IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim”

Data wydarzenia

26-27 marca 2015
Europe/Warsaw strefa czasowa

Dzień II - 27 marca 2015 r.

Politechnika Gdańska

„Alfabet zastosowań matematyki”

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w wykładach, warsztatach i pokazach przedstawiających obecność matematyki w każdej dziedzinie nauki i życia codziennego: od A – Architektury, Automatyki przez Biotechnologii, Chemii, Ekonomię, Informatykę, Mechanikę po Z – Zarządzanie.

XII paneli przedstawiających „Alfabet zastosowań matematyki” w godz. 10:15 – 12:00 i od 14:15-16:00.

 

Pobierz program w formacie PDF

 

Wykłady i warsztaty II dnia Seminarium mają charakter popularyzatorski.

Wykład pt. „Alfabet zastosowań matematyki”. dr Barbara Wikieł, doc. PG

godz. 9:15–10:00 w Auli Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym.

Matematyka jest wszechobecna. Zastosowań matematyki doszukamy się praktycznie w każdej dziedzinie nauki i życia codziennego: od A – Architektury, Automatyki, Biotechnologii, Chemii przez Ekonomię, Informatykę, Mechanikę po Z – Zarządzanie. Stąd też zebrał się pełen alfabet.

Dostrzec ją można także w medycynie, języku literackim czy w muzyce. Świat biznesu nie istniałby bez planowania, projektowania, symulacji, wdrażania nowych technologii, … , wyliczeniu zysków i strat swojej działalności.

Czy świat mógłby istnieć bez matematyki?

Bez matematyki nie miałyby racji bytu liczne zawody i specjalności inżynierskie, ale nie tylko!

Trudno wskazać dziedzinę życia, gdzie zarówno logiczne myślenie, analityczny sposób rozumowania, a także umiejętność jasnego formułowania myśli są nieprzydatne i bezwartościowe.

Logika matematyczna jest uniwersalnym narzędziem komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego. Przydatność logicznego myślenia nie sposób jest przecenić. To właśnie matematyka uczy prawidłowego, logicznego myślenia, a żaden człowiek, tym bardziej wykształcony, nie może być zwolniony z myślenia.

Kto może wziąć udział:

 • władze uczelni, miasta i regionu
 • kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy naukowi
 • nauczyciele i studenci
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • osoby zainteresowane bez względu na wiek i wykształcenie

Wykład pt. "Matematyka w wyborach". dr Krzysztof Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński

godz. 13:00–14:00 w Auli Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym.

Jak przeliczane są głosy wyborców, oddane na kandydatów do Sejmu? Jak obsadzane są mandaty?  Czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna? Czy mogą się tu pojawić jakieś paradoksy? Czy istnieje idealna metoda wyboru? Jak skomplikowana (a może jak prosta) matematyka jest za tym ukryta? O tych i podobnych pytaniach będzie mowa na wykładzie.
A dojdziemy do rezultatów autorstwa laureatów Nagrody Nobla...

Kto może wziąć udział:

 • władze uczelni, miasta i regionu
 • kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy naukowi
 • nauczyciele i studenci
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • osoby zainteresowane bez względu na wiek i wykształcenie

Wykład pt. "Matematyka jezyku literackim i świecie muzyki". dr Lucyna Kapała

godz. 14:15–15:00 w Auli Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym.

Humanistykę i nauki ścisłe, przede wszystkim matematykę, łączy, wbrew pozorom, bardzo wiele. Od czasów starożytnych sztuka - architektura, rzeźba,malarstwo, muzyka, literatura - posługiwały się kanonami, a więc zasadami, które miały charakter matematyczny.

Perspektywa, konstrukcja ściśle matematyczna pozwalająca na przedstawienie przedmiotu trójwymiarowego na płaszczyźnie stosowana była w malarstwie do XX wieku. Również sztuki wizualne czasów współczesnych od awangardowych nurtów z początku XX wieku (kubizm,abstrakcja geometryczna i in.) a także literatura i nauka o literaturze, film, muzyka inspirowane są odkryciami w dziedzinie matematyki (geometria nieeuklidesowa) czy fizyki (teoria względności A. Einsteina). Zdobycze matematyczne umożliwiły w ostatnich latach ogromny postęp w neurobiologii, która wywiera wielki wpływ na rozumienie istoty człowieka poprzez poznanie sfery jego emocji, "zastrzeżonej" dotąd, jak się wydawało, dla humanistyki.

   Humanistyki nie oddziela więc od matematyki przepaść, przeciwnie, dystans między nimi wydaje się zmniejszać.

Kto może wziąć udział

 • władze uczelni, miasta i regionu
 • kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy naukowi
 • nauczyciele i studenci
 • uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • osoby zainteresowane bez względu na wiek i wykształcenie