Seminarium MOST DANYCH - jak skutecznie motywować naukowców do udostępniania danych badawczych w Otwartym Dostępie? Spotkanie grupy roboczej DSCC-IN PL. - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja Seminarium MOST DANYCH - jak skutecznie motywować naukowców do udostępniania danych badawczych w Otwartym Dostępie? Spotkanie grupy roboczej DSCC-IN PL.

Data wydarzenia

30-31 maja 2022
Sopot
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -Seminarium MOST DANYCH

Celem Seminarium jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat dobrych praktyk w zakresie motywowania naukowców do udostępniana danych badawczych w otwartym dostępie oraz popularyzowania dorobku naukowego.

Seminarium kierowane jest do osób, które pełnią rolę Data Stewardów na swoich uczelniach (bibliotekarzy, pracowników działów nauki, naukowców) lub koordynują proces przygotowywania i realizacji polityki otwartego dostępu w macierzystych instytucjach.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logotyp Fundusze Europejskie. Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa.Logotyp Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej flaga polski. Obok napis Rzeczypospolita PolskaLogotyp projektu Most Danych. Na górze symbol mostu w kształcie listery m. Na dole napis Most DanychLogotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z lewej strony napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Po prawej stronie flaga Unii Europejskiej: 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg na granatowym tle

Początek
Koniec
Europe/Warsaw
Sopot
Hotel Eureka
Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot
Idź do mapy
Wróć na MOST Wiedzy