietnia 2017
Europe/Warsaw strefa czasowa

Program

 

27.04.2014

WARSZTATY

Budynek NanoB/CNMiKnO
ul. Siedlicka 2 (Budynek 18 na mapie kampusu PG)

11:00 – 11:30

Rejestracja uczestników na Warsztaty

 

Pracownia multimedialna nr 1

Pracownia multimedialna nr 2

11:30 – 13:30

Karolina Grodecka Akademia Górniczo-Hutnicza
im S. Staszica w Krakowie

W1. Otwarte zasoby edukacyjne dla inżynierów

11:30 – 13:30

Agnieszka Chrząszcz Akademia Górniczo-Hutnicza
im S. Staszica w Krakowie

W2. Efektywne spotkania online

 

13:30 – 14:30

Przerwa na lunch

 

27.04.2014

KONFERENCJA

Budynek NanoB/CNMiKnO - Audytorium nr 8
ul. Siedlicka 2 (Budynek 18 na mapie kampusu PG)

14:30 – 15:00

Rejestracja uczestników na Konferencję

 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

15:00 – 15:15

JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG
Uroczyste otwarcie Konferencji

15:15 – 15:30

Anita Dąbrowicz-Tlałka 
(Politechnika Gdańska)

Kształcenie na poziomie akademickim w świecie technologii i powszechnego dostępu do informacji

 

Sesja I – przewodnicząca sesji: Agnieszka Landowska

15:30 – 16:15

Joanna Mytnik, Wojciech Glac 
(Uniwersytet Gdański)

Gamifikacja w edukacji wyższej, czyli jak sprawić by student do nauki siadał chętnie jak do grania w gry

16:15 – 17:15

Nicholas Peachey
(Cambridge University Press)

Managing the digital classroom

17:15 – 18:00

Elżbieta Piwowarska, Izabela Maleńczyk, Marcin Godziemba-Maliszewski, Radosław Sobieraj
(Politechnika Warszawska)

Wykorzystanie platform edukacyjnych w nauczaniu akademickim - doświadczenia OKNO PW

 

18:30 – 20:30

Kolacja – Dziedziniec im. Heweliusza, Gmach Główny PG

 

28.04.2017

KONFERENCJA

GMACH GŁÓWNY PG
ul. Narutowicza 11/12 (Budynek nr 1 na mapie kampusu PG)

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników na Konferencję

 

Sesja II – sala: Dziedziniec im. Fahrenheita
przewodnicząca sesji: Brygida Mielewska

9:00 – 9:25

Izabela Maleńczyk
(Politechnika Warszawska)

Diagnoza stanu wykorzystania e-learningu w polskich uczelniach

9:25 – 9:50

Jan Kusiak
(Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie)

Dydaktyka akademicka - odpowiedzi na pytania (nie)dyskretne

9:50 – 10:15

Cyryl Sochacki
(TASK)

FabLab i MakerSpace w służbie środowiska akademickiego

10:15 – 10:40

Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo
(Politechnika Łódzka)

Efekty kształcenia z matematyki w ujęciu technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT)

10:40 – 11:00

Rafał Leszczyna
(Politechnika Gdańska)

Nauczanie zagadnień cyberbezpieczeństwa – trendy, wyzwania

 

11:00 – 11:30

Przerwa na kawę – Dziedziniec im. Heweliusza

 

Sesja III – w grupach tematycznych

Grupa DDF – sala: Dziedziniec im. Fahrenheita

przewodniczący sesji: Andrzej Just

Grupa 300 – sala: 300

przewodniczący sesji: Wiesław Półjanowicz

Grupa SBG – sala: Biblioteki Głównej

przewodnicząca sesji: Magdalena Roszak

11:30 – 11:50

Aleksandra Borówka, Michał Farnik
(Uniwersytet Jagielloński)

Wykorzystanie platformy Maple TA. w nauczaniu matematyki wyższej na kierunkach niematematycznych

11:30 – 11:50

Anna Czaja, Anna Grabowska, Ewa Kozłowska, Paulina Pałasz
(Politechnika Gdańska, Promed, Gdański Uniwersytet Medyczny)

Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE ERASMUS+

11:30 – 11:50

Marek Bukowski, Tomasz Rozwadowski
(Politechnika Gdańska)

URBANLAB 3.0  jako realizacja modelu PBL w formule e-learningu

11:50 – 12:10

Gertruda Gwóźdź- Łukawska, Monika Potyrała, Daniel Schӧn
(Politechnika Łódzka)

Mobile quizzes in math

11:50 – 12:10

Barbara Dulba
(Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie)

How to digitally enhance teacher-student relationship to successfully manage digital students; reflections on practice

11:50 – 12:10

Krystyna Anna Noga
(Akademia Morska w Gdyni)

Przykłady przetwarzania dźwięku w środowisku VISSIM

12:10 – 12:30

Ryszard Sobczak
(Politechnika Gdańska)

Inżynier - wiedza, technika, technologia

 

12:10 – 12:30

Iwona Mokwa-Tarnowska
(Politechnika Gdańska)

Potencjalna wartość i możliwe oddziaływanie odznak cyfrowych - nowy sposób oceniania pracy studentów

12:10 – 12:30

Gertruda Gwóźdź-Łukawska, Katarzyna Stawowczyk, Martyna Wdowiak
(Politechnika Łódzka)

Budowanie zaangażowania studentów

12:30 – 12:50

Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, Joanna Rzepecka
(Politechnika Łódzka)

Zastosowanie kalkulatora Desmos do tworzenia gier, testów i zadań matematycznych

12:30 – 12:50

Robert Fidytek
(PWSZ Elbląg)

Wspieranie wykładu realizowanego metodą tradycyjną przez kurs e-learningowy

12:30 – 12:50

Jarosław Makal
(Politechnika Białostocka)

Doświadczenia z prowadzonego przedmiotu Metodyka studiowania na kierunku elektrotechnika

12:50 – 13:10

Katarzyna Kiepiela, Marcin Wata, Dorota Żarek
(Politechnika Gdańska)

Oprogramowanie wspomagające nauczanie matematyki

12:50 – 13:10

Cezary Żrodowski
(Politechnika Gdańska)

Wiedza na żądanie - przyszłość w kształceniu inżynierów?

12:50 – 13:10

Jakub Drewnowski, Katarzyna Rusek
(Politechnika Gdańska, ArCADiasoft)

Technologia komputerowego wspomagania projektowania BIM w procesie kształcenia inżyniera branży sanitarnej

 

Sesja IV – sala: Dziedziniec im. Fahrenheita
przewodniczący sesji: Jan Kusiak

13:15 – 13:40

Eugenia Smyrnova-Trybulska, Wojciech Zuziak
(Uniwersytet Śląski w Katowicach, RODN w Bielsku Białej)

Podejście inżynierskie w nauczaniu

 

13:45

WSPÓLNE ZDJĘCIE – Schody przed Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej

 

14:00 – 15:00

Przerwa na lunch – Dziedziniec im. Heweliusza

 

Sesja V  – Plakatowa – sala: Dziedziniec im. Heweliusza
przewodniczący sesji: Tomasz Neumann

14:00 – 15:00

Sesja plakatowa

Agnieszka Landowska, Michał Wróbel, Grzegorz Brodny
(Politechnika Gdańska)

Methods and tools for affect-aware Intelligent Tutoring Systems

Magdalena Łapińska, Magdalena Musielak
(Politechnika Gdańska)

Interaktywne nauczanie rachunku macierzowego

Gabriella Kengyel
(University of Pécs)

Rapid e-learning master

Kinga Korniejenko
(Politechnika Krakowska)

Możliwości wykorzystania metod wielokryterialnych w projektowaniu e-learningu

Lech Murawski, Adam Muc, Adam Szeleziński
(Akademia Morska w Gdyni)

Wykorzystanie programów bazujących na metodzie elementów skończonych do nauczania projektowania złożonych i wielkogabarytowych konstrukcji cienkościennych

Joanna Pawlik
(Politechnika Gdańska)

Język angielski dla studentów kierunków medycznych w autentycznym kontekście – zajęcia z wykorzystaniem platformy Moodle

 

Sesja VI – w grupach tematycznych

Grupa DDF – sala: Dziedziniec im. Fahrenheita

przewodnicząca sesji: Karolina Grodecka

Grupa 300 – sala: 300

przewodnicząca sesji: Agnieszka Chrząszcz

Grupa SBG – sala: Biblioteki Głównej

przewodniczący sesji: Dariusz Świsulski

15:00 – 15:20

Paweł Lubomski
(Politechnika Gdańska)

MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki

15:00 – 15:20

Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo
(Politechnika Łódzka)

E-zasoby do nauczania języków obcych zawodowych w obszarze budownictwa

15:00 – 15:20

Wiesław Półjanowicz
(Uniwersytet w Białymstoku)

Indywidualizacja kształcenia zdalnego - multimedialny inteligentny system edukacyjny

15:20 – 15:40

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Kinga Kurowska (Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska)

Innowacyjne formy kształcenia w edukacji inżynierów

15:20 – 15:40

Aleksander Kubot, Krzysztof Olszewski
(Politechnika Poznańska)

Praktyczne aspekty e-learningu na przykładzie Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

15:20 – 15:40

Beata Pałczyńska, Krystyna Maria Noga
(Akademia Morska w Gdyni)

Sieciowy rozproszony system pomiarowy w laboratorium dydaktycznym

15:40 – 16:00

Anna Mietlarek-Kropidłowska (Politechnika Gdańska)

Wykorzystanie materiałów zamieszczanych na stronach internetowych i kodów dwuwymiarowych w dostępie do materiałów zaliczeniowych tworzonych przez studentów

15:40 – 16:00

Jolanta Maciejewska, Małgorzata Piechocińska, Janina Badocha
(Politechnika Gdańska)

Język angielski specjalistyczny wspomagany narzędziami internetowymi – zajęcia z wykorzystaniem platformy Moodle

15:40 – 16:00

Grzegorz Brodny, Agnieszka Landowska
(Politechnika Gdańska)

Investigation of educational processes with affective computing methods

16:00 – 16:20

Ireneusz Żuchowski
(atarnia.com)

Kieszonkowe komputery jednopłytowe – fascynujący wstęp do programowania

16:00 – 16:20

Agnieszka Kamińska, Urszula Kamińska
(Politechnika Gdańska)

Komunikacja w mobilnym i wirtualnym środowisku pracy- projekt CoMoViWo

16:00 – 16:20

Jolanta Szulc
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Collaborative learning - nauka oparta na współpracy z wykorzystaniem nowych technologii

 

Sesja VII – sala: Dziedziniec im. Fahrenheita
przewodniczący sesji: Agniszka Landowska & Tomasz Neumann

16:25 – 16:40

Piotr Andrzejewski
(Politechnika Gdańska)

Wykorzystanie narzędzi pracy zdalnej w działaniach Koła Naukowego Konstruktorów Pojazdów

16:40 – 17:00

Fernando Gonzalez, Dahai Guo, Adam Nowicki, Janusz Zalewski
(Florida Gulf Coast University, USA)

Senior lab projects for teaching the internet of things in a software engineering program

Wykład zdalny z Florida Gulf Coast University. Będziemy sterować z Dziedzińca PG drukarką 3D oraz pojazdem testowym w laboratorium na Florida Gulf Coast University! Wszystko w czasie rzeczywistym. Internet rzeczy w praktyce!

 

UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – sala: Dziedziniec im. Fahrenheita

17:00

Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, Jan Kusiak
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Nowe tematy na następne spotkanie - do zobaczenia za rok w Krakowie!

 

Streszczenia artykułów, plakatów oraz wystąpień: TUTAJ.

Mapka.: Miłosz Wojaczek

Fotografie: Krzysztof Krzempek