IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017) - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE2017)

Data wydarzenia

27-28 kwietnia 2017
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Informacje

Informacje

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV Krajowej Konferencji

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach 27-28 kwietnia 2017 roku.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

  • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
  • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Współorganizatorami Konferencji są:

Politechnika Gdańska

oraz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Każda z poprzednich edycji Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów zgromadziła ponad 100 uczestników z całej Polski oraz z zagranicy i stała się wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

Adresatami naszej Konferencji są m.in.:

  • pracownicy uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach technicznych i wykorzystujący e-technologie w edukacji,
  • osoby mające doświadczenie w prowadzeniu i/lub uczestnictwie w szkoleniach typu MOOC oraz wszyscy zainteresowani tym rodzajem kształcenia
  • firmy tworzące i wykorzystujące najnowsze technologie, oraz zajmujące się prowadzeniem szkoleń,
  • specjaliści produkujący narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym,
  • firmy produkujące i sprzedające oprogramowanie oraz sprzęt wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, a także sami pracownicy tego typu laboratoriów,
  • studenci kierunków technicznych, zainteresowani wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
  • nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zastosowaniem Internetu, multimediów i innych nowoczesnych technologii w edukacji,
  • administratorzy platform nauczania na odległość (Moodle, Blackboard, Canvas/Instructure, Drupal, WebCT, itp.).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Konferencji!

Mamy nadzieję, że stanie się ona okazją do jeszcze szerszej międzynarodowej wymiany doświadczeń.

Więcej informacji o eTEE znajdziesz na stronie: http://pg.edu.pl/etee