II Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE 2015) Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC? - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja II Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" (eTEE 2015) Otwarci na nowe wyzwania - wybieramy MOOC?

Data wydarzenia

30 kwietnia 2015
Europe/Warsaw strefa czasowa

Tematyka konferencji

Podczas konferencji pragniemy poruszyć następujące obszary tematyczne, szczególnie w odniesieniu do kształcenia inżynierów:

Teoria i metodologia

 • Teorie uczenia się oraz podejścia edukacyjne do e-nauczania
 • Modele i strategie pedagogiczne w e-nauczaniu
 • Zagadnienia związane z MOOC
 • Taktyki e-nauczania
 • Innowacyjne angażowanie studentów
 • Nauczanie immersywne
 • Standardy e-nauczania

Wdrażanie e-technologii

 • Wymagania formalne
 • Ograniczenia e-technologii
 • Wprowadzanie i rozpowszechnianie e-technologii

Masowy otwarty kurs online

 • zalety i wady,
 • koszty przygotowania i prowadzenia MOOCów,
 • zapewnienie jakości,
 • nowoczesne środowisko uczenia się i nauczania czy powrót do starych metod,
 • wpływ na szkoły wyższe,
 • rola nauczyciela,
 • przyszłość MOOCów.

Narzędzia i środowiska

 • Systemy zarządzania treścią w e-edukacji
 • Praktyczne zastosowania narzędzi autorskich
 • Zaawansowane wykorzystanie multimediów
 • Sztuczna inteligencja i e-nauczanie
 • Nauczanie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning)
 • Komputerowe wspomaganie oceniania
 • Narzędzia Web 2.0 – co dalej?
 • Symulacja i modelowanie w środowisku e-learningowym

eNauczanie języków obcych dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych

 • Nauczanie metodą "online" - wady i zalety
 • Role i umiejętności nauczyciela
 • Interakcja i komunikacja w wirtualnym środowisku uczenia się
 • Użycie technologii, a efektywność uczenia się i nauczania języków obcych

Dobre praktyki i studium przypadku

 • Masowe kursy online
 • Nauczanie łączące techniki online i tradycyjne (blended learning)
 • Motywowanie i wspieranie studentów uczących się w środowisku zdalnym
 • Specyfika e-nauczania w poszczególnych dziedzinach nauki
 • Zagadnienia związane z e-ocenianiem
 • Moderowanie, nadzorowanie, wspieranie i ułatwianie pracy na zajęciach typu online
 • e-Nauczanie grupy i jednostki
 • Praca grupowa i pomoc koleżeńska w e-nauczaniu
 • Przyszłość e-nauczania

Czynniki miękkie w e-nauczaniu

 • Pokolenie cyfrowe
 • Zagadnienia społeczno-kulturowe w e-nauczaniu

Ewaluacja i badania

 • Zagadnienia badawcze w e-nauczaniu
 • Ewaluacja e-technologii
 • Projektowanie i użyteczność zajęć zdalnych