IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim”

Data wydarzenia

26-27 marca 2015
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Sprawy merytoryczne

  dr Barbara Wikieł, doc.PG

Sprawy organizacyjne

  inż. Małgorzata Ilkiewicz