IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim” - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim”

Data wydarzenia

26-27 marca 2015
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Informacje

Informacje

Seminarium to stanowi kontynuację spotkań z cyklu „Bez matematyki kariery nie zrobisz” organizowanych na Politechnice Gdańskiej od roku 2006 r. Od samego początku Seminarium to było organizowane wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, jednostką podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego. W ostatniej edycji do współpracy zaproszony został Uniwersytet Gdański. Tegoroczne Seminarium współorganizuje również Akademia Pomorska w Słupsku.

Celem organizowanych seminariów jest podkreślenie znaczenia umiejętności matematycznego sposobu myślenia, zarówno w kontekście kariery zawodowej, jak i w rozwoju osobistym, zwrócenie uwagi na potrzebę rozbudzania od najmłodszych lat zainteresowania matematyką, naukami ścisłymi i techniką oraz zachęcanie młodych ludzi do kształcenia się, a następnie podejmowania pracy zawodowej w dziedzinach związanych z matematyką, naukami ścisłymi i techniką, by nie dopuścić do sytuacji, w której zabraknie wykwalifikowanej kadry.

Należy wzmocnić znaczenie matematyki, pomóc uczniom w przełamaniu oporu wobec niej, zmotywować do większego wysiłku, wskazując konkretne korzyści płynące z rozwijania umiejętności matematycznych i rozbudzić ich zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.

Seminarium dotychczas dedykowane było głównie nauczycielom matematyki i dyrektorom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego regionu, nauczycielom akademickim szkół wyższych, przedstawicielom samorządów lokalnych województwa pomorskiego oraz władzom oświatowym i instytucjom nadzorującym. W poprzednich edycjach Seminarium zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości z całego kraju.

Pierwszy dzień tegorocznej edycji Seminarium będzie skierowany do tej samej grupy odbiorców.

Planowane sesje tematyczne:

  • Kształcenia matematyczne na poziomie szkoły i uczelni wyższej.
  • Inicjatywy wspierające rozwój kompetencji matematycznych na poszczególnych szczeblach edukacji w Województwie Pomorskim.
  • Jak skutecznie uczyć myślenia matematycznego.

Planowane interdyscyplinarne warsztaty poświęcone wypracowaniu pomysłów na rozbudzanie zainteresowania matematyką do realizacji w Roku Matematyki i w dalszej perspektywie.

Drugi dzień Seminarium jest skierowany do dzieci i młodzieży i ma charakter popularyzatorski. W tegorocznej edycji jest on organizowany osobno na każdej z trzech uczelni: Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Na Politechnice Gdańskiej odbywa się pod hasłem „Alfabet zastosowań matematyki”.

Na Uniwersytecie Gdańskim odbywa się pod tytułem  „Matematyka jako ważny składnik cywilizacji i kultury”.

Seminarium to na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez integrujących środowisko oświatowe i akademickie Pomorza wokół problematyki nauczania matematyki na różnych szczeblach edukacji i jej znaczenia w życiu codziennym każdego człowieka.