IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017)

Data wydarzenia

27-28 kwietnia 2017
Europe/Warsaw strefa czasowa

Tematyka konferencji

Podczas konferencji pragniemy poruszyć następujące obszary tematyczne, szczególnie w odniesieniu do kształcenia inżynierów:

Teoria i metodologia

 • Teorie uczenia się oraz podejścia edukacyjne do e-nauczania

 • Modele i strategie pedagogiczne w e-nauczaniu

 • Zagadnienia związane z MOOC

 • Taktyki e-nauczania

 • Innowacyjne angażowanie studentów

 • Nauczanie immersywne

 • Standardy e-nauczania

Wdrażanie e-technologii

 • Wymagania formalne

 • Ograniczenia e-technologii

 • Wprowadzanie i rozpowszechnianie e-technologii

Masowy otwarty kurs online

 • Zalety i wady,

 • Koszty przygotowania i prowadzenia MOOCów,

 • Zapewnienie jakości,

 • Nowoczesne środowisko uczenia się i nauczania czy powrót do starych metod,

 • Wpływ na szkoły wyższe,

 • Rola nauczyciela,

 • Przyszłość MOOCów.

Narzędzia i środowiska

 • Systemy zarządzania treścią w e-edukacji

 • Praktyczne zastosowania narzędzi autorskich

 • Zaawansowane wykorzystanie multimediów

 • Sztuczna inteligencja i e-nauczanie

 • Nauczanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning)

 • Komputerowe wspomaganie oceniania

 • Narzędzia Web 2.0 – co dalej?

 • Symulacja i modelowanie w środowisku e-learningowym

eNauczanie przedmiotów ścisłych i języków obcych dla studentów kierunków inżynierskich

 • Nauczanie metodą "online" - wady i zalety

 • Role i umiejętności nauczyciela

 • Interakcja i komunikacja w wirtualnym środowisku uczenia się

 • Użycie technologii, a efektywność uczenia się i nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych

Dobre praktyki i studium przypadku

 • Masowe kursy online

 • Nauczanie łączące techniki online i tradycyjne (blended learning)

 • Motywowanie i wspieranie studentów uczących się w środowisku zdalnym

 • Specyfika e-nauczania w poszczególnych dziedzinach nauki

 • Zagadnienia związane z e-ocenianiem

 • Moderowanie, nadzorowanie, wspieranie i ułatwianie pracy na zajęciach typu online

 • e-Nauczanie grupy i jednostki

 • Praca grupowa i pomoc koleżeńska w e-nauczaniu

 • Przyszłość e-nauczania

Czynniki miękkie w e-nauczaniu

 • Pokolenie cyfrowe

 • Zagadnienia społeczno-kulturowe w e-nauczaniu

Ewaluacja i badania

 • Zagadnienia badawcze w e-nauczaniu

 • Ewaluacja e-technologii

 • Projektowanie i użyteczność zajęć zdalnych