II Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE 2015) Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC? - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja II Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE 2015) Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC?

Data wydarzenia

30 kwietnia 2015
Europe/Warsaw strefa czasowa

Uczestnicy

fot. K.Krzempek

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni (w kolejności alfabetycznej):

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Blekinge Insitute of Technology (Szwecja)

Florida Gulf Coast Univesity (USA)

Fundacja Młodej Nauki

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Leiden University Netherlands (Holandia)

Politechnika Gdańska

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Kijowska (Ukraina)

Politechnika Krakowska

Politechnika Łódzka

Politechnika Lwowska (Ukraina)

Politechnika Opolska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Warszawska

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Warszawski