Otwieranie nauki - praktyka i perspektywy : Wspieranie doskonałości naukowej - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Otwieranie nauki - praktyka i perspektywy : Wspieranie doskonałości naukowej

Data wydarzenia

Od 30 listopada 2022 do 1 grudnia 2022
Politechnika Gdańska, Gmach Główny
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Opłaty

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest wniesienie opłaty w wysokości 200 zł, która obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach Seminarium

  • przerwy kawowe

  • lunch w dniach 30.11.2022r. oraz 1.12.2022r.

  • materiały konferencyjne

  • możliwość udział w warsztatach w dniu 1.12.2022r. – limit 50 miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń

  • uroczystą kolację w dniu 30.11.2022r.

Opłaty można dokonać za pomocą dedykowanej strony internetowej, do której odnośnik Uczestnik otrzyma w wiadomości potwierdzającej przyjęcie formularza rejestracyjnego.

Prelegenci zwolnieni są z opłaty za uczestnictwo w Seminarium.

Rezygnacja: rezygnację należy zgłosić na adres: pkos@pg.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 24 listopada 2022 r. do godziny 13:00 uczestnikom przysługuje zwrot opłaty. W przypadku rezygnacji po tym terminie uczestnikom nie przysługuje zwrot opłaty.