Konferencja InfoGlob 2024 - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Konferencja InfoGlob 2024

Data wydarzenia

14-18 maja 2024
Prom Stana Line (Gdynia - Karskrona)
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Obszary tematyczne

Obszary tematyczne

ZAKRES TEMATYCZNY INFOGLOB 2024
„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA”

I. Panel ekonomiczny i społeczny: Zrównoważony rozwój a rozwój społeczno-gospodarczy:

 • społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju,
 • zrównoważony rozwój przedsiębiorstw,
 • zrównoważony rozwój regionów,
 • przedsiębiorczość a zrównoważony rozwój,
 • innowacje w aspekcie zrównoważonego rozwoju,
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec środowiska naturalnego,
 • nowe technologie w sektorach gospodarczych. 

II. Panel środowiskowy: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

 • ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju,
 • modelowanie i prognozowanie w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • monitoring aspektów środowiskowych,
 • inwestycje przyjazne środowisku,
 • ekoinnowacje.

III. Panel ICT

 • modelowanie procesów i zjawisk,
 • roboty autonomiczne i systemy dedykowane,
 • telemedycyna i e-zdrowie,
 • inżynieria i zarządzanie wiedzą,
 • inteligentne usługi informacyjne,
 • wiarygodność i bezpieczeństwo,
 • problemy edukacji i zdalnego nauczania,
 • mobilny Internet i systemy bezprzewodowe,
 • gospodarka, rynek i biznes elektroniczny (e-economy, e-business, e-commerce),
 • organizacje sieciowe i wirtualne, koopetycja i kooperencja, zasoby wirtualne,
 • projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania.