Merry Open Science, FarU! - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Merry Open Science, FarU!

Data wydarzenia

11 grudnia 2023
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

dr Anna Dąbrowska

p.o. Dyrektora
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

mgr Katarzyna Falow

p.o. Dyrektora
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Roman Tabisz

Dyrektor
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Magdalena Szuflita-Żurawska

Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

mgr Joanna Błasiok

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

dr Piotr Krajewski

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

mgr Rafał Narwojsz

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

mgr Agnieszka Szymik

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej