V Pomorska Konferencja Open Science - Usługi oparte na współpracy - Konferencja - BRIDGE of Knowledge

Konferencja V Pomorska Konferencja Open Science - Usługi oparte na współpracy

Data wydarzenia

1-3 grudnia 2021
Politechnika Gdańska
Europe/Warsaw strefa czasowa

Treść strony -V Konferencja PKOS

Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Zarówno dedykowane narzędzia, jak i usługi wspierające te procesy mają wpływ na rozwój światowej nauki. Piąta edycja Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także, w rezultacie, powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych.

Dzień pierwszy

Pierwszego dnia V Pomorskiej Konferencji Open Science przeprowadzone zostaną warsztaty dedykowane osobom rozpoczynającym przygodę z otwartymi danymi badawczymi. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość zdobyć umiejętność samodzielnego przygotowywania zestawu danych badawczych (tzw. dataset) oraz weryfikowania, czy konkretny dataset, jest prawidłowy. Podczas warsztatów skupimy uwagę zarówno na poprawnym opisie datasetu, jaki i na poprawnym przygotowaniu danych dla ponownego wykorzystania. Liczba miejsc, na warsztaty pierwszego dnia, jest ograniczona.

Dzień drugi

W drugim dniu V Pomorskiej Konferencji Open Science zapraszamy na cykl wykładów poświęconych najnowszym trendom w zarządzaniu danymi badawczymi.

Dzień trzeci

W trzecim dniu V Pomorskiej Konferencji Open Science  zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Grupy Roboczej Data Steward Competence Centers PL (DSCC-PL) na warsztaty wprowadzające w jej tematykę.

Grupa Robocza DSCC-PL to pierwsza krajowa inicjatywa kierowana do data stewardów oraz tych wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się zarządzaniem danymi badawczymi. Naszym celem jest, aby nowopowstała Grupa była miejscem współpracy i wymiany myśli oraz przestrzenią do dyskusji na temat aktualnych i przyszłych zagadnień oraz wyzwań związanych z zarządzaniem danymi badawczymi w Polsce.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logotyp Fundusze Europejskie. Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa.Logotyp Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej flaga polski. Obok napis Rzeczypospolita PolskaLogotyp projektu Most Danych. Na górze symbol mostu w kształcie listery m. Na dole napis Most DanychLogotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z lewej strony napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Po prawej stronie flaga Unii Europejskiej: 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg na granatowym tle

Początek
Koniec
Europe/Warsaw
Politechnika Gdańska
Gmach Główny
Gabriela Narutowicza 11/12
Idź do mapy
Wróć na MOST Wiedzy