Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych 2021 - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych 2021

Data wydarzenia

22-24 września 2021
Europe/Warsaw strefa czasowa

Dla Uczestników

Możliwe jest uczestnictwo w Konferencji jako:

  • słuchacz,
  • autor (wystąpienia, plakatu w formie opublikowanego pliku PDF na stronie Sesja plakatowa, artykułu lub prowadzącego warsztaty).
W każdym z przypadków koniecznym warunkiem uczestnictwa jest terminowa rejestracja poprzez Formularz zgłoszeniowy!

Udział w Konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem przesyłanym do uczestników w formie elektronicznej (PDF).

Ważne terminy:

do 10 września 2021 r. - zgłaszanie propozycji wystąpień, plakatów, warsztatów

do 10 września 2021 r. - przesyłanie abstraktów wystąpień, plakatów, warsztatów

15 września 2021 r. - ogłoszenie szczegółowego programu Konferencji

do 20 września 2021 r. - przesyłanie plakatów

do 20 września 2021 r. - rejestracja słuchaczy Konferencji

22 - 24 września 2021 r. - Konferencja

do 30 września 2021 r. - przesyłanie artykułów

Program ramowy Konferencji: TUTAJ.

Uczestnicy mogą zaprezentować na Konferencji wystąpienie lub plakat, równolegle mogą zaproponować artykuł do publikacji lub wziąć udział jako słuchacz. Możliwa jest publikacja więcej niż jednego artykułu i plakatu oraz wygłoszenie więcej niż jednego wystąpienia. Zapraszamy również do zgłaszania propozycji przeprowadzenia warsztatów.

Każdy z uczestników prezentujący wystąpienie, plakat lub warsztat musi nadesłać abstrakt zawierający maksymalnie 500 znaków (bez spacji). Abstrakty zostaną zamieszczone na stronie www Konferencji.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące każdej z form uczestnictwa jako autor (artykułu, plakatu, wystąpienia lub jako prowadzący warsztaty):

Forma udziału Warunki
Udział z publikacją

Wszystkie szczegóły i wymagania edytorskie pod tabelą.

Przyjęte do publikacji zostaną te artykuły, które uzyskają przynajmniej dwie pozytywne recenzje. Dodatkowym warunkiem jest przesłanie Oświadczenia o prawach autorskich wszystkich autorów artykułu.

W procesie recenzji autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review).

Artykuły powinny być przesyłane na adres oknmut@pg.edu.pl

Możliwe jest opublikowanie artykułu bez wystąpienia na Konferencji.

Udział z plakatem

Plakaty zostaną zaprezentowane w ramach strony Sesja plakatowa w postaci elektronicznej (plików PDF).

Jeżeli zagadnienia prezentowane na plakacie mają być opublikowane w czasopiśmie, należy przesłać tematykę plakatu w formie artykułu w sposób opisany w tej tabeli w wierszu "Udział z publikacją".

Wystąpienie

Akceptacja wystąpienia wymaga przesłania abstraktu przemowy zawierającego maksymalnie 500 znaków (bez spacji) na adres oknmut@pg.edu.pl

Autorzy wystąpień zostaną wymienieni w programie Konferencji, zaś nadesłane abstrakty zostaną zamieszczone na stronie Konferencji.

Jeżeli zagadnienia prezentowane w czasie wystąpienia mają być opublikowane w czasopiśmie, należy przesłać tematykę wystąpienia w formie artykułu w sposób opisany w tej tabeli w wierszu "Udział z publikacją".

Warsztaty

Warsztaty mogą być przeprowadzane tylko w formule online. 

Prowadzący warsztaty przesyła na adres oknmut@pg.edu.pl:

  • temat warsztatu,
  • abstrakt zawierajacy maksymalnie 500 znaków (bez spacji),
  • ograniczenia związane przykładowo z liczbą uczestników lub wymaganiami technicznymi dla uczestników spotkania.

Informacja o zaakceptowaniu warsztatów zostanie przesłana do 15 września 2021 r.

 

W ramach XIX OKNMUT zostanie wydana publikacja pokonferencyjna.

Oferta publikacji artykułów jest skierowana do uczestników XIX OKNMUT oraz eTEE 2021. Koszty publikacji zaakceptowanych artykułów pokrywa organizator XIX OKNMUT.

Gorąco zachęcamy do przygotowania artykułów, które ukażą się w wersji elektronicznej i drukowanej w Zeszytach Naukowych WEiA PG!

Propozycje artykułów należy przesyłać w poniżej zamieszczonym szablonie oraz dołączyć podpisane przez wszystkich autorów Oświadczenie o prawach autorskich.

Szablon artykułu - format DOC

Oświadczenie o prawach autorskich - format DOC

Do publikacji można dołączać pliki. Pliki zostaną zamieszczone na portalu MostWiedzy/MostDanych na licencji wskazanej przez autora (najczęściej wybierane to: CC BY - Uznanie autorstwa lub CC BY-NC - Użycie niekomercyjne). Nie ma ograniczeń co do ich liczby czy formatu pod warunkiem ich spakowania - można dołączyć tylko jeden "zip" do jednego datasetu (przykład). Dodatkowo dane mają swój nr DOI.

W procesie recenzji autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review).

Propozycje artykułów i Oświadczenia należy przesyłać na adres 

oknmut@pg.edu.pl

w terminie do 30 września 2021 r.

Serdeczenie zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów uczestników XIX OKNMUT oraz eTEE 2021!